Seria bomb, synod i bramy piekielne
27 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Teofil, Zyta
ślubosfera ślub w kościele nauki przedmałżeńskie Seria bomb, synod i bramy piekielne

Seria bomb, synod i bramy piekielne

Seria bomb, synod i bramy piekielneSynod Biskupów o rodzinie pozwoli rozwodnikom w nowych związkach na przystępowanie do Komunii świętej i zaleci księżom błogosławienie związków homoseksualnych – zwolennicy zmian czują się coraz silniejsi. W wigilię spotkania atakują jednak Kościół tak zaciekle, jakby bali się, że naprawdę nie przemogą go bramy piekielne.

 

 

Raz: podczas pielgrzymki do Ameryki na Mszy świętej papieskiej z Pisma Świętego czyta gejowski dziennikarz, Mo Rocca. Dwa: ale papież Franciszek spotkał się w Stanach z Kim Davis, sędziną, która została uwięziona, bo uniemożliwia parom homoseksualnym zawarcie ślubów. Trzy: gdy prasa amerykańska oskarża papieża o obłudę, Watykan przyznaje, że to nuncjatura zorganizowała spotkanie z Davis, bo „jedyną prawdziwą audiencją udzieloną przez papieża w nuncjaturze było spotkanie z byłym studentem i jego rodziną”. Raz dwa, trzy! – „rodzina” tego studenta, to jego partner, mężczyzna, bo ten student papieski to homoseksualista! Franciszek, mówi ten były student, Yayo Grassi, sam zabiegał o to spotkanie i na pewno nie jest przeciwnikiem homoseksualistów. 

 

I jeszcze polski kapłan, od 12 lat członek Kongregacji Doktryny Wiary, Krzysztof Charamsa, przyznaje się do swego homoseksualizmu i na konferencjach prasowych udziela się ze swoim partnerem. Ks Charamsa, doktor teologii (sic!), domaga się zmian w katechizmie, ponownej redakcji Pisma Świętego i uzasadnia: kościelne nauczanie, by homoseksualiści powstrzymali się od uprawiania miłości, jest nieludzkie! 

 

A wszystko dzieje się w przeddzień kulminacyjnej sesji Synodu Biskupów o rodzinie...

 

Zaczęło się od „niespodzianek”

 

Czas zwołanego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów o rodzinie – od pierwszych spotkań duchownych na początku roku 2014 r., przez nadzwyczajną sesję Synodu pod koniec wspomnianego roku – w październiku, aż po sesję kulminacyjną w październiku roku 2015, upłynął pod znakiem coraz bardziej niepokojących wydarzeń, dlatego oczekiwanie na końcowy efekt prac hierarchów Kościoła dla wielu wiernych było okresem trudnym i przykrym.

 

Coraz mniej wiarygodnie brzmiały zapowiedzi Sekretarza Synodu, kardynała Lorenzo Baldisseriego, z roku 2014, że zadaniem zebrania hierarchów jest wypracowanie sposobu dotarcia do wiernych z przekazem o pięknie i wartości rodziny – a coraz bardziej realnie jawiła się groźba, że priorytetem stało się dostosowanie nauki Kościoła do panujących na Zachodzie tendencji – czyli akceptacji konkubinatów, rozwodów, a nawet związków homoseksualnych. I ich błogosławienia.

 

Pierwszym niepokojącym sygnałem było zaproszenie do wygłoszenia przemówienia otwierającego Synod kardynała Waltera Kaspera – znanego głównie ze swego zaangażowania na rzecz udzielania Komunii św. osobom w kolejnych związkach po rozwodzie, czyli trwającym w cudzołóstwie, grzechu ciężkim (por. Mt 5, 32). Dla Franciszka jednak kard. Kasper miał być „wspaniałym teologiem”. 

 

13 października 2014 r. w trakcie nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu miało jednak miejsce prawdziwe trzęsienie ziemi: opublikowano bowiem dokument z prac Synodu, Relatio post disceptationem, w którym obok zalecenia udzielania Komunii świętej rozwiedzionym, znalazło się wezwanie akceptacji orientacji homoseksualnej w Kościele: „Homoseksualiści mają dary i cechy, które mogą oferować wspólnocie chrześcijańskiej. (…) Często pragną spotkać Kościół, który przyjmie ich chętnie jak w domu. Czy nasze wspólnoty są do tego zdolne, akceptując i doceniając ich orientację seksualną, bez zmiany doktryny katolickiej odnośnie rodziny i małżeństwa?”

 

Treść dokumentu była zaskoczeniem nie tylko dla wiernych, ale nawet dla biskupów biorących udział w Synodzie, bo dokument został przygotowany potajemnie, rzekomo na Synodzie wcale nie zajmowano się aż tak wnikliwie akceptacją związków homoseksualnych. Dlatego wielu biskupów nalegało, by mieć udział w kształtowaniu ostatecznego dokumentu z tej sesji Synodu, Relatio Synodi i nie znalazło się już w nim tak daleko idące uznanie „orientacji homoseksualnej”.

 

Jednak niepokój związany z Synodem już nie ustał – narastał. Nie mogło być inaczej, odkąd na zakończenie prac z października 2014 r. Franciszek zapowiedział, by szykować się na niespodzianki i walczyć z pokusą doktrynerstwa, przejawianą przez „tradycjonalistów” w Kościele... 

 

2015, Anno Domini?

 

24 stycznia 2015 r. Franciszek przyjął dwie żyjące ze sobą hiszpańskie kobiety – jedna z nich, po zmianie płci, nosi męskie imię – Diego Neria Lajarraga. To Diego skontaktowała się z papieżem, wysyłając mu list ze skargą na księdza w swojej parafii, który – ze względu na jej sposób życia – miał ją nazywać „córką diabła”. Franciszek przejął się losem kobiety – która nie wiedziała, czy może przystępować do Komunii świętej (sic!) – i dwukrotnie do niej dzwonił, by ustalić termin spotkania w Watykanie. Audiencja była tajna, nie miała zostać ujawniona wiernym, ale Diego pochwaliła się prasie.  

 

Miesiąc później, w połowie lutego, okazało się, że w Watykanie zniszczono książkę o doktrynie katolickiej broniącej nauki o nierozerwalności małżeństwa i że stało się to na polecenie Sekretarza Synodu, kard. Baldisseri'ego, a skoro nie został po tym odwołany – musiało się to odbyć z poparciem samego papieża. Książka „Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim” została napisana przez kilku kardynałów, miała dotrzeć do biskupów biorących udział w Synodzie, ale została im potajemnie wykradziona ze skrzynek. 

 

Czy w sercu Kościoła trwała intryga zmierzająca do zmiany nauczania o małżeństwie i rodzinie? Wierni z całego świata zbierają podpisy pod listem do papieża Franciszka, by zechciał potwierdzić, że nadal uważa, że małżeństwo jest nierozerwalne, że nie można udzielać Komunii świętej rozwodnikom w nowych związkach, ani błogosławić par tej samej płci. Franciszek wysyła sygnały sprzeczne: na Filipinach mówi, jak ceni rodzinę, po powrocie z pielgrzymki spotyka się na wspomnianej tajnej audiencji z parą dwóch kobiet pragnących założyć rodzinę...

 

Zdesperowani są nie tylko wierni, list otwarty piszą kapłani: setki księży z Anglii i Walii publikują list, w którym mówią, że po Synodzie „wiele zamętu narosło wokół katolickiego nauczania o moralności” i dlatego „Na nowo oddajemy siebie zadaniu głoszenia tego nauczania w jego pełni, obejmując z Bożym miłosierdziem tych, którzy starają się odpowiedzieć na wyzwania Ewangelii w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie”. Księża także wezwali „wszystkich tych, którzy będą brać udział w drugim Synodzie przewidzianym na październik 2015 r., by w sposób wyraźny i stanowczy podkreślili niezmienną naukę moralną Kościoła, by skończyć z zamieszaniem i umocnić wiarę”. 

 

Wiosną 2015 r. coraz więcej jest publikacji przestrzegających przed zmianami w nauczaniu Kościoła, kardynał Walter Brandmuller, mówi nawet, że zwolennicy zmian są heretykami. Kardynał  Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przypomina, że katolicyzm nie jest obowiązkowy, można pozostać w swoim pogaństwie, gdy się nie przyjmuje nauki Kościoła. A filozof niemiecki Robert Spaemann – że pomysły, by kohabitacja była dozwolona przy drugim związku, „ponieważ uzasadnia ją fakt, że ten związek trwa w czasie”, każe postawić pytanie: „jak często trzeba mieć seks z nowym partnerem, by przestało to być grzechem, ale stało się wręcz pobożnym aktem, który Kościół ma pobłogosławić?” 

 

Parę tygodni później okazuje się jednak, że zwolennicy zmian w nauce kościelnej nadal planują je przeprowadzić – w tym celu potajemnie potkali się w maju, by przed październikową kulminacyjną sesją Synodu naradzać się już nie tylko nad głośną kwestią Komunii świętej dla osób w nowych związkach po rozwodzie, ale nawet nad otwarciem Kościoła na związki homoseksualne. W spotkaniu biorą udział głównie biskupi z Niemiec, Francji i Szwajcarii – w gronie nie ma polskich duchownych. 

 

W czerwcu ukazuje się dokument programowy na kulminacyjną sesję Synodu – Instrumentum Laboris. A w dokumencie, który ma być wytycznymi do prac biskupów, znajduje się pomysł, by wprowadzić w Kościele rozwiązanie umożliwiające uznanie małżeństwa sakramentalnego za niebyłe przez osobę żyjącą w nowym związku i kapłana – bez konieczności występowania do sądu kościelnego – by rozwodnicy w nowych związkach mogłi przystępować do Komunii świętej. 

 

Jazgot i zgiełk w wigilię

 

I wtedy też, w Ameryce, Sąd Najwyższy, głosami również sędziów katolickich, przyznaje prawo do małżeństwa parom jednej płci. W prasie pojawiają się pierwsze doniesienia o sprzeciwie wobec tego wyroku ze strony urzędników – najsłynniejsza staje się sędzina Kim Davis, która za swoje trwanie w uporczywym odmawianiu wystawiania licencji parom homoseksualnym, idzie nawet do więzienia. Ameryką wstrząsa jeszcze inny – i znacznie poważniejszy skandal – okazuje się, że najsłynniejsza organizacja świadcząca tam usługi aborcyjne handlowała organami abortowanych dzieci, a może nawet przeprowadzała aborcje pod kątem uzyskania organów na sprzedaż.

 

Do takiej Ameryki pojechał we wrześniu 2015 papież. I zaprosił na audiencję swego przyjaciela geja, dał do zrozumienia, że nie było jego intencją spotkanie z Davis, a na Mszy świętej lektorem był u niego homoseksualny dziennikarz. O aborcji papież ledwie wspomniał... 

 

Może będzie w Kościele nawet schizma – pojawia się w opiniach hierarchów – jak tak dalej pójdzie, nie wytrzymamy, będzie schizma, mówią nam po cichu kapłani w parafiach. Schizma – co wiedzą zarówno ci, którzy są na nią gotowi, jak i ci, którzy się nie przejmują tymi groźbami i nie ustają w forsowaniu zmian w Kościele – to jednak rozwiązanie, które na pewno wprowadzi wśród wiernych zamęt i może być poważnym ciosem dla chrześcijaństwa, szczególnie na Zachodzie, gdzie – inaczej niż w np. w Afryce – kapłani są podzieleni.

 

W przeddzień Synodu sytuacja jest straszna. Kościół odbiera cios za ciosem – ostatni od polskiego kapłana, ks. Charamsy, którego głośna deklaracja związku z mężczyzną została zapewne nieprzypadkowo złożona właśnie w momencie otwarcia kulminacyjnej sesji Synodu Biskupów o rodzinie. Skoro Episkopat Polski wydaje z okazji Synodu oświadczenie, że doktryna katolicka jest niezmienna i że polscy księża będą jej bronić, niewątpliwie najlepszym atakiem na to stanowisko jest właśnie pokazanie polskiego księdza, robiącego w Watykanie karierę, który wyraźnie domaga się zmiany.

 

Z wielkim niepokojem katolicy czekają na Synod. Silne są działa, i wytoczone przez katolickich kapłanów, uzgodniony też został plan ataku na katolicką naukę o rodzinie – postulowane jest rozumienie małżeństwa jako związku osób dowolnej płci, konkubinatów – jako godnego pochwały etapu przed ślubem, Komunii świętej jako wyrazu miłosierdzia dla wszystkich, wreszcie – życzliwego i szybkiego przychylania się do próśb osób wnoszących o uznanie nieważności małżeństwa.

 

Jednak sytuacja wciąż nie jest beznadziejna – im bardziej jasne stawało się, czego pragną postępowi księża, tym większy opór pojawiał się w Kościele. Im wyraźniejsze było stanowisko zwolenników nowego rozumienia doktryny o małżeństwie, tym lepsze było jej rozumienie wśród księży pragnących uszanowania tej, która zawsze była w Kościele. Im bardziej realne stawało się błogosławienie grzechu, tym więcej modlitw zanoszonych za księży: by wierni się nie ulękli, a zagubieni – nawrócili. I Pan też zapowiedział, że Kościoła nie przemogą bramy piekielne.

 

Polecane również:

nauki przedmałżeńskie - spis treści:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Pięć historii o miłości ponad życie

Pięć historii o miłości ponad życie

Zamiast porad małżeńskich i rodzinnych – poruszające historie o prawdziwych małżeństwach. I jedna porada na wszystkie kryzysy małżeńskie. I to porada sprawdzona, jak zapewnia ks. dr Mariusz Oryl.  

Jak w Adwencie naprawić małżeństwo

Jak w Adwencie naprawić małżeństwo

Adwent sprzyja podejmowaniu postanowień poprawy siebie – także tych, które mogą służyć relacji z najbliższymi, więc mogą być podjęte dla dobra małżeństwa. I podpowiada kilka sposobów na podejmowanie zmiany, by...

Patronka obrońców życia: święta Teresa z Kalkuty

Patronka obrońców życia: święta Teresa z Kalkuty

Obrońcy życia mają nową patronkę – Matkę Teresę z Kalkuty, niestrudzoną głosicielkę prawa do życia dzieci nienarodzonych.  

Kłótnie i spory dla dobra małżeństwa?

Kłótnie i spory dla dobra małżeństwa?

Kto zrywa zaręczyny, ze względu na kłótnie lub kto rozważa rozwód, bo ciągle się w małżeństwie spiera, popełnia wielki błąd – okazuje się bowiem, że kłótnie i spory mogą dobrze...

Jeśli jutro będzie wojna, jeszcze dziś złóż małżeńską przysięgę

Jeśli jutro będzie wojna, jeszcze dziś złóż małżeńską przysięgę

Desant obcych wojsk na Polskę, zbrojenie młodzieży i propaganda wojenna – czasy są niespokojne, kto planuje ślub, powinien zwlekać czy raczej się do małżeństwa spieszyć?  

Życie długie oraz wieczne: chodzenie do kościoła przedłuża życie kobiety

Życie długie oraz wieczne: chodzenie do kościoła przedłuża życie kobiety

Ślub w kościele i praktyki religijne dają szczęście, miłość i długie życie – zanim jeszcze nadejdzie to wieczne. I praktyki religijne niezwykle sprzyjają kobietom, co zostało naukowo dowiedzione w Ameryce.  

KEP: dzieci powinny być chronione od momentu poczęcia, pomoc należy się tym, które urodziły się żywe po aborcji

KEP: dzieci powinny być chronione od momentu poczęcia, pomoc należy się tym, które urodziły się żywe po aborcji

Aborcja jest zabiciem dziecka – przypomina Zespół ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski i podkreśla: należy nieść pomoc dzieciom, które rodzą się żywe po aborcji.  

Nowa nauka Kościoła o antykoncepcji...?

Nowa nauka Kościoła o antykoncepcji...?

Papież Franciszek powiedział, że jego poprzednik, Paweł VI, zezwolił na używanie antykoncepcji – czyli nie ma już grzechu ciężkiego? Oto nieco światła na naukę Kościoła o antykoncepcji.  

Walentynki – czyje święto?

Walentynki – czyje święto?

Święty Walenty był księdzem, który zginął za karę, że udzielał małżeństw potajemnie – co zatem oznacza powtarzane w Dzień zakochanych „bądź moją walentynką”?  

Wielki Post: śmierć z miłości

Wielki Post: śmierć z miłości

Post, modlitwa, jałmużna – czas najwyższy na nawrócenie, na odejście od grzechu, modlitwę za małżeństwo i rodzinę, nawet za nieznajomych – bo warto umrzeć z miłości.  

Na Święta Bóg daje rodzinie dar pojednania w prezencie

Na Święta Bóg daje rodzinie dar pojednania w prezencie

Święta znów będą piękne, nie trzeba źle się do nich nastawiać, Bóg daje nam święta jako okazje do pojednania. W najbardziej zranionej rodzinie możliwe jest przebaczenie, jak wynika z mojego doświadczenia proboszcza–...

Święta Katarzyna Aleksandryjska: patronka od dobrego męża

Święta Katarzyna Aleksandryjska: patronka od dobrego męża

Panny młode, stare panny i tzw. singielki mają pod koniec listopada swoje święto – szukającym męża patronuje święta Katarzyna Aleksandryjska, która wyprasza dobre małżeństwo.  

Bp Schneider: na Synodzie biskupi podłożyli bomby pod naukę o małżeństwie

Bp Schneider: na Synodzie biskupi podłożyli bomby pod naukę o małżeństwie

Dokument przyjęty przez biskupów na Synodzie o rodzinie zawiera sformułowania, które jak bomby wysadzą naukę o nierozerwalności małżeństwa – pisze bp Athanasius Schneider w analizie tekstu synodalnego i mówi –...

Zelia i Ludwik Martin, patroni dla małżeństw wszystkich i świętych

Zelia i Ludwik Martin, patroni dla małżeństw wszystkich i świętych

Czy trudno jest stworzyć dobre małżeństwo? A małżeństwo święte? Nowi patroni małżeństw, Zelia i Ludwik Martin, mogą nas zawstydzić...  

Seria bomb, synod i bramy piekielne

Seria bomb, synod i bramy piekielne

Synod Biskupów o rodzinie pozwoli rozwodnikom w nowych związkach na przystępowanie do Komunii świętej i zaleci księżom błogosławienie związków homoseksualnych – zwolennicy zmian czują się coraz silniejsi. W wigilię spotkania...

Wokół Synodu: Instrumentum Laboris i „tak”, i „nie” o Komunii świętej po rozwodzie

Wokół Synodu: Instrumentum Laboris i „tak”, i „nie” o Komunii świętej po rozwodzie

Dokument przygotowujący do kulminacyjnej sesji Synodu Biskupów o rodzinie w październiku 2015 r. jest nie po katolicku nieprecyzyjny – czy po to, by jednak umożliwić Komunię świętą dla osób w...

Polecana i palona książka o małżeństwie

Polecana i palona książka o małżeństwie

„Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim” – podręcznik o małżeństwie współczesnego katolika, czyli książka, którą niszczy kardynał, a poleca arcybiskup.  

Koniec z konkubinatem!

Koniec z konkubinatem!

Uwikłani w związek bez zobowiązań? Tracący lata w związku bez przyszłości? Żyjący bez ślubu i bez małżeństwa? Teraz jest najlepszy moment na to, by nareszcie przestać żyć byle jak, teraz...

O jałmużnie w Wielkim Poście

O jałmużnie w Wielkim Poście

Jak praktykować jałmużnę wielkopostną i jak uniknąć niedobrej dobroczynności. I jak dobroczynność pomaga w małżeńskiej miłości.  

O modlitwie w Wielkim Poście

O modlitwie w Wielkim Poście

Jak i o co modlić się w Wielkim Poście, by Bóg wysłuchał i spełnił. I jak modlitwa pomaga w miłości i w małżeństwie.  

Wielki Post pomaga małżeństwom, budzi żyjących bez ślubu

Wielki Post pomaga małżeństwom, budzi żyjących bez ślubu

Wielki Post jest czasem poprawy relacji w małżeństwie, pomaga związkom będącym w kryzysie, może również rozwiązać problemy w rodzinie, a żyjącym bez ślubu pokazać piękno miłości – kardynał Dziwisz broni...

Z miłości (nie tylko) do siebie

Z miłości (nie tylko) do siebie

Jak zapanować nad swymi słabościami, jak stać się lepszą wersją siebie i jak być pięknym nie tylko od zewnątrz, czyli wielkopostne ćwiczenia na nową drogę życia.  

I ślubuję ci, a może wcale nie – czas na kościelne rozwody?

I ślubuję ci, a może wcale nie – czas na kościelne rozwody?

Według teorii – nie są możliwe kościelne rozwody; według praktyki – coraz bardziej. Kościół rozważa totalne uproszczenie procedur orzekania nieważności małżeństw.  

Święta Bożego Narodzenia cudowne, o ile pół-rodzinne...?

Święta Bożego Narodzenia cudowne, o ile pół-rodzinne...?

Dla synowych i teściowych: o Świętach Bożego Narodzenia, jako prawdziwym wyzwaniu dla kobiet, które i w święta nie chcą się widzieć!  

O narzeczonych, którzy czekają na ślub, by żyć jak mąż i żona

O narzeczonych, którzy czekają na ślub, by żyć jak mąż i żona

Radosne oczekiwanie na ślub, na małżeństwo, na rodzinę – na pełnię życia jak mąż i żona, dopiero po ślubie – trochę zapomniane, ale logicznie uzasadnione. Co widzą w nim pary,...

Synod o rodzinie pełen „niespodzianek”

Synod o rodzinie pełen „niespodzianek”

Zakres zmian, jakie biskupi są gotowi wprowadzić w doktrynie, zasygnalizowany na Synodzie o rodzinie sprawia, że katolickie małżeństwa mają prawo czuć się zagubione. Fakt, że ostateczny etap synodu dopiero przed...

Czy małżonkowie chcą jeszcze słuchać o miłości

Czy małżonkowie chcą jeszcze słuchać o miłości

Hierarchowie i eksperci zgromadzeni na III Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów poświęconym rodzinie będą rozmawiać o problemach małżeństw, ale dlatego, by dotrzeć do nich z przekazem o pięknu bycia razem.  

Małżeństwo dla wszystkich! I dla księży też?

Małżeństwo dla wszystkich! I dla księży też?

Czy Franciszek jest przeciwnikiem celibatu? – słowa papieża wypowiedziane w wywiadzie dla włoskiej prasy zdumiały wiernych, a zachęciły grupy lobbujące za małżeństwami dla księży...  

O dewaluacji miłości

O dewaluacji miłości

Gdzie jest przyczyna kryzysu rodziny i gdzie nadzieja dla zagrożonych nim małżeństw oraz o stanowisku Kościoła wobec Komunii św. dla związków niesakramentalnych opowiada filozof ks. prof. Bogdan Czupryn.  

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

Papież Jan Paweł II zapisał się w pamięci współczesnych jako obrońca małżeństwa, obrońca życia, wsparcie dla rodziny.  

Piękne i szczęśliwe małżeństwa uleczą nasz kryzys rodziny

Piękne i szczęśliwe małżeństwa uleczą nasz kryzys rodziny

Szczęście płynące z trwałego związku powinno być przedmiotem troski Kościoła, a nie skupianie się na sakramentach dla osób rozwiedzionych – mówią duchowni we Francji. Trzeba przeciwdziałać kryzysowi rodziny – zgadzają...

Franciszek do narzeczonych: małżeństwo to praca artystyczna!

Franciszek do narzeczonych: małżeństwo to praca artystyczna!

Małżonkowie powinni codziennie podejmować wysiłek artystyczny: upiększania siebie wzajemnie – wskazał Franciszek na spotkaniu z narzeczonymi.  

Wielkopostne postanowienia dla dobra małżeństwa

Wielkopostne postanowienia dla dobra małżeństwa

Jak w trzech krokach wykorzystać Wielki Post i jego wyrzeczenia w intencji małżeństwa i jak sprawić, by były ćwiczeniem z poprawy na trzech etapach związku.  

Franciszek na walentynki: miłości potrzeba jak chleba powszedniego

Franciszek na walentynki: miłości potrzeba jak chleba powszedniego

Zakochani, którzy nie wierzą w sens małżeństwa, powinni się leczyć ze zwątpienia i codziennie prosić o miłość – pouczył Franciszek na spotkaniu z parami w dzień świętego Walentego.  

Nie tylko święty Walenty

Nie tylko święty Walenty

Nie jeden święty Walenty jest patronem dla małżeństw i zakochanych. Wielu innych świętych może być nawet małżeństwom bardziej potrzebnych.  

Papież wezwał polskich księży do pomocy małżeństwom

Papież wezwał polskich księży do pomocy małżeństwom

Papież Franciszek poprosił polskich księży, by tak przygotowywali młodych do małżeństwa, by umieli sobie przebaczać i nie popadali w pułapkę mentalności odrzucenia.  

Polska rodzina we mgle i w zakręcie

Polska rodzina we mgle i w zakręcie

Dziecko we mgle oraz kobieta i mężczyzna, małżeństwo i rodzina, jakich świat nie widział – sen gender o stworzeniu nowego człowieka. Sen, który dla rodzin przypomina koszmar. I przed którym...

Po co rodzinom Objawienie Pańskie

Po co rodzinom Objawienie Pańskie

Święto Trzech Króli przypomina, jak sięgać gwiazd, jak budować dom pełen miłości i jak tworzyć rodzinę, która stanie się przykładem dla innych.  

Niemożliwe święta Bożego Narodzenia

Niemożliwe święta Bożego Narodzenia

Polacy cenią rodzinę i marzą o rodzinnych świętach, a jednak rodzinne święta staną się wkrótce niemożliwe...  

Małżeństwo tylko dla odważnych

Małżeństwo tylko dla odważnych

Po co się wiązać na całe życie i jak w trudnych czasach założyć rodzinę. I co o tym wie papież Franciszek.  

Święta Elżbieta od trudnych małżeństw

Święta Elżbieta od trudnych małżeństw

Wśród wszystkich świętych wielu jest patronów małżeństwa – w tym święta Elżbieta od związków trudnych, wymagających poprawy i nawrócenia.  

O wyższości małżeństwa wierzącego

O wyższości małżeństwa wierzącego

Czyli dlaczego trzy razy bardziej się opłaca tworzenie małżeństwa religijnego od związku religijnie obojętnego.  

Po co się męczyć w małżeństwie?

Po co się męczyć w małżeństwie?

Jeśli małżeństwo jest nieudane, czy rozwód przerwie nieszczęście. Gdy szczęście w małżeństwie zależy od jego przetrwania.  

Święty Jan Chrzciciel: zginął w obronie małżeństwa

Święty Jan Chrzciciel: zginął w obronie małżeństwa

Jan Chrzciciel zginął, bo bronił małżeństwa, można więc podejrzewać, że jest obrońcą małżeństw i w niebie – a nawet, że został nim specjalnie.  

Jak małżeństwo ratuje a konkubinat niszczy

Jak małżeństwo ratuje a konkubinat niszczy

Jak trudno o dobro w życiu bez ślubu, tak łatwiej uniknąć zła po ślubie, czyli o pożytkach z małżeństwa według św. Augustyna (część pierwsza).  

Małżeństwo jako przepis

Małżeństwo jako przepis

Jeśli rozwód jest drogą do przerwania nieszczęścia, to dlaczego trwałość małżeństwa prowadzić ma do prawdziwego szczęścia?  

Bez ślubu z powodu pewnego rozwodu

Bez ślubu z powodu pewnego rozwodu

Jeśli mieszkanie bez ślubu jest po to, by uniknąć kłopotów rozwodu, to czy związek bez zobowiązań jest dlatego, że dobrze jest się rozstać?  

Małżeństwo jako wyzwanie

Małżeństwo jako wyzwanie

Świat dziś nie wierzy, że młodzi potrafią kochać, dlatego proponuje im jedynie związki tymczasowe – ale Franciszek wierzy, dlatego podczas 28. Światowych Dni Młodzieży wezwał ich do miłości rewolucyjnej.  

Świętojańska noc zakochanych

Świętojańska noc zakochanych

Święto urodzin Jana Chrzciciela zgodnie z tradycją jest również świętem zakochanych, także przyszłych narzeczonych – a z racji patrona – również małżonków...  

Antymałżeństwo

Antymałżeństwo

Związek pary jednej płci nie będzie małżeństwem – bo nie ma nim być. Ma być raczej zamachem na małżeństwo, jakie jeszcze znamy...  

Święty Józef: milczący orędownik rodzin

Święty Józef: milczący orędownik rodzin

W osobie świętego Józefa rodziny mają z pewnością wielkiego patrona – a jednak bardzo szczególnego, bo cichego, niemal zapomnianego...  

Franciszek I: obrońca małżeństwa i rodziny na nasze czasy

Franciszek I: obrońca małżeństwa i rodziny na nasze czasy

Legalizację małżeństw jednej płci nazwał totalnym odrzuceniem Bożego prawa, aborcję – odrażającą zbrodnią, a polityków je popierających, którzy mienią się katolikami, wezwał do refleksji, a nawet powstrzymania się od przyjmowania...

Wszystkiego najlepszego z okazji świętego Walentego!

Wszystkiego najlepszego z okazji świętego Walentego!

Wielkiej miłości i wielu radości dla małżonków i narzeczonych z okazji wspomnienia świętego Walentego, czyli ich najważniejszego patrona.  

Nuda w małżeństwie

Nuda w małżeństwie

Romantyczne porywy serca, pierwsze randki i pocałunki, kocha lubi, a może nie dba? Tylko dla naiwnych. Małżeństwo po prostu jest lepsze!  

Święty Paweł: nawrócony na Miłość

Święty Paweł: nawrócony na Miłość

Wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy każdego roku 25 stycznia, by lepiej zrozumieć potrzebę stałej przemiany na lepsze i całkowitego oddania się miłości. Bo święty Paweł wiele mówił o miłości do małżeństw.  

Życzenia na święta dla narzeczonych i nowożeńców

Życzenia na święta dla narzeczonych i nowożeńców

Tradycyjne Boże Narodzenie jest piękne, natomiast świętowanie Bożego Narodzenia bez Boga i bez świętowania można porównać do mówienia bez słów. To po prostu ryk, który nie ma sensu.  

Święty Mikołaj: patron nie tylko dla dzieci

Święty Mikołaj: patron nie tylko dla dzieci

Święty Mikołaj jest nie tylko patronem dzieci, ale może być, a może nawet powinien być, również uznany za patrona panien i małżeństw...  

Zabawa w zabobon

Zabawa w zabobon

Gdy wróżka ujawni sekrety serca, nie udawajmy, że nie wierzymy, że to potrafi i nie udawajmy, że nie wiemy, skąd u niej takie zdolności. I że się tylko dobrze bawimy.  

Małżeństwo, rodzina, ojciec, matka, dziecko wagi państwowej

Małżeństwo, rodzina, ojciec, matka, dziecko wagi państwowej

Wiadomości o pozbawieniu rodziców ich dzieci głęboko oburzają. Ale przygotujmy się na więcej i gorsze, choć by mogło i powinno być lepiej...  

Chcesz wziąć ślub? To to zrób!

Chcesz wziąć ślub? To to zrób!

Narzeczeni pragną często swoimi siłami zorganizować ślub i wesele, dlatego przez lata go odkładają, bo na niego odkładają – a w tym czasie marnują swą młodość.  

Dobrze, gdy w małżeństwie jest (nie)dobrze

Dobrze, gdy w małżeństwie jest (nie)dobrze

Teoretycznie byłoby dobrze, gdyby małżeństwo obfitowało jedynie w przyjemności – w praktyce, gdyby tak było, wcale nie byłoby dobrze!  

Joga wielkiej jałowości

Joga wielkiej jałowości

Sposób na nerwy – głosi reklama jogi – i może kusić zestresowanych. Droga do problemów psychicznych i uwikłań duchowych – przestrzegają przed jogą egzorcyści.  

Po co mieć ślub kościelny?

Po co mieć ślub kościelny?

Dlaczego brać ślub w Kościele – bo tak nakazuje tradycja? I tego chce rodzina? Ale czy raczej mieć ślub w urzędzie? Bo cywilny jest inny? A urzędnicy lepsi od księży?  

Modlitwa małżonków

Modlitwa małżonków

Wspólna modlitwa w małżeństwie jest jednym z przywilejów tego stanu, gwarantem trwałości małżeństwa, lepszym sposobem na spełnienie przedstawianej prośby – warto więc wiedzieć, jak się razem modlić w małżeństwie.  

Święto jak oaza dla małżeństwa i rodziny

Święto jak oaza dla małżeństwa i rodziny

Człowiek jest powołany do odpoczynku i świętowania, które pozwalają mu cieszyć się miłością w małżeństwie i rodzinie – przypomniał Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Codziennie znajdź czas dla najbliższych

Codziennie znajdź czas dla najbliższych

Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym? Na pierwszym miejscu stawiając zawsze to, by być, a dopiero potem mieć – doradzał papież Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Powiedz sakramentalne „tak” każdego dnia

Powiedz sakramentalne „tak” każdego dnia

Jak zbudować trwałe małżeństwo i dobrą rodzinę? Poprzez nieustanne wzajemne obdarowywanie siebie miłością – mówił Benedykt XVI podczas VII Światowego Spotkania Rodzin.  

Ślub... czy wesele?

Ślub... czy wesele?

Czy narzeczeni, którzy odkładają ślub ze względu na finanse, a do czasu ich zebrania żyją razem bez ślubu, nie stają de facto przed wyborem – służyć Bogu czy mamonie? I...

Pigułka, protokół i przysięga małżeńska

Pigułka, protokół i przysięga małżeńska

Czy narzeczeni, którzy stosują antykoncepcję, popełniają krzywoprzysięstwo podczas spisywania protokołu przed ślubem? Wkraczają na Nową Drogę Życia czy też robią krok w stronę rozstania?  

Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin

Nauka Drogi Krzyżowej dla małżonków i rodzin

W drodze Jezusa na Kalwarię, w Jego upadkach i męce małżonkowie i rodziny mogą odnaleźć naukę dla siebie – decyzją Benedykta XVI rozważania Drogi Krzyżowej AD 2012 poświęcone zostały małżeństwu...

Benedykt XVI: sprawiedliwość i przyzwoitość wymaga, by bronić małżeństwa

Benedykt XVI: sprawiedliwość i przyzwoitość wymaga, by bronić małżeństwa

Obrona instytucji małżeństwa, opartej na komplementarności płci i otwartej na życie, jest kwestią sprawiedliwości, gdyż jest sposobem zabezpieczenia dobra całej wspólnoty ludzkiej.  

Mieszkanie na próbę przed ślubem? Naprawdę?

Mieszkanie na próbę przed ślubem? Naprawdę?

Zwolennicy konkubinatów przekonują, że warto zamieszkać razem bez ślubu, bo na próbę, by sprawdzić, jak by to było po ślubie – ale i tu się mylą...  

Wielki Post przed ślubem

Wielki Post przed ślubem

Post podejmuje się z miłości. Więc można go podjąć również dla miłości. Zwłaszcza dla takiej, która zostanie potwierdzona przysięgą małżeńską.  

Święty Walenty – patron (nie wszystkich) zakochanych

Święty Walenty – patron (nie wszystkich) zakochanych

Walentynki – dzień narzeczonych, małżonków i innych zakochanych. Święto śliczne, ale wcale nie dla wszystkich zakochanych...  

Czy to ta jedyna z którą warto wziąć ślub?

Czy to ta jedyna z którą warto wziąć ślub?

Jednym z argumentów osób żyjących razem bez ślubu jest, że ciągle nie wiedzą, czy druga osoba to ta jedyna im pisana. Udowodnimy, że to nie powód, by bać się małżeństwa.  

Ślub dlaczego?

Ślub dlaczego?

Dla dobra, dla dobra wspólnego, a dokładnie, fachowo, bonum coniugum...  

Nowa Droga Życia

Nowa Droga Życia

Czy wiecie, że nie każdy związek i nie każde małżeństwo wstępuje na Nową Drogę Życia? Tylko młode pary tak mądre jak Mędrcy ze Wschodu...  

Sposoby na kryzys. Także małżeński

Sposoby na kryzys. Także małżeński

Kryzys – na ustach wszystkich. Już jest, albo dopiero będzie. A jak już będzie, to może spowodować i kryzys w związku i w małżeństwie. Ale wtedy warto znać sposoby na...

Boże Narodzenie narzeczonych, małżonków... i innych

Boże Narodzenie narzeczonych, małżonków... i innych

Zakochani to mają dobrze w Święta! Dobrze mają narzeczeni, małżeństwa i rodziny, bo „związki bez zobowiązań” są biedne jak Biedroń w Święta...  

Adwent: czas zakochanych

Adwent: czas zakochanych

Adwent to czas radosnego oczekiwania na wielkie wydarzenie: na Miłość – w tym kontekście powinien więc być szczególnie bliski narzeczonym przygotowującym się do ślubu.  

Komplikacje w konkubinacie

Komplikacje w konkubinacie

Pary tworzące tzw. „związek bez zobowiązań” wcale nie ułatwiają sobie życia, ale wręcz przeciwnie: bardzo je sobie komplikują. Co najmniej na siedem sposobów...  

Dopóki nie znajdę małżeństwa idealnego

Dopóki nie znajdę małżeństwa idealnego

Argumentem przeciw małżeństwu ma być, że nie ma związków idealnych i dlatego ma nie być warto się wiązać w ogóle. Udowadniamy, że to bez sensu!  

(Nie)potrzebny papierek

(Nie)potrzebny papierek

Zgodnie z obietnicą, rozprawiamy się z niemądrymi argumentami przeciw małżeństwu. Po pierwsze więc dowodzimy, że nie jest prawdą, iż ślub niczego nie zmienia, a prawdziwa miłość nie potrzebuje być potwierdzona...

Gdy on lub ona ślubu nie chce

Gdy on lub ona ślubu nie chce

Gdy ona marzy o ślubie, a on marzy o niej, sprawa jest prosta. Ale co w sytuacji, gdy jedno z dwojga ślubu nie chce? Czy warto do małżeństwa przekonywać? I...

Szczęść Boże młodej parze!

Szczęść Boże młodej parze!

Ślub brany tylko po to, by zadowolić babcię, by zyskać głosy wyborców, by on czy ona przestali wreszcie marudzić – a wszystko w Kościele...  

Papież do narzeczonych: Miłość jak Wino

Papież do narzeczonych: Miłość jak Wino

Nadaje życiu smak lecz wymaga czasu, by dojrzeć i być doskonała. Bóg sprawia, że woda codzienności zamienia się w wino miłości!  

Bez lęku przed Miłością

Bez lęku przed Miłością

Są takie pary, które boją się małżeństwa, bo myślą, że po ślubie skończy się ich miłość. A przecież Prawdziwa Miłość dopiero wtedy się zaczyna!  

Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij.

Rozumiem.