Antymałżeństwo
29 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Robert, Bogusław

Antymałżeństwo

AntymałżeństwoZwiązek pary jednej płci nie będzie małżeństwem – bo nie ma nim być. Ma być raczej zamachem na małżeństwo, jakie jeszcze znamy...

 

 

Przetaczająca się przez świat – szczególnie świat naszego, z tradycji chrześcijańskiego, kręgu cywilizacyjnego – debata nad przyznaniem praw do legalizacji związku przez pary homoseksualne do tego stopnia – jak się wydaje – przyzwyczaiła do istnienia par jednej płci, że oswoiła z myślą o uznaniu ich za normalne związki. Wprawdzie – jak wynika z osobistych obserwacji, a czasem wypowiedzi nawet celebrytów – związki takie są dla niektórych jeszcze nieco niesmaczne, ale to ich jedynie bardziej skłania do wnoszenia, by o nich mniej mówić, niż by się ich uznaniu sprzeciwić. Zupełnie jakby sprzeciw wobec homoseksualnych zachowań był jakimś rodzajem wstydliwej wady, gdy zachowania homoseksualne przestały być za taką uważane. Zupełnie jakby racje tych par były nie do obalenia, a żaden argument nie był w sporze z nimi wystarczająco dobry. Zupełnie jakby więc walka była bezsensowna i beznadziejna, bo właściwie – prócz wstydliwego zniesmaczenia – żadne zagrożenie z legalizowaniem par jednej płci się nie wiązało. A jednak – szokująca prawda jest taka, że zagrożenie związane z legalizacją związków jednej płci jest poważne, a walka toczy się o przetrwanie małżeństwa, rodziny i społeczeństwa, jakie znamy. I że przyznają to sami zaangażowani w homoseksualne relacje.

 

Jan Paweł II mylił się czy kłamał

 

Sprzeciw wobec legalizacji homoseksualnego związku, obejmowania go ochroną państwa, dawania mu jakichkolwiek przywilejów oraz nazywania małżeństwem dla osoby wierzącej powinien być oczywisty. Bóg wyraźnie nazwał takie związki grzesznymi, a nawet osobiście zaangażował się w zrzucenie najpierw fal potopu, później deszczu ognia na ich siedlisko, by je wymazać z ziemi. Pan, mądrzejszy od wszystkich i od wszystkich przecież lepszy, uznał, że nie powinny istnieć, że są straszliwe, co powinno do wierzących przemawiać bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

 

A jednak – skoro współcześnie prawa dla związków jednej płci są uchwalane z pewną obojętnością kolejnych społeczeństw, skoro poparcie dla nich słychać nawet w gronie polskich katolików, wnosić można, a nawet trzeba, że przykazania albo nie są jasne, podobnie jak konsekwencje ich łamania, albo też, że argument, jakim posługują się zwolennicy związków homoseksualnych, jest tak silnie przemawiający, najwyraźniej silniejszy od przykazań. Bowiem faktycznie argumentem tym jest miłość, prawo do miłości, do kochania – a czyż katolik, zresztą jakikolwiek dobry człowiek, może się oprzeć takiej racji? I jak Bóg, który jest miłością, może się tak sprzeciwiać miłości ludzi, jakiejkolwiek płci.

 

Wyjścia są tylko dwa – pierwsze: albo Bóg się myli, ewentualnie pomylili się lub kłamali spisujący Jego słowo i myli się i kłamie Kościół i myliło się setki świętych, w tym mylił się a może kłamał polski papież, Jan Paweł II, gdy w swej ostatniej książce „Pamięć i tożsamość” pisał o „naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji” jako o ideologii zła, która jest „w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie”. Albo – jako druga możliwość – mylą się zwolennicy homoseksualistów, którzy opowiadają, że w związkach jednej płci też po prostu chodzi o miłość, ewentualnie nie mylą się, ale mylą innych, sami po prostu kłamią.

 

Bo chodzi o to, by zniszczyć małżeństwo

 

„Walka o homoseksualne małżeństwo z zasady opiera się na kłamaniu na temat tego, co zrobimy z instytucją małżeństwa, gdy już osiągniemy cel, ponieważ kłamiemy, że instytucja małżeństwa nie ulegnie zmianie, to kłamstwo. Instytucja małżeństwa zmieni się i powinna się zmienić. A nawet sądzę, że w ogóle nie powinna istnieć” - szokujące słowa amerykańskiej dziennikarki, Mashy Gessen, wygłoszone na spotkaniu pisarzy w Sydney w 2012 roku, nie są odosobnioną wypowiedzią jednego aktywisty związków tej samej płci, podobne wypowiedzi pojawiają się bowiem na spotkaniach grup reprezentujących homolobby oraz w ich pismach – od niemal pół wieku zresztą. Pojawiają się tam hasła jak: „małżeństwo jest jak przysłowiowy płonący dom, zamiast więc walić w drzwi, by nas wpuszczono, środowiska queers powinni podkładać ogień” albo „Pytaniem godnym rozważenia nie jest, czy homoseksualne pary powinny zostać do niego dopuszczone lecz raczej, czy małżeństwo jest w ogóle nam jeszcze potrzebne?”

 

Bo niechętne małżeństwu poglądy tylko z pozoru wydają się sprzeczne z dążeniem par jednej płci do przyznania im prawa do małżeństwa. Wydaje się, że nie tyle chodzi jeszcze o rozszerzenie pojęcia małżeństwa, jakie jeszcze znamy, na pary jednej płci, ale już raczej o rozszerzenie modelu związku homoseksualnego – którego, zdaje się, nie znamy jeszcze wystarczająco – na inne związki, na inne rodziny i na całe społeczeństwa. Wspomniana Gessen argumentuje bowiem: „Chciałabym żyć w systemie prawa, które uznaje tę rzeczywistość [związków homoseksualnych]. I nie sądzę, by to było możliwe do pogodzenia z instytucją małżeństwa”.

 

Dlaczego? Bo rzeczywistość, w jakiej żyją związki homoseksualne jest tak różna, znów Gessen wyjaśnia: „Mam trójkę dzieci, które mają pięcioro rodziców, mniej więcej, i nie widzę powodu, dla którego nie miałyby mieć pięciorga rodziców zgodnie z prawem (…) Po rozwodzie poznałam swoją obecną partnerkę, a ona właśnie urodziła dziecko, a biologicznym ojcem tego dziecka jest mój brat, a z kolei biologicznym ojcem mojej córki jest mężczyzna, który mieszka w Rosji, a adoptowany syn także uważa go za ojca. I tak pięcioro rodziców można podzielić na dwie grupy po trzy”. Pragnienie Gessen, by państwo uznawało rozmaite konstelacje, nie jest nierealne, w Holandii odpowiednie regulacje są już opracowywane, a jak pisaliśmy na stronach Ślubosfery, obecne tam modele przyćmiewają osiągnięcia Gessen.

 

Jeśli dodatkowo uznać za prawdziwe – a nie mamy powodu, by sądzić inaczej – badania Blake'a Spears'a i Lanza Lowena nad związkami homoseksualnymi, do których dane zbierane były wśród par homoseksualnych przez ponad 30 lat, a z których wynika, że monogamia wśród par homoseksualnych jest niezwykle rzadka, natomiast ilość pomysłów na non-monogamiczne rozwiązania niemal nieograniczona, do tego stopnia, że badacze nie potrafili ich posegregować w grupy, a mogli tylko wskazać, że 12% par popełnia akty niewierności wspólnie; 56% zarówno wspólnie jak i osobno; a 36% jedynie osobno od partnera; 40% przyznaje się do niewierności, 40% kolejne czasem się przyznaje a czasem nie, natomiast 20% udaje, że jest wierne, to wyraźnie widać, że małżeństwo zasadniczo się od związku jednej płci różni. Że wartości (lub „wartości”), na których oparte są związki kobiety i mężczyzny oraz te tworzone przez pary jednej płci są wręcz skrajnie odmienne.

 

I nie odnajdziecie się w nowym świecie

 

Redefinicja małżeństwa, która dokonuje się w tak wielu krajach do niedawna uchodzących za chrześcijańskie, nie jest zatem jedynie rozszerzeniem znanego pojęcia na odmienne związki, inne związki, ale stać się musi dekonstrukcją małżeństwa – na prochach tego, co stanowi dziś podstawę istnienia rodziny, a potem społeczeństwa, powstać ma całkiem nowy układ, choć znany ze starego świata pogańskiego. W założeniu wpływowych grup lobbujących na rzecz związków jednej płci, których retoryce chyba niezbyt świadomie ulegają nawet katolicy, i których retoryka jest właśnie ze względu na swą skuteczność niebezpieczna, celem nie jest bowiem zadowolenie się ze wstąpienia do grona legalnych związków, ale absolutna zmiana ich kształtu.

 

Zmiana musi natomiast przebiegać w myśl wybranych założeń, opartych na tym, co dla zmieniających stanowi kwestie ważne, najważniejsze. I jak dziś jeszcze dla małżonków – poza przypadkami patologicznymi – podstawę stanowi wierność, tak najwyraźniej dla związków jednej płci niewierność nie stanowi problemu, a nawet może uznawana jest za pożądaną. Tak przynajmniej komentuje swe badania nad rozwiązłością par jednej płci Blake, który twierdzi, że świadczy ona o „wielkiej kreatywności w społeczności gejowskiej” (sic!). Te skrajnie odmienne postawy małżeństw różnej płci i związków płci tej samej są nie do pogodzenia, a jednocześnie przecież nawet Blake przyznaje, że społeczność homoseksualna nie obnosi się ze swoją rozwiązłością, choć jest tak tam powszechna, w ten sposób dowodząc, że w każdym człowieku jest poczucie grzechu. Dopóki więc dla związków kobiet i mężczyzn wierność będzie piękna, dopóty związki inne będą miały poczucie bycia gorszymi.

 

I dlatego aktywiści homoseksualni piszą na swych portalach i głoszą na swych spotkaniach, że zmienią instytucję małżeństwa na swój sposób. By mogli czuć się swobodniej i lepiej, bo dziś jeszcze – jak wyjaśnia terapeutka, Timaree Schmit w piśmie „The Advocate” – utrzymywanie na zewnątrz przez pary homoseksualne, że są wierne, jak inne, jest elementem kampanii o przyznanie praw do małżeństwa. I nawet najbliższym, którzy zapewniają ich o swej totalnej afirmacji dla ich odmienności, nie mówią o tym, że ich stały związek jest pozorny według kategorii związku, jakie jeszcze istnieją.

 

Warto wreszcie pamiętać, że w nakreślonym obrazie jest jeszcze miejsce dla dzieci – adoptowanych, wychowywanych przez pary lub całe kwintety, już teraz nawet w polskich szkołach edukowanych do akceptacji zachowań homoseksualnych. Warto zadać sobie pytanie, gdzie w tym obrazie przewidziane jest miejsce dla wierzących i pouczających o grzechu, skoro tak trudno odmiennym parom będzie znieść istnienie wiernych par, jak zniosą tych, którzy będą głosić naukę o grzechu. Warto więc chyba uświadomić sobie – co środowiska homoseksualne widzą zresztą wyraźnie – że w debacie o uznanie homomałżeństw nie chodzi o współistnienie różnych modeli związków, bo odmienne systemy wartości po prostu nie mogą ze sobą współistnieć – chodzi o zastąpienie obecnego małżeństwa przez związek zupełnie inny i zastąpienie obecnego społeczeństwa tym, jakiego jeszcze nie znamy. I dlatego sprzeciw wobec redefinicji małżeństwa jest konieczny i właśnie sensowny, jak sensowne jest istnienie normalnych małżeństw i rodzin.

 

Przeczytaj również:

nauki przedmałżeńskie - spis treści:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Pięć historii o miłości ponad życie

Pięć historii o miłości ponad życie

Zamiast porad małżeńskich i rodzinnych – poruszające historie o prawdziwych małżeństwach. I jedna porada na wszystkie kryzysy małżeńskie. I to porada sprawdzona, jak zapewnia ks. dr Mariusz Oryl.  

Jak w Adwencie naprawić małżeństwo

Jak w Adwencie naprawić małżeństwo

Adwent sprzyja podejmowaniu postanowień poprawy siebie – także tych, które mogą służyć relacji z najbliższymi, więc mogą być podjęte dla dobra małżeństwa. I podpowiada kilka sposobów na podejmowanie zmiany, by...

Patronka obrońców życia: święta Teresa z Kalkuty

Patronka obrońców życia: święta Teresa z Kalkuty

Obrońcy życia mają nową patronkę – Matkę Teresę z Kalkuty, niestrudzoną głosicielkę prawa do życia dzieci nienarodzonych.  

Kłótnie i spory dla dobra małżeństwa?

Kłótnie i spory dla dobra małżeństwa?

Kto zrywa zaręczyny, ze względu na kłótnie lub kto rozważa rozwód, bo ciągle się w małżeństwie spiera, popełnia wielki błąd – okazuje się bowiem, że kłótnie i spory mogą dobrze...

Jeśli jutro będzie wojna, jeszcze dziś złóż małżeńską przysięgę

Jeśli jutro będzie wojna, jeszcze dziś złóż małżeńską przysięgę

Desant obcych wojsk na Polskę, zbrojenie młodzieży i propaganda wojenna – czasy są niespokojne, kto planuje ślub, powinien zwlekać czy raczej się do małżeństwa spieszyć?  

Życie długie oraz wieczne: chodzenie do kościoła przedłuża życie kobiety

Życie długie oraz wieczne: chodzenie do kościoła przedłuża życie kobiety

Ślub w kościele i praktyki religijne dają szczęście, miłość i długie życie – zanim jeszcze nadejdzie to wieczne. I praktyki religijne niezwykle sprzyjają kobietom, co zostało naukowo dowiedzione w Ameryce.  

KEP: dzieci powinny być chronione od momentu poczęcia, pomoc należy się tym, które urodziły się żywe po aborcji

KEP: dzieci powinny być chronione od momentu poczęcia, pomoc należy się tym, które urodziły się żywe po aborcji

Aborcja jest zabiciem dziecka – przypomina Zespół ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski i podkreśla: należy nieść pomoc dzieciom, które rodzą się żywe po aborcji.  

Nowa nauka Kościoła o antykoncepcji...?

Nowa nauka Kościoła o antykoncepcji...?

Papież Franciszek powiedział, że jego poprzednik, Paweł VI, zezwolił na używanie antykoncepcji – czyli nie ma już grzechu ciężkiego? Oto nieco światła na naukę Kościoła o antykoncepcji.  

Walentynki – czyje święto?

Walentynki – czyje święto?

Święty Walenty był księdzem, który zginął za karę, że udzielał małżeństw potajemnie – co zatem oznacza powtarzane w Dzień zakochanych „bądź moją walentynką”?  

Wielki Post: śmierć z miłości

Wielki Post: śmierć z miłości

Post, modlitwa, jałmużna – czas najwyższy na nawrócenie, na odejście od grzechu, modlitwę za małżeństwo i rodzinę, nawet za nieznajomych – bo warto umrzeć z miłości.  

Na Święta Bóg daje rodzinie dar pojednania w prezencie

Na Święta Bóg daje rodzinie dar pojednania w prezencie

Święta znów będą piękne, nie trzeba źle się do nich nastawiać, Bóg daje nam święta jako okazje do pojednania. W najbardziej zranionej rodzinie możliwe jest przebaczenie, jak wynika z mojego doświadczenia proboszcza–...

Święta Katarzyna Aleksandryjska: patronka od dobrego męża

Święta Katarzyna Aleksandryjska: patronka od dobrego męża

Panny młode, stare panny i tzw. singielki mają pod koniec listopada swoje święto – szukającym męża patronuje święta Katarzyna Aleksandryjska, która wyprasza dobre małżeństwo.  

Bp Schneider: na Synodzie biskupi podłożyli bomby pod naukę o małżeństwie

Bp Schneider: na Synodzie biskupi podłożyli bomby pod naukę o małżeństwie

Dokument przyjęty przez biskupów na Synodzie o rodzinie zawiera sformułowania, które jak bomby wysadzą naukę o nierozerwalności małżeństwa – pisze bp Athanasius Schneider w analizie tekstu synodalnego i mówi –...

Zelia i Ludwik Martin, patroni dla małżeństw wszystkich i świętych

Zelia i Ludwik Martin, patroni dla małżeństw wszystkich i świętych

Czy trudno jest stworzyć dobre małżeństwo? A małżeństwo święte? Nowi patroni małżeństw, Zelia i Ludwik Martin, mogą nas zawstydzić...  

Seria bomb, synod i bramy piekielne

Seria bomb, synod i bramy piekielne

Synod Biskupów o rodzinie pozwoli rozwodnikom w nowych związkach na przystępowanie do Komunii świętej i zaleci księżom błogosławienie związków homoseksualnych – zwolennicy zmian czują się coraz silniejsi. W wigilię spotkania...

Wokół Synodu: Instrumentum Laboris i „tak”, i „nie” o Komunii świętej po rozwodzie

Wokół Synodu: Instrumentum Laboris i „tak”, i „nie” o Komunii świętej po rozwodzie

Dokument przygotowujący do kulminacyjnej sesji Synodu Biskupów o rodzinie w październiku 2015 r. jest nie po katolicku nieprecyzyjny – czy po to, by jednak umożliwić Komunię świętą dla osób w...

Polecana i palona książka o małżeństwie

Polecana i palona książka o małżeństwie

„Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim” – podręcznik o małżeństwie współczesnego katolika, czyli książka, którą niszczy kardynał, a poleca arcybiskup.  

Koniec z konkubinatem!

Koniec z konkubinatem!

Uwikłani w związek bez zobowiązań? Tracący lata w związku bez przyszłości? Żyjący bez ślubu i bez małżeństwa? Teraz jest najlepszy moment na to, by nareszcie przestać żyć byle jak, teraz...

O jałmużnie w Wielkim Poście

O jałmużnie w Wielkim Poście

Jak praktykować jałmużnę wielkopostną i jak uniknąć niedobrej dobroczynności. I jak dobroczynność pomaga w małżeńskiej miłości.  

O modlitwie w Wielkim Poście

O modlitwie w Wielkim Poście

Jak i o co modlić się w Wielkim Poście, by Bóg wysłuchał i spełnił. I jak modlitwa pomaga w miłości i w małżeństwie.  

Wielki Post pomaga małżeństwom, budzi żyjących bez ślubu

Wielki Post pomaga małżeństwom, budzi żyjących bez ślubu

Wielki Post jest czasem poprawy relacji w małżeństwie, pomaga związkom będącym w kryzysie, może również rozwiązać problemy w rodzinie, a żyjącym bez ślubu pokazać piękno miłości – kardynał Dziwisz broni...

Z miłości (nie tylko) do siebie

Z miłości (nie tylko) do siebie

Jak zapanować nad swymi słabościami, jak stać się lepszą wersją siebie i jak być pięknym nie tylko od zewnątrz, czyli wielkopostne ćwiczenia na nową drogę życia.  

I ślubuję ci, a może wcale nie – czas na kościelne rozwody?

I ślubuję ci, a może wcale nie – czas na kościelne rozwody?

Według teorii – nie są możliwe kościelne rozwody; według praktyki – coraz bardziej. Kościół rozważa totalne uproszczenie procedur orzekania nieważności małżeństw.  

Święta Bożego Narodzenia cudowne, o ile pół-rodzinne...?

Święta Bożego Narodzenia cudowne, o ile pół-rodzinne...?

Dla synowych i teściowych: o Świętach Bożego Narodzenia, jako prawdziwym wyzwaniu dla kobiet, które i w święta nie chcą się widzieć!  

O narzeczonych, którzy czekają na ślub, by żyć jak mąż i żona

O narzeczonych, którzy czekają na ślub, by żyć jak mąż i żona

Radosne oczekiwanie na ślub, na małżeństwo, na rodzinę – na pełnię życia jak mąż i żona, dopiero po ślubie – trochę zapomniane, ale logicznie uzasadnione. Co widzą w nim pary,...

Synod o rodzinie pełen „niespodzianek”

Synod o rodzinie pełen „niespodzianek”

Zakres zmian, jakie biskupi są gotowi wprowadzić w doktrynie, zasygnalizowany na Synodzie o rodzinie sprawia, że katolickie małżeństwa mają prawo czuć się zagubione. Fakt, że ostateczny etap synodu dopiero przed...

Czy małżonkowie chcą jeszcze słuchać o miłości

Czy małżonkowie chcą jeszcze słuchać o miłości

Hierarchowie i eksperci zgromadzeni na III Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconym rodzinie będą rozmawiać o problemach małżeństw, ale dlatego, by dotrzeć do nich z przekazem o pięknu bycia razem.  

Małżeństwo dla wszystkich! I dla księży też?

Małżeństwo dla wszystkich! I dla księży też?

Czy Franciszek jest przeciwnikiem celibatu? – słowa papieża wypowiedziane w wywiadzie dla włoskiej prasy zdumiały wiernych, a zachęciły grupy lobbujące za małżeństwami dla księży...  

O dewaluacji miłości

O dewaluacji miłości

Gdzie jest przyczyna kryzysu rodziny i gdzie nadzieja dla zagrożonych nim małżeństw oraz o stanowisku Kościoła wobec Komunii św. dla związków niesakramentalnych opowiada filozof ks. prof. Bogdan Czupryn.  

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

Papież Jan Paweł II zapisał się w pamięci współczesnych jako obrońca małżeństwa, obrońca życia, wsparcie dla rodziny.  

Piękne i szczęśliwe małżeństwa uleczą nasz kryzys rodziny

Piękne i szczęśliwe małżeństwa uleczą nasz kryzys rodziny

Szczęście płynące z trwałego związku powinno być przedmiotem troski Kościoła, a nie skupianie się na sakramentach dla osób rozwiedzionych – mówią duchowni we Francji. Trzeba przeciwdziałać kryzysowi rodziny – zgadzają...

Franciszek do narzeczonych: małżeństwo to praca artystyczna!

Franciszek do narzeczonych: małżeństwo to praca artystyczna!

Małżonkowie powinni codziennie podejmować wysiłek artystyczny: upiększania siebie wzajemnie – wskazał Franciszek na spotkaniu z narzeczonymi.  

Wielkopostne postanowienia dla dobra małżeństwa

Wielkopostne postanowienia dla dobra małżeństwa

Jak w trzech krokach wykorzystać Wielki Post i jego wyrzeczenia w intencji małżeństwa i jak sprawić, by były ćwiczeniem z poprawy na trzech etapach związku.  

Franciszek na walentynki: miłości potrzeba jak chleba powszedniego

Franciszek na walentynki: miłości potrzeba jak chleba powszedniego

Zakochani, którzy nie wierzą w sens małżeństwa, powinni się leczyć ze zwątpienia i codziennie prosić o miłość – pouczył Franciszek na spotkaniu z parami w dzień świętego Walentego.  

Nie tylko święty Walenty

Nie tylko święty Walenty

Nie jeden święty Walenty jest patronem dla małżeństw i zakochanych. Wielu innych świętych może być nawet małżeństwom bardziej potrzebnych.  

Papież wezwał polskich księży do pomocy małżeństwom

Papież wezwał polskich księży do pomocy małżeństwom

Papież Franciszek poprosił polskich księży, by tak przygotowywali młodych do małżeństwa, by umieli sobie przebaczać i nie popadali w pułapkę mentalności odrzucenia.  

Polska rodzina we mgle i w zakręcie

Polska rodzina we mgle i w zakręcie

Dziecko we mgle oraz kobieta i mężczyzna, małżeństwo i rodzina, jakich świat nie widział – sen gender o stworzeniu nowego człowieka. Sen, który dla rodzin przypomina koszmar. I przed którym...

Po co rodzinom Objawienie Pańskie

Po co rodzinom Objawienie Pańskie

Święto Trzech Króli przypomina, jak sięgać gwiazd, jak budować dom pełen miłości i jak tworzyć rodzinę, która stanie się przykładem dla innych.  

Niemożliwe święta Bożego Narodzenia

Niemożliwe święta Bożego Narodzenia

Polacy cenią rodzinę i marzą o rodzinnych świętach, a jednak rodzinne święta staną się wkrótce niemożliwe...  

Małżeństwo tylko dla odważnych

Małżeństwo tylko dla odważnych

Po co się wiązać na całe życie i jak w trudnych czasach założyć rodzinę. I co o tym wie papież Franciszek.  

Święta Elżbieta od trudnych małżeństw

Święta Elżbieta od trudnych małżeństw

Wśród wszystkich świętych wielu jest patronów małżeństwa – w tym święta Elżbieta od związków trudnych, wymagających poprawy i nawrócenia.  

O wyższości małżeństwa wierzącego

O wyższości małżeństwa wierzącego

Czyli dlaczego trzy razy bardziej się opłaca tworzenie małżeństwa religijnego od związku religijnie obojętnego.  

Po co się męczyć w małżeństwie?

Po co się męczyć w małżeństwie?

Jeśli małżeństwo jest nieudane, czy rozwód przerwie nieszczęście. Gdy szczęście w małżeństwie zależy od jego przetrwania.  

Święty Jan Chrzciciel: zginął w obronie małżeństwa

Święty Jan Chrzciciel: zginął w obronie małżeństwa

Jan Chrzciciel zginął, bo bronił małżeństwa, można więc podejrzewać, że jest obrońcą małżeństw i w niebie – a nawet, że został nim specjalnie.  

Jak małżeństwo ratuje a konkubinat niszczy

Jak małżeństwo ratuje a konkubinat niszczy

Jak trudno o dobro w życiu bez ślubu, tak łatwiej uniknąć zła po ślubie, czyli o pożytkach z małżeństwa według św. Augustyna (część pierwsza).  

Małżeństwo jako przepis

Małżeństwo jako przepis

Jeśli rozwód jest drogą do przerwania nieszczęścia, to dlaczego trwałość małżeństwa prowadzić ma do prawdziwego szczęścia?  

Bez ślubu z powodu pewnego rozwodu

Bez ślubu z powodu pewnego rozwodu

Jeśli mieszkanie bez ślubu jest po to, by uniknąć kłopotów rozwodu, to czy związek bez zobowiązań jest dlatego, że dobrze jest się rozstać?  

Małżeństwo jako wyzwanie

Małżeństwo jako wyzwanie

Świat dziś nie wierzy, że młodzi potrafią kochać, dlatego proponuje im jedynie związki tymczasowe – ale Franciszek wierzy, dlatego podczas 28. Światowych Dni Młodzieży wezwał ich do miłości rewolucyjnej.  

Świętojańska noc zakochanych

Świętojańska noc zakochanych

Święto urodzin Jana Chrzciciela zgodnie z tradycją jest również świętem zakochanych, także przyszłych narzeczonych – a z racji patrona – również małżonków...  

Antymałżeństwo

Antymałżeństwo

Związek pary jednej płci nie będzie małżeństwem – bo nie ma nim być. Ma być raczej zamachem na małżeństwo, jakie jeszcze znamy...  

Święty Józef: milczący orędownik rodzin

Święty Józef: milczący orędownik rodzin

W osobie świętego Józefa rodziny mają z pewnością wielkiego patrona – a jednak bardzo szczególnego, bo cichego, niemal zapomnianego...  

Franciszek I: obrońca małżeństwa i rodziny na nasze czasy

Franciszek I: obrońca małżeństwa i rodziny na nasze czasy

Legalizację małżeństw jednej płci nazwał totalnym odrzuceniem Bożego prawa, aborcję – odrażającą zbrodnią, a polityków je popierających, którzy mienią się katolikami, wezwał do refleksji, a nawet powstrzymania się od przyjmowania...

Wszystkiego najlepszego z okazji świętego Walentego!

Wszystkiego najlepszego z okazji świętego Walentego!

Wielkiej miłości i wielu radości dla małżonków i narzeczonych z okazji wspomnienia świętego Walentego, czyli ich najważniejszego patrona.  

Nuda w małżeństwie

Nuda w małżeństwie

Romantyczne porywy serca, pierwsze randki i pocałunki, kocha lubi, a może nie dba? Tylko dla naiwnych. Małżeństwo po prostu jest lepsze!  

Święty Paweł: nawrócony na Miłość

Święty Paweł: nawrócony na Miłość

Wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy każdego roku 25 stycznia, by lepiej zrozumieć potrzebę stałej przemiany na lepsze i całkowitego oddania się miłości. Bo święty Paweł wiele mówił o miłości do małżeństw.  

Życzenia na święta dla narzeczonych i nowożeńców

Życzenia na święta dla narzeczonych i nowożeńców

Tradycyjne Boże Narodzenie jest piękne, natomiast świętowanie Bożego Narodzenia bez Boga i bez świętowania można porównać do mówienia bez słów. To po prostu ryk, który nie ma sensu.  

Święty Mikołaj: patron nie tylko dla dzieci

Święty Mikołaj: patron nie tylko dla dzieci

Święty Mikołaj jest nie tylko patronem dzieci, ale może być, a może nawet powinien być, również uznany za patrona panien i małżeństw...  

Zabawa w zabobon

Zabawa w zabobon

Gdy wróżka ujawni sekrety serca, nie udawajmy, że nie wierzymy, że to potrafi i nie udawajmy, że nie wiemy, skąd u niej takie zdolności. I że się tylko dobrze bawimy.  

Małżeństwo, rodzina, ojciec, matka, dziecko wagi państwowej

Małżeństwo, rodzina, ojciec, matka, dziecko wagi państwowej

Wiadomości o pozbawieniu rodziców ich dzieci głęboko oburzają. Ale przygotujmy się na więcej i gorsze, choć by mogło i powinno być lepiej...  

Chcesz wziąć ślub? To to zrób!

Chcesz wziąć ślub? To to zrób!

Narzeczeni pragną często swoimi siłami zorganizować ślub i wesele, dlatego przez lata go odkładają, bo na niego odkładają – a w tym czasie marnują swą młodość.  

Dobrze, gdy w małżeństwie jest (nie)dobrze

Dobrze, gdy w małżeństwie jest (nie)dobrze

Teoretycznie byłoby dobrze, gdyby małżeństwo obfitowało jedynie w przyjemności – w praktyce, gdyby tak było, wcale nie byłoby dobrze!  

Joga wielkiej jałowości

Joga wielkiej jałowości

Sposób na nerwy – głosi reklama jogi – i może kusić zestresowanych. Droga do problemów psychicznych i uwikłań duchowych – przestrzegają przed jogą egzorcyści.  

Po co mieć ślub kościelny?

Po co mieć ślub kościelny?

Dlaczego brać ślub w Kościele – bo tak nakazuje tradycja? I tego chce rodzina? Ale czy raczej mieć ślub w urzędzie? Bo cywilny jest inny? A urzędnicy lepsi od księży?  

Modlitwa małżonków

Modlitwa małżonków

Wspólna modlitwa w małżeństwie jest jednym z przywilejów tego stanu, gwarantem trwałości małżeństwa, lepszym sposobem na spełnienie przedstawianej prośby – warto więc wiedzieć, jak się razem modlić w małżeństwie.  

Święto jak oaza dla małżeństwa i rodziny

Święto jak oaza dla małżeństwa i rodziny

Człowiek jest powołany do odpoczynku i świętowania, które pozwalają mu cieszyć się miłością w małżeństwie i rodzinie – przypomniał Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Codziennie znajdź czas dla najbliższych

Codziennie znajdź czas dla najbliższych

Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym? Na pierwszym miejscu stawiając zawsze to, by być, a dopiero potem mieć – doradzał papież Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Powiedz sakramentalne „tak” każdego dnia

Powiedz sakramentalne „tak” każdego dnia

Jak zbudować trwałe małżeństwo i dobrą rodzinę? Poprzez nieustanne wzajemne obdarowywanie siebie miłością – mówił Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Ślub... czy wesele?

Ślub... czy wesele?

Czy narzeczeni, którzy odkładają ślub ze względu na finanse, a do czasu ich zebrania żyją razem bez ślubu, nie stają de facto przed wyborem – służyć Bogu czy mamonie? I...

Pigułka, protokół i przysięga małżeńska

Pigułka, protokół i przysięga małżeńska

Czy narzeczeni, którzy stosują antykoncepcję, popełniają krzywoprzysięstwo podczas spisywania protokołu przed ślubem? Wkraczają na Nową Drogę Życia czy też robią krok w stronę rozstania?  

Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin

Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin

W drodze Jezusa na Kalwarię, w Jego upadkach i męce małżonkowie i rodziny mogą odnaleźć naukę dla siebie – decyzją Benedykta XVI rozważania Drogi Krzyżowej AD 2012 poświęcone zostały małżeństwu...

Benedykt XVI: sprawiedliwość i przyzwoitość wymaga, by bronić małżeństwa

Benedykt XVI: sprawiedliwość i przyzwoitość wymaga, by bronić małżeństwa

Obrona instytucji małżeństwa, opartej na komplementarności płci i otwartej na życie, jest kwestią sprawiedliwości, gdyż jest sposobem zabezpieczenia dobra całej wspólnoty ludzkiej.  

Mieszkanie na próbę przed ślubem? Naprawdę?

Mieszkanie na próbę przed ślubem? Naprawdę?

Zwolennicy konkubinatów przekonują, że warto zamieszkać razem bez ślubu, bo na próbę, by sprawdzić, jak by to było po ślubie – ale i tu się mylą...  

Wielki Post przed ślubem

Wielki Post przed ślubem

Post podejmuje się z miłości. Więc można go podjąć również dla miłości. Zwłaszcza dla takiej, która zostanie potwierdzona przysięgą małżeńską.  

Święty Walenty – patron (nie wszystkich) zakochanych

Święty Walenty – patron (nie wszystkich) zakochanych

Walentynki – dzień narzeczonych, małżonków i innych zakochanych. Święto śliczne, ale wcale nie dla wszystkich zakochanych...  

Czy to ta jedyna z którą warto wziąć ślub?

Czy to ta jedyna z którą warto wziąć ślub?

Jednym z argumentów osób żyjących razem bez ślubu jest, że ciągle nie wiedzą, czy druga osoba to ta jedyna im pisana. Udowodnimy, że to nie powód, by bać się małżeństwa.  

Ślub dlaczego?

Ślub dlaczego?

Dla dobra, dla dobra wspólnego, a dokładnie, fachowo, bonum coniugum...  

Nowa Droga Życia

Nowa Droga Życia

Czy wiecie, że nie każdy związek i nie każde małżeństwo wstępuje na Nową Drogę Życia? Tylko młode pary tak mądre jak Mędrcy ze Wschodu...  

Sposoby na kryzys. Także małżeński

Sposoby na kryzys. Także małżeński

Kryzys – na ustach wszystkich. Już jest, albo dopiero będzie. A jak już będzie, to może spowodować i kryzys w związku i w małżeństwie. Ale wtedy warto znać sposoby na...

Boże Narodzenie narzeczonych, małżonków... i innych

Boże Narodzenie narzeczonych, małżonków... i innych

Zakochani to mają dobrze w Święta! Dobrze mają narzeczeni, małżeństwa i rodziny, bo „związki bez zobowiązań” są biedne jak Biedroń w Święta...  

Adwent: czas zakochanych

Adwent: czas zakochanych

Adwent to czas radosnego oczekiwania na wielkie wydarzenie: na Miłość – w tym kontekście powinien więc być szczególnie bliski narzeczonym przygotowującym się do ślubu.  

Komplikacje w konkubinacie

Komplikacje w konkubinacie

Pary tworzące tzw. „związek bez zobowiązań” wcale nie ułatwiają sobie życia, ale wręcz przeciwnie: bardzo je sobie komplikują. Co najmniej na siedem sposobów...  

Dopóki nie znajdę małżeństwa idealnego

Dopóki nie znajdę małżeństwa idealnego

Argumentem przeciw małżeństwu ma być, że nie ma związków idealnych i dlatego ma nie być warto się wiązać w ogóle. Udowadniamy, że to bez sensu!  

(Nie)potrzebny papierek

(Nie)potrzebny papierek

Zgodnie z obietnicą, rozprawiamy się z niemądrymi argumentami przeciw małżeństwu. Po pierwsze więc dowodzimy, że nie jest prawdą, iż ślub niczego nie zmienia, a prawdziwa miłość nie potrzebuje być potwierdzona...

Gdy on lub ona ślubu nie chce

Gdy on lub ona ślubu nie chce

Gdy ona marzy o ślubie, a on marzy o niej, sprawa jest prosta. Ale co w sytuacji, gdy jedno z dwojga ślubu nie chce? Czy warto do małżeństwa przekonywać? I...

Szczęść Boże młodej parze!

Szczęść Boże młodej parze!

Ślub brany tylko po to, by zadowolić babcię, by zyskać głosy wyborców, by on czy ona przestali wreszcie marudzić – a wszystko w Kościele...  

Papież do narzeczonych: Miłość jak Wino

Papież do narzeczonych: Miłość jak Wino

Nadaje życiu smak lecz wymaga czasu, by dojrzeć i być doskonała. Bóg sprawia, że woda codzienności zamienia się w wino miłości!  

Bez lęku przed Miłością

Bez lęku przed Miłością

Są takie pary, które boją się małżeństwa, bo myślą, że po ślubie skończy się ich miłość. A przecież Prawdziwa Miłość dopiero wtedy się zaczyna!  

Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij.

Rozumiem.