Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin
27 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Teofil, Zyta
ślubosfera ślub w kościele nauki przedmałżeńskie Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin

Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin

Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzinW drodze Jezusa na Kalwarię, w Jego upadkach i męce małżonkowie i rodziny mogą odnaleźć naukę dla siebie – decyzją Benedykta XVI rozważania Drogi Krzyżowej AD 2012 poświęcone zostały małżeństwu i rodzinie.

 

 

Wobec wielu ataków na małżeństwo i rodzinę, wobec zwątpienia młodych w sens zawierania ślubu, wobec braku zrozumienia wartości sakramentu małżeństwa i częstego braku szacunku dla przysięgi małżeńskiej, Benedykt XVI postanowił powierzyć świeckim, małżonkom i rodzicom, przygotowanie rozważań na Drogę Krzyżową. Bo Jezus niosący krzyż na Kalwarię mówi także do zakochanych, małżonków i rodzin – Jego przesłanie jest uniwersalne.

 

„Czasem walką jest dotrzymanie zobowiązania wierności złożonego w przysiędze małżeńskiej. Nie odczuwamy już owej świeżości i entuzjazmu sprzed lat. Wszystko jest monotonne, każda czynność wydaje się ciężka, tak chcielibyśmy uciec. Ale staramy się raz jeszcze powstać, Jezu i nie upaść w największa pokusę: nieufności, że Twa miłość wszystko może” - małżonkowie Danilo i Anna Maria Zanzucchi z ruchu Nowych Rodzin, są autorami rozważań rzymskiej Drogi Krzyżowej na rok 2012. Oto fragmenty rozważań:

 

Stacja I: Jezus skazany na śmierć przez Piłata

(J 18, 38b-40) To powiedziawszy Piłat wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego /więźnia/. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem.

Więcej niż kilka rodzin cierpi z powodu zdrady małżonka, osoby, którą uważamy za najdroższą. Co stało się z radością bycia blisko, życia razem? Co stało się z poczuciem bycia całkowitą jednością? Co stało się ze słowami „na zawsze”, które kiedyś wypowiedzieliśmy?

Patrzę na Ciebie, Jezu, ofiaro zdrady,
wraz z Tobą odczuwam ten moment, gdy miłość i przyjaźń
która wzrastała w naszym małżeńskim życiu, rozpadła się
i w głębi serca widzę rany po zdradzonym zaufaniu,
utraconej pewności i bezpieczeństwie.

Daj mi siłę
która pozwoli nie osądzać,
nie ulec,
z miłości do tych maluczkich,
którzy czekają na mnie w domu,
bo teraz jestem ich jedynym oparciem.

 

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swe ramiona

(J 19, 16-17) Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

Jednak najgorszą rzeczą, Jezu,
jest, że my także przyczyniamy się do Twego bólu.
My, którzy jesteśmy małżonkami i rodzinami,
także okrutnie dodajemy ciężaru na Twe ramiona.
Gdy nie spełniamy przykazania miłości wzajemnej,
gdy się wzajemnie obwiniamy,
gdy sobie wzajemnie nie wybaczamy,
gdy nie zaczynamy od nowa wzajemnie się miłować.

A jednak
ulegamy wciąż swej pysze,
chcemy mieć zawsze rację, upokarzamy najbliższych,
nawet tych, którzy swe życie złączyli z naszym.
Nie pamiętamy już, że Ty, Jezu, powiedziałeś nam:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”. Takie właśnie były Twe słowa: „Mnieście uczynili”.

 

Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy

(Mt 11, 28-30) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Przysięgaliśmy iść za Jezusem, szanować i dbać o tych, którymi nas otoczył. Tak, naprawdę ich kochamy, a przynajmniej tak nam się wydaje. Gdyby mieli nas opuścić, bardzo byśmy cierpieli. A jednak w sytuacjach dnia codziennego upadamy.

Jakże często upadamy w naszych rodzinach!
Jak wiele separacji, jak wiele zdrad!
I rozwodów, aborcji, porzuceń!
Jezu pomóż nam zrozumieć znaczenie miłości,
naucz nas prosić o przebaczenie!

 

Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę

(J 19, 25) A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Dla każdej kobiety i każdego mężczyzny na tym świecie, ale zwłaszcza dla rodzin, znaczenie spotkania Jezusa z Matką na drodze na Kalwarię jest wielce wymowne i ponadczasowe. Jezus oddał nam swą Matkę, by każdy z nas – w tym małżonkowie, którzy są wśród nas – mieli matkę, która zawsze jest przy nas. Czasem, niestety, o tym zapominamy. Lecz, gdy o tym pomyślimy, uświadomimy sobie, że wiele razy w życiu naszych rodzin zwracaliśmy się do Niej. Jakże blisko nas Ona jest w trudnym czasie. Jak wiele razy powierzaliśmy Jej nasze dzieci, często prosiliśmy o Jej interwencję, gdy były chore a jeszcze częściej, o Jej moralną nad nimi opiekę!

 

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

(Łk 23, 26) Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

Wydaje się, że Szymon z Cyreny symbolizuje każdego z nas w czasie, gdy nagle zmierzyć się musimy z trudnościami, wyzwaniem, chorobą, niespodziewanym ciężarem, ciężkim krzyżem. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Pan wzywa nas, byśmy szli za nim, choć nie wiemy dokąd ani jak.

Najlepszą rzeczą jest, Jezu
by iść za Tobą, być otwartym na to, czego od nas oczekujesz.
Wiele rodzin może to potwierdzić
przez bezpośrednie doświadczenie:
bunt nic nam nie przynosi, najlepiej jest powiedzieć Tobie „tak”,
bo Ty jesteś Panem nieba i ziemi.

Ale nie tylko dlatego
możemy i musimy powiedzieć Tobie „tak”.
Ty kochasz nas nieskończoną miłością.
Bardziej niż ojciec czy matka, siostry czy bracia,
bardziej niż żona czy mąż, czy dzieci.
Kochasz nas miłością przewidującą,
miłością, która ponad wszystko,
nawet w chwilach nieszczęść,
chce, byśmy byli bezpieczni i szczęśliwi, w Twojej obecności, na zawsze.

 

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi

(Kor2 4,6) Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

A jednak zbyt rzadko pamiętamy,
że w każdej siostrze i bracie będącym w potrzebie,
Ty, Syn Boży, jesteś ukryty.
Jakże inne byłoby nasze życie,
gdybyśmy choć o tym pamiętali!

Po trochu stalibyśmy się świadomi godności
każdego żyjącego na ziemi mężczyzny i kobiety, i dziecka.
Każda osoba ładna czy też nie, utalentowana czy też nie,
poczęta, w łonie matki,
czy w zaawansowanym wieku, symbolizuje Ciebie, Jezu.
I nie tylko. Każda nasza siostra i brat jest Tobą.
Patrząc na Ciebie, tak poniżonego na Kalwarii,
z Weroniką zrozumiemy,
że w każdej osobie ludzkiej możemy rozpoznać Twoją twarz.

 

Stacja VII: Jezus upada po raz drugi

(P1 2,24) On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.

Po raz drugi na wąskiej drodze na Kalwarię Jezus upada. Możemy odczuć Jego fizyczną słabość po długiej nocy i torturach, które znosił. Być może to nie tylko te przejścia, jego wyczerpanie i ciężki krzyż na ramionach, które powodują ten upadek. Niepojęty ciężar przygniata Jezusa, coś osobistego i głębokiego, co z każdym krokiem staje się coraz mocniej odczuwalne.

Popełniliśmy błędy.
Dajemy się zwieść pokusom tego świata,
być może jedynie za namiastkę satysfakcji,
myśli, że ktoś nas jeszcze pragnie,
że ktoś mówi, że nas lubi, może nawet nas kocha.
Czasem walką jest dotrzymanie
zobowiązania wierności złożonego w przysiędze małżeńskiej.
Nie odczuwamy już owej świeżości i entuzjazmu sprzed lat.
Wszystko jest monotonne, każda czynność wydaje się ciężka,
tak chcielibyśmy uciec.

Ale staramy się raz jeszcze powstać, Jezu,
i nie upaść w największa pokusę:
nieufności, że Twa miłość wszystko może.

 

Stacja VIII: Jezus pociesza płaczące niewiasty

(Łk 23, 27-28) A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!

Jezu, jakże często ze zmęczenia czy ślepoty,
z samolubstwa czy strachu,
zamykamy oczy i nie chcemy widzieć rzeczywistości!
Wiedziemy swe wygodne życia,
krytykujemy zło i je czyniących,
ale nie zmieniamy swego życia
i nie składamy ofiary z siebie, by zmienić sprawy,
by zło zostało pokonane a sprawiedliwość zatriumfowała.

Jezu, niech Twe słowa nas obudzą,
dodadzą nam siły,
która wspierała świadków wiary
- często męczenników, ojców i matki lub dzieci -
którzy swą krwią, złączoną z naszą,
otwierali i nadal otwierają dziś
drogę dobru na tym świecie.

 

Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci

(Łk 22, 28-30a) Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole

Pragniemy, wraz z naszymi ukochanymi braćmi i siostrami, oddać nasze życie, nasze słabości, biedę, nasze codzienne mniejsze lub większe cierpienia. Często przeżywamy nasze życie znieczuleni przez dostatek bez podejmowania wysiłku by się podnieść czy pomóc podnieść się innym. Ale możemy się podnieść, bo Jezus znalazł siłę, by powstać i od nowa rozpocząć swą podróż.

Nasze rodziny także są częścią tej sieci, która przywiązuje do życia w wygodzie, które staje się celem samego życia. Nasze dzieci dorastają: postarajmy się wychować je w trzeźwości, poświęceniu i oddaniu. Postarajmy się zaoferować im satysfakcjonujące życie towarzyskie przez sport, kluby i odpoczynek, ale nie tak, by czynności te stały się prostym sposobem na zapełnienie im dnia i danie im czegokolwiek zapragną.

 

Stacja X: Jezus z szat obnażony

(J 19, 23) Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.

Twoja szata, Jezu, była bez szwów.
Pokazuje to, jaką troską
otaczała Cię Matka i uczniowie.
Teraz jesteś obnażony, Jezu,
doświadczasz rozterek tych, którzy zdani są na łaskę
ludzi, którzy nie okazują szacunku osobie ludzkiej.

Jezus, który pozwolił się obnażyć wobec świata Jego czasów i przed oczami ludzi wszystkich czasów, przypomina nam o wielkości osoby ludzkiej i godności, jaką Bóg daje każdemu mężczyźnie i kobiecie, nikt i nic nie powinno tej godności naruszać, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Naszym zadaniem jest promowanie szacunku dla osoby ludzkiej i jej ciała. Szczególnie małżonkom zostało powierzone zadanie łączenia tych dwu fundamentalnych i nierozłącznych rzeczywistości: osobistej godności i całkowitego oddania siebie.

 

Stacja XI: Jezus przybity do krzyża

(J 19, 18-19) Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski.

Możemy sobie jedynie wyobrazić okrucieństwo i nieustanną agonię, których doświadczył Jezus podczas ukrzyżowania. Wchodzimy w przestrzeń tajemnicy: dlaczego Bóg, który z miłości stał się człowiekiem, pozwolił się przybić do drzewa i powiesić w straszliwych mękach fizycznych i duchowych?

Z miłości. Miłości. To prawo miłości prowadzi do oddania życia dla dobra innych. Widzimy je u matek, które wybierają śmierć, by ich dzieci mogły się narodzić. Lub u rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku zamachu terrorystycznego, a jednak poniechali zemsty.

Zaczynamy teraz rozumieć tajemnicę tej doskonałej radości,

o której mówiłeś uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy.
Pragnąłeś zejść z nieba, stać się dzieckiem,
dorosłym, by w ten sposób dojść na Kalwarię
i swoim życiem nauczyć nas znaczenia prawdziwej miłości.

Wpatrując się w Ciebie na krzyżu, również my i nasze rodziny, mężowie i żony, rodzice i dzieci, stopniowo uczymy się kochać wzajemnie i kochać i rozwijać tę otwartość, która szczodrze daje i z wdzięcznością przyjmuje. Otwartość zdolną do cierpienia i przemiany cierpienia w miłość.

 

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu

(Mt, 27, 45-46) Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

„W ręce Twoje powierzam ducha mego”.
Jezu, jak byłeś w stanie,
w tym bezmiarze opuszczenia,
powierzyć się miłości Ojca,
oddając się Jemu, w Nim umierając?
Jedynie patrząc na Ciebie, Jedynie w zjednoczeniu z Tobą,
możemy stawić czoła tragediom, niezawinionemu cierpieniu,
poniżeniu, uprzedmiotowieniu, śmierci.

Jezus doświadcza swej śmierci jako daru dla mnie, dla nas, dla naszych rodzin, dla każdej osoby, dla każdej rodziny, dla wszystkich ludzi, dla całego rodzaju ludzkiego. W tym dziele, życie rodzi się na nowo.

 

Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża i oddany Matce

(J 19,38) Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.

Co obraz Matki i Syna na Kalwarii mówi mi, nam, naszym rodzinom? Każdy z nas może jedynie zatrzymać się w podziwie nad tą sceną. Instynktownie przeczuwamy, że ta Matka i ten Syn podarowali najbardziej wyjątkowy dar. W nich znajdujemy zdolność otwarcia naszych serc i horyzontów,  by objąć wszechświat.

Tam, na Kalwarii
przy Twym boku, Jezu, który umarłeś za nas,
nasze rodziny przyjmują dar Boga:
dar miłości
która otwiera nasze ramiona na nieskończoność.

 

Stacja XIV: Jezus złożony do grobu

(J 19, 41-42) A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.

Wiemy, że za trzy dni to ciało powstanie. Jezus żyje i towarzyszy nam osobiści w naszym ziemskim pielgrzymowaniu w radościach i smutkach.

Jezu, spraw, byśmy się wzajemnie miłowali
i znów odnaleźli Ciebie
każdego dnia, jak Ty sam obiecywałeś:
„Gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w imię moje,
tam Ja jestem pośród nich”.

 

Przeczytaj również:

 

nauki przedmałżeńskie - spis treści:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Pięć historii o miłości ponad życie

Pięć historii o miłości ponad życie

Zamiast porad małżeńskich i rodzinnych – poruszające historie o prawdziwych małżeństwach. I jedna porada na wszystkie kryzysy małżeńskie. I to porada sprawdzona, jak zapewnia ks. dr Mariusz Oryl.  

Jak w Adwencie naprawić małżeństwo

Jak w Adwencie naprawić małżeństwo

Adwent sprzyja podejmowaniu postanowień poprawy siebie – także tych, które mogą służyć relacji z najbliższymi, więc mogą być podjęte dla dobra małżeństwa. I podpowiada kilka sposobów na podejmowanie zmiany, by...

Patronka obrońców życia: święta Teresa z Kalkuty

Patronka obrońców życia: święta Teresa z Kalkuty

Obrońcy życia mają nową patronkę – Matkę Teresę z Kalkuty, niestrudzoną głosicielkę prawa do życia dzieci nienarodzonych.  

Kłótnie i spory dla dobra małżeństwa?

Kłótnie i spory dla dobra małżeństwa?

Kto zrywa zaręczyny, ze względu na kłótnie lub kto rozważa rozwód, bo ciągle się w małżeństwie spiera, popełnia wielki błąd – okazuje się bowiem, że kłótnie i spory mogą dobrze...

Jeśli jutro będzie wojna, jeszcze dziś złóż małżeńską przysięgę

Jeśli jutro będzie wojna, jeszcze dziś złóż małżeńską przysięgę

Desant obcych wojsk na Polskę, zbrojenie młodzieży i propaganda wojenna – czasy są niespokojne, kto planuje ślub, powinien zwlekać czy raczej się do małżeństwa spieszyć?  

Życie długie oraz wieczne: chodzenie do kościoła przedłuża życie kobiety

Życie długie oraz wieczne: chodzenie do kościoła przedłuża życie kobiety

Ślub w kościele i praktyki religijne dają szczęście, miłość i długie życie – zanim jeszcze nadejdzie to wieczne. I praktyki religijne niezwykle sprzyjają kobietom, co zostało naukowo dowiedzione w Ameryce.  

KEP: dzieci powinny być chronione od momentu poczęcia, pomoc należy się tym, które urodziły się żywe po aborcji

KEP: dzieci powinny być chronione od momentu poczęcia, pomoc należy się tym, które urodziły się żywe po aborcji

Aborcja jest zabiciem dziecka – przypomina Zespół ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski i podkreśla: należy nieść pomoc dzieciom, które rodzą się żywe po aborcji.  

Nowa nauka Kościoła o antykoncepcji...?

Nowa nauka Kościoła o antykoncepcji...?

Papież Franciszek powiedział, że jego poprzednik, Paweł VI, zezwolił na używanie antykoncepcji – czyli nie ma już grzechu ciężkiego? Oto nieco światła na naukę Kościoła o antykoncepcji.  

Walentynki – czyje święto?

Walentynki – czyje święto?

Święty Walenty był księdzem, który zginął za karę, że udzielał małżeństw potajemnie – co zatem oznacza powtarzane w Dzień zakochanych „bądź moją walentynką”?  

Wielki Post: śmierć z miłości

Wielki Post: śmierć z miłości

Post, modlitwa, jałmużna – czas najwyższy na nawrócenie, na odejście od grzechu, modlitwę za małżeństwo i rodzinę, nawet za nieznajomych – bo warto umrzeć z miłości.  

Na Święta Bóg daje rodzinie dar pojednania w prezencie

Na Święta Bóg daje rodzinie dar pojednania w prezencie

Święta znów będą piękne, nie trzeba źle się do nich nastawiać, Bóg daje nam święta jako okazje do pojednania. W najbardziej zranionej rodzinie możliwe jest przebaczenie, jak wynika z mojego doświadczenia proboszcza–...

Święta Katarzyna Aleksandryjska: patronka od dobrego męża

Święta Katarzyna Aleksandryjska: patronka od dobrego męża

Panny młode, stare panny i tzw. singielki mają pod koniec listopada swoje święto – szukającym męża patronuje święta Katarzyna Aleksandryjska, która wyprasza dobre małżeństwo.  

Bp Schneider: na Synodzie biskupi podłożyli bomby pod naukę o małżeństwie

Bp Schneider: na Synodzie biskupi podłożyli bomby pod naukę o małżeństwie

Dokument przyjęty przez biskupów na Synodzie o rodzinie zawiera sformułowania, które jak bomby wysadzą naukę o nierozerwalności małżeństwa – pisze bp Athanasius Schneider w analizie tekstu synodalnego i mówi –...

Zelia i Ludwik Martin, patroni dla małżeństw wszystkich i świętych

Zelia i Ludwik Martin, patroni dla małżeństw wszystkich i świętych

Czy trudno jest stworzyć dobre małżeństwo? A małżeństwo święte? Nowi patroni małżeństw, Zelia i Ludwik Martin, mogą nas zawstydzić...  

Seria bomb, synod i bramy piekielne

Seria bomb, synod i bramy piekielne

Synod Biskupów o rodzinie pozwoli rozwodnikom w nowych związkach na przystępowanie do Komunii świętej i zaleci księżom błogosławienie związków homoseksualnych – zwolennicy zmian czują się coraz silniejsi. W wigilię spotkania...

Wokół Synodu: Instrumentum Laboris i „tak”, i „nie” o Komunii świętej po rozwodzie

Wokół Synodu: Instrumentum Laboris i „tak”, i „nie” o Komunii świętej po rozwodzie

Dokument przygotowujący do kulminacyjnej sesji Synodu Biskupów o rodzinie w październiku 2015 r. jest nie po katolicku nieprecyzyjny – czy po to, by jednak umożliwić Komunię świętą dla osób w...

Polecana i palona książka o małżeństwie

Polecana i palona książka o małżeństwie

„Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim” – podręcznik o małżeństwie współczesnego katolika, czyli książka, którą niszczy kardynał, a poleca arcybiskup.  

Koniec z konkubinatem!

Koniec z konkubinatem!

Uwikłani w związek bez zobowiązań? Tracący lata w związku bez przyszłości? Żyjący bez ślubu i bez małżeństwa? Teraz jest najlepszy moment na to, by nareszcie przestać żyć byle jak, teraz...

O jałmużnie w Wielkim Poście

O jałmużnie w Wielkim Poście

Jak praktykować jałmużnę wielkopostną i jak uniknąć niedobrej dobroczynności. I jak dobroczynność pomaga w małżeńskiej miłości.  

O modlitwie w Wielkim Poście

O modlitwie w Wielkim Poście

Jak i o co modlić się w Wielkim Poście, by Bóg wysłuchał i spełnił. I jak modlitwa pomaga w miłości i w małżeństwie.  

Wielki Post pomaga małżeństwom, budzi żyjących bez ślubu

Wielki Post pomaga małżeństwom, budzi żyjących bez ślubu

Wielki Post jest czasem poprawy relacji w małżeństwie, pomaga związkom będącym w kryzysie, może również rozwiązać problemy w rodzinie, a żyjącym bez ślubu pokazać piękno miłości – kardynał Dziwisz broni...

Z miłości (nie tylko) do siebie

Z miłości (nie tylko) do siebie

Jak zapanować nad swymi słabościami, jak stać się lepszą wersją siebie i jak być pięknym nie tylko od zewnątrz, czyli wielkopostne ćwiczenia na nową drogę życia.  

I ślubuję ci, a może wcale nie – czas na kościelne rozwody?

I ślubuję ci, a może wcale nie – czas na kościelne rozwody?

Według teorii – nie są możliwe kościelne rozwody; według praktyki – coraz bardziej. Kościół rozważa totalne uproszczenie procedur orzekania nieważności małżeństw.  

Święta Bożego Narodzenia cudowne, o ile pół-rodzinne...?

Święta Bożego Narodzenia cudowne, o ile pół-rodzinne...?

Dla synowych i teściowych: o Świętach Bożego Narodzenia, jako prawdziwym wyzwaniu dla kobiet, które i w święta nie chcą się widzieć!  

O narzeczonych, którzy czekają na ślub, by żyć jak mąż i żona

O narzeczonych, którzy czekają na ślub, by żyć jak mąż i żona

Radosne oczekiwanie na ślub, na małżeństwo, na rodzinę – na pełnię życia jak mąż i żona, dopiero po ślubie – trochę zapomniane, ale logicznie uzasadnione. Co widzą w nim pary,...

Synod o rodzinie pełen „niespodzianek”

Synod o rodzinie pełen „niespodzianek”

Zakres zmian, jakie biskupi są gotowi wprowadzić w doktrynie, zasygnalizowany na Synodzie o rodzinie sprawia, że katolickie małżeństwa mają prawo czuć się zagubione. Fakt, że ostateczny etap synodu dopiero przed...

Czy małżonkowie chcą jeszcze słuchać o miłości

Czy małżonkowie chcą jeszcze słuchać o miłości

Hierarchowie i eksperci zgromadzeni na III Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconym rodzinie będą rozmawiać o problemach małżeństw, ale dlatego, by dotrzeć do nich z przekazem o pięknu bycia razem.  

Małżeństwo dla wszystkich! I dla księży też?

Małżeństwo dla wszystkich! I dla księży też?

Czy Franciszek jest przeciwnikiem celibatu? – słowa papieża wypowiedziane w wywiadzie dla włoskiej prasy zdumiały wiernych, a zachęciły grupy lobbujące za małżeństwami dla księży...  

O dewaluacji miłości

O dewaluacji miłości

Gdzie jest przyczyna kryzysu rodziny i gdzie nadzieja dla zagrożonych nim małżeństw oraz o stanowisku Kościoła wobec Komunii św. dla związków niesakramentalnych opowiada filozof ks. prof. Bogdan Czupryn.  

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

Papież Jan Paweł II zapisał się w pamięci współczesnych jako obrońca małżeństwa, obrońca życia, wsparcie dla rodziny.  

Piękne i szczęśliwe małżeństwa uleczą nasz kryzys rodziny

Piękne i szczęśliwe małżeństwa uleczą nasz kryzys rodziny

Szczęście płynące z trwałego związku powinno być przedmiotem troski Kościoła, a nie skupianie się na sakramentach dla osób rozwiedzionych – mówią duchowni we Francji. Trzeba przeciwdziałać kryzysowi rodziny – zgadzają...

Franciszek do narzeczonych: małżeństwo to praca artystyczna!

Franciszek do narzeczonych: małżeństwo to praca artystyczna!

Małżonkowie powinni codziennie podejmować wysiłek artystyczny: upiększania siebie wzajemnie – wskazał Franciszek na spotkaniu z narzeczonymi.  

Wielkopostne postanowienia dla dobra małżeństwa

Wielkopostne postanowienia dla dobra małżeństwa

Jak w trzech krokach wykorzystać Wielki Post i jego wyrzeczenia w intencji małżeństwa i jak sprawić, by były ćwiczeniem z poprawy na trzech etapach związku.  

Franciszek na walentynki: miłości potrzeba jak chleba powszedniego

Franciszek na walentynki: miłości potrzeba jak chleba powszedniego

Zakochani, którzy nie wierzą w sens małżeństwa, powinni się leczyć ze zwątpienia i codziennie prosić o miłość – pouczył Franciszek na spotkaniu z parami w dzień świętego Walentego.  

Nie tylko święty Walenty

Nie tylko święty Walenty

Nie jeden święty Walenty jest patronem dla małżeństw i zakochanych. Wielu innych świętych może być nawet małżeństwom bardziej potrzebnych.  

Papież wezwał polskich księży do pomocy małżeństwom

Papież wezwał polskich księży do pomocy małżeństwom

Papież Franciszek poprosił polskich księży, by tak przygotowywali młodych do małżeństwa, by umieli sobie przebaczać i nie popadali w pułapkę mentalności odrzucenia.  

Polska rodzina we mgle i w zakręcie

Polska rodzina we mgle i w zakręcie

Dziecko we mgle oraz kobieta i mężczyzna, małżeństwo i rodzina, jakich świat nie widział – sen gender o stworzeniu nowego człowieka. Sen, który dla rodzin przypomina koszmar. I przed którym...

Po co rodzinom Objawienie Pańskie

Po co rodzinom Objawienie Pańskie

Święto Trzech Króli przypomina, jak sięgać gwiazd, jak budować dom pełen miłości i jak tworzyć rodzinę, która stanie się przykładem dla innych.  

Niemożliwe święta Bożego Narodzenia

Niemożliwe święta Bożego Narodzenia

Polacy cenią rodzinę i marzą o rodzinnych świętach, a jednak rodzinne święta staną się wkrótce niemożliwe...  

Małżeństwo tylko dla odważnych

Małżeństwo tylko dla odważnych

Po co się wiązać na całe życie i jak w trudnych czasach założyć rodzinę. I co o tym wie papież Franciszek.  

Święta Elżbieta od trudnych małżeństw

Święta Elżbieta od trudnych małżeństw

Wśród wszystkich świętych wielu jest patronów małżeństwa – w tym święta Elżbieta od związków trudnych, wymagających poprawy i nawrócenia.  

O wyższości małżeństwa wierzącego

O wyższości małżeństwa wierzącego

Czyli dlaczego trzy razy bardziej się opłaca tworzenie małżeństwa religijnego od związku religijnie obojętnego.  

Po co się męczyć w małżeństwie?

Po co się męczyć w małżeństwie?

Jeśli małżeństwo jest nieudane, czy rozwód przerwie nieszczęście. Gdy szczęście w małżeństwie zależy od jego przetrwania.  

Święty Jan Chrzciciel: zginął w obronie małżeństwa

Święty Jan Chrzciciel: zginął w obronie małżeństwa

Jan Chrzciciel zginął, bo bronił małżeństwa, można więc podejrzewać, że jest obrońcą małżeństw i w niebie – a nawet, że został nim specjalnie.  

Jak małżeństwo ratuje a konkubinat niszczy

Jak małżeństwo ratuje a konkubinat niszczy

Jak trudno o dobro w życiu bez ślubu, tak łatwiej uniknąć zła po ślubie, czyli o pożytkach z małżeństwa według św. Augustyna (część pierwsza).  

Małżeństwo jako przepis

Małżeństwo jako przepis

Jeśli rozwód jest drogą do przerwania nieszczęścia, to dlaczego trwałość małżeństwa prowadzić ma do prawdziwego szczęścia?  

Bez ślubu z powodu pewnego rozwodu

Bez ślubu z powodu pewnego rozwodu

Jeśli mieszkanie bez ślubu jest po to, by uniknąć kłopotów rozwodu, to czy związek bez zobowiązań jest dlatego, że dobrze jest się rozstać?  

Małżeństwo jako wyzwanie

Małżeństwo jako wyzwanie

Świat dziś nie wierzy, że młodzi potrafią kochać, dlatego proponuje im jedynie związki tymczasowe – ale Franciszek wierzy, dlatego podczas 28. Światowych Dni Młodzieży wezwał ich do miłości rewolucyjnej.  

Świętojańska noc zakochanych

Świętojańska noc zakochanych

Święto urodzin Jana Chrzciciela zgodnie z tradycją jest również świętem zakochanych, także przyszłych narzeczonych – a z racji patrona – również małżonków...  

Antymałżeństwo

Antymałżeństwo

Związek pary jednej płci nie będzie małżeństwem – bo nie ma nim być. Ma być raczej zamachem na małżeństwo, jakie jeszcze znamy...  

Święty Józef: milczący orędownik rodzin

Święty Józef: milczący orędownik rodzin

W osobie świętego Józefa rodziny mają z pewnością wielkiego patrona – a jednak bardzo szczególnego, bo cichego, niemal zapomnianego...  

Franciszek I: obrońca małżeństwa i rodziny na nasze czasy

Franciszek I: obrońca małżeństwa i rodziny na nasze czasy

Legalizację małżeństw jednej płci nazwał totalnym odrzuceniem Bożego prawa, aborcję – odrażającą zbrodnią, a polityków je popierających, którzy mienią się katolikami, wezwał do refleksji, a nawet powstrzymania się od przyjmowania...

Wszystkiego najlepszego z okazji świętego Walentego!

Wszystkiego najlepszego z okazji świętego Walentego!

Wielkiej miłości i wielu radości dla małżonków i narzeczonych z okazji wspomnienia świętego Walentego, czyli ich najważniejszego patrona.  

Nuda w małżeństwie

Nuda w małżeństwie

Romantyczne porywy serca, pierwsze randki i pocałunki, kocha lubi, a może nie dba? Tylko dla naiwnych. Małżeństwo po prostu jest lepsze!  

Święty Paweł: nawrócony na Miłość

Święty Paweł: nawrócony na Miłość

Wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy każdego roku 25 stycznia, by lepiej zrozumieć potrzebę stałej przemiany na lepsze i całkowitego oddania się miłości. Bo święty Paweł wiele mówił o miłości do małżeństw.  

Życzenia na święta dla narzeczonych i nowożeńców

Życzenia na święta dla narzeczonych i nowożeńców

Tradycyjne Boże Narodzenie jest piękne, natomiast świętowanie Bożego Narodzenia bez Boga i bez świętowania można porównać do mówienia bez słów. To po prostu ryk, który nie ma sensu.  

Święty Mikołaj: patron nie tylko dla dzieci

Święty Mikołaj: patron nie tylko dla dzieci

Święty Mikołaj jest nie tylko patronem dzieci, ale może być, a może nawet powinien być, również uznany za patrona panien i małżeństw...  

Zabawa w zabobon

Zabawa w zabobon

Gdy wróżka ujawni sekrety serca, nie udawajmy, że nie wierzymy, że to potrafi i nie udawajmy, że nie wiemy, skąd u niej takie zdolności. I że się tylko dobrze bawimy.  

Małżeństwo, rodzina, ojciec, matka, dziecko wagi państwowej

Małżeństwo, rodzina, ojciec, matka, dziecko wagi państwowej

Wiadomości o pozbawieniu rodziców ich dzieci głęboko oburzają. Ale przygotujmy się na więcej i gorsze, choć by mogło i powinno być lepiej...  

Chcesz wziąć ślub? To to zrób!

Chcesz wziąć ślub? To to zrób!

Narzeczeni pragną często swoimi siłami zorganizować ślub i wesele, dlatego przez lata go odkładają, bo na niego odkładają – a w tym czasie marnują swą młodość.  

Dobrze, gdy w małżeństwie jest (nie)dobrze

Dobrze, gdy w małżeństwie jest (nie)dobrze

Teoretycznie byłoby dobrze, gdyby małżeństwo obfitowało jedynie w przyjemności – w praktyce, gdyby tak było, wcale nie byłoby dobrze!  

Joga wielkiej jałowości

Joga wielkiej jałowości

Sposób na nerwy – głosi reklama jogi – i może kusić zestresowanych. Droga do problemów psychicznych i uwikłań duchowych – przestrzegają przed jogą egzorcyści.  

Po co mieć ślub kościelny?

Po co mieć ślub kościelny?

Dlaczego brać ślub w Kościele – bo tak nakazuje tradycja? I tego chce rodzina? Ale czy raczej mieć ślub w urzędzie? Bo cywilny jest inny? A urzędnicy lepsi od księży?  

Modlitwa małżonków

Modlitwa małżonków

Wspólna modlitwa w małżeństwie jest jednym z przywilejów tego stanu, gwarantem trwałości małżeństwa, lepszym sposobem na spełnienie przedstawianej prośby – warto więc wiedzieć, jak się razem modlić w małżeństwie.  

Święto jak oaza dla małżeństwa i rodziny

Święto jak oaza dla małżeństwa i rodziny

Człowiek jest powołany do odpoczynku i świętowania, które pozwalają mu cieszyć się miłością w małżeństwie i rodzinie – przypomniał Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Codziennie znajdź czas dla najbliższych

Codziennie znajdź czas dla najbliższych

Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym? Na pierwszym miejscu stawiając zawsze to, by być, a dopiero potem mieć – doradzał papież Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Powiedz sakramentalne „tak” każdego dnia

Powiedz sakramentalne „tak” każdego dnia

Jak zbudować trwałe małżeństwo i dobrą rodzinę? Poprzez nieustanne wzajemne obdarowywanie siebie miłością – mówił Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Ślub... czy wesele?

Ślub... czy wesele?

Czy narzeczeni, którzy odkładają ślub ze względu na finanse, a do czasu ich zebrania żyją razem bez ślubu, nie stają de facto przed wyborem – służyć Bogu czy mamonie? I...

Pigułka, protokół i przysięga małżeńska

Pigułka, protokół i przysięga małżeńska

Czy narzeczeni, którzy stosują antykoncepcję, popełniają krzywoprzysięstwo podczas spisywania protokołu przed ślubem? Wkraczają na Nową Drogę Życia czy też robią krok w stronę rozstania?  

Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin

Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin

W drodze Jezusa na Kalwarię, w Jego upadkach i męce małżonkowie i rodziny mogą odnaleźć naukę dla siebie – decyzją Benedykta XVI rozważania Drogi Krzyżowej AD 2012 poświęcone zostały małżeństwu...

Benedykt XVI: sprawiedliwość i przyzwoitość wymaga, by bronić małżeństwa

Benedykt XVI: sprawiedliwość i przyzwoitość wymaga, by bronić małżeństwa

Obrona instytucji małżeństwa, opartej na komplementarności płci i otwartej na życie, jest kwestią sprawiedliwości, gdyż jest sposobem zabezpieczenia dobra całej wspólnoty ludzkiej.  

Mieszkanie na próbę przed ślubem? Naprawdę?

Mieszkanie na próbę przed ślubem? Naprawdę?

Zwolennicy konkubinatów przekonują, że warto zamieszkać razem bez ślubu, bo na próbę, by sprawdzić, jak by to było po ślubie – ale i tu się mylą...  

Wielki Post przed ślubem

Wielki Post przed ślubem

Post podejmuje się z miłości. Więc można go podjąć również dla miłości. Zwłaszcza dla takiej, która zostanie potwierdzona przysięgą małżeńską.  

Święty Walenty – patron (nie wszystkich) zakochanych

Święty Walenty – patron (nie wszystkich) zakochanych

Walentynki – dzień narzeczonych, małżonków i innych zakochanych. Święto śliczne, ale wcale nie dla wszystkich zakochanych...  

Czy to ta jedyna z którą warto wziąć ślub?

Czy to ta jedyna z którą warto wziąć ślub?

Jednym z argumentów osób żyjących razem bez ślubu jest, że ciągle nie wiedzą, czy druga osoba to ta jedyna im pisana. Udowodnimy, że to nie powód, by bać się małżeństwa.  

Ślub dlaczego?

Ślub dlaczego?

Dla dobra, dla dobra wspólnego, a dokładnie, fachowo, bonum coniugum...  

Nowa Droga Życia

Nowa Droga Życia

Czy wiecie, że nie każdy związek i nie każde małżeństwo wstępuje na Nową Drogę Życia? Tylko młode pary tak mądre jak Mędrcy ze Wschodu...  

Sposoby na kryzys. Także małżeński

Sposoby na kryzys. Także małżeński

Kryzys – na ustach wszystkich. Już jest, albo dopiero będzie. A jak już będzie, to może spowodować i kryzys w związku i w małżeństwie. Ale wtedy warto znać sposoby na...

Boże Narodzenie narzeczonych, małżonków... i innych

Boże Narodzenie narzeczonych, małżonków... i innych

Zakochani to mają dobrze w Święta! Dobrze mają narzeczeni, małżeństwa i rodziny, bo „związki bez zobowiązań” są biedne jak Biedroń w Święta...  

Adwent: czas zakochanych

Adwent: czas zakochanych

Adwent to czas radosnego oczekiwania na wielkie wydarzenie: na Miłość – w tym kontekście powinien więc być szczególnie bliski narzeczonym przygotowującym się do ślubu.  

Komplikacje w konkubinacie

Komplikacje w konkubinacie

Pary tworzące tzw. „związek bez zobowiązań” wcale nie ułatwiają sobie życia, ale wręcz przeciwnie: bardzo je sobie komplikują. Co najmniej na siedem sposobów...  

Dopóki nie znajdę małżeństwa idealnego

Dopóki nie znajdę małżeństwa idealnego

Argumentem przeciw małżeństwu ma być, że nie ma związków idealnych i dlatego ma nie być warto się wiązać w ogóle. Udowadniamy, że to bez sensu!  

(Nie)potrzebny papierek

(Nie)potrzebny papierek

Zgodnie z obietnicą, rozprawiamy się z niemądrymi argumentami przeciw małżeństwu. Po pierwsze więc dowodzimy, że nie jest prawdą, iż ślub niczego nie zmienia, a prawdziwa miłość nie potrzebuje być potwierdzona...

Gdy on lub ona ślubu nie chce

Gdy on lub ona ślubu nie chce

Gdy ona marzy o ślubie, a on marzy o niej, sprawa jest prosta. Ale co w sytuacji, gdy jedno z dwojga ślubu nie chce? Czy warto do małżeństwa przekonywać? I...

Szczęść Boże młodej parze!

Szczęść Boże młodej parze!

Ślub brany tylko po to, by zadowolić babcię, by zyskać głosy wyborców, by on czy ona przestali wreszcie marudzić – a wszystko w Kościele...  

Papież do narzeczonych: Miłość jak Wino

Papież do narzeczonych: Miłość jak Wino

Nadaje życiu smak lecz wymaga czasu, by dojrzeć i być doskonała. Bóg sprawia, że woda codzienności zamienia się w wino miłości!  

Bez lęku przed Miłością

Bez lęku przed Miłością

Są takie pary, które boją się małżeństwa, bo myślą, że po ślubie skończy się ich miłość. A przecież Prawdziwa Miłość dopiero wtedy się zaczyna!  

Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij.

Rozumiem.