Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał
28 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Ludwik, Paweł
ślubosfera ślub w kościele sakrament małżeństwa Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał

Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał

Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miałMsza święta ślubna ma własny porządek czytań – liturgia słowa ma opowiedzieć przystępującym do sakramentu małżeństwa, czym jest miłość i jaka jest waga małżeństwa.

 

 

Ceremonia ślubna jest bardzo uroczysta, dlatego w porządku Mszy świętej znajdują się trzy czytania – ze Starego Testamentu, z listów oraz z Ewangelii. Specjalnie dobrany jest również psalm. Wszystkie czytania mają przybliżyć młodej parze, jaki jest plan Boga wobec małżonków i rodziny, co znaczy być dobrym mężem i żoną, jak powinni postępować i jak ustrzec się błędów. Propozycji czytań jest bardzo wiele, bo Pismo Święte obfituje w słowo o miłości i nic dziwnego, skoro sam Bóg jest miłością. Kapłan sprawujący Mszę świętą może zatem wybrać czytania, które wygłosi podczas uroczystości, mogą także je wybrać sobie sami narzeczeni – spośród proponowanych przez Kościół katolicki. Czytania uporządkowane są w zestawach – młoda para może jednak stworzyć swój własny zestaw, o ile będzie on nadal oparty na propozycjach Kościoła.


Oto więc lista czytań do wyboru na Mszę świętą ślubną – z oznaczeniami czytań do znalezienia w Biblii oraz z wybranymi fragmentami, które od razu pozwolą się zorientować, jakim językiem te wybrane teksty mówią o miłości...


Jak pieczęć na sercu


Pierwsze czytanie ze Starego Testamentu pochodzi z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, z tekstu o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga: Rdz 1, 26 – 28, padają w nim m.in. słowa: „I stworzył Bóg ludzi na swój obraz: na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”.


Inna propozycja z Księgi Rodzaju pochodzi z rozdziału drugiego: Rdz 2, 18-24 i zawiera ten pouczający fragment: „Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, a złączy się ze swoją żoną, tak że staną się jednym ciałem”.

Można też wybrać fragment z rozdziału dwudziestego czwartego Księgi Rodzaju: Rdz 24, 48-51, 58-67, gdzie znajduje się opowieść o małżeństwie Izaaka i Rebeki: „Zawołali więc Rebekę i zapytali: „Czy chcesz iść z tym człowiekiem?”. Odpowiedziała: „Tak!”.

Są jednak propozycje także z innych ksiąg Starego Testamentu – m.in. z Księgi Tobiasza (Tb 7, 6-14), z rozdziału opowiadającego o jego małżeństwie z Sarą i błogosławieństwie rodziców dla tego związku: „Odtąd ty jesteś jej bratem, a ona jest twoją siostrą. Od dzisiaj zostanie ci dana na zawsze. Dziecko, niech Pan niebios sprzyja wam tej nocy i napełni was miłosierdziem i pokojem”.

Są pouczenia z Mądrości Syracydesa (Syr 26, 1-4, 13-16): „Dobra żona to los szczęśliwy, przypadnie tym, którzy się boją Pana. Bogaty czy biedny, jego serce szczęśliwe, w każdym czasie ma twarz pogodną”.


Piękne są także czytania ze starotestamentalnej Pieśni nad pieśniami (Pnp 2, 8-10, 14-16; 8, 6-7), gdzie padają m.in. takie słowa o potędze miłości: „Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu. Bo mocna jak śmierć jest miłość, jej zazdrość gwałtowna jak kraina umarłych. Żar jej jest żarem ognia, jej płomienie to płomienie Pana. Wody głębokie nie potrafią ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Gdyby ktoś chciał zdobyć miłość za całe swe bogactwo, wystawi się tylko na wzgardę”.


Powiedzie ci się i będziesz szczęśliwy


Kościół święty proponuje na ceremonię ślubu do odśpiewania m.in. takie psalmy:

-         Psalm 33 o potędze i dobroci Pana: „Oko Pana nad tymi, którzy cześć Mu oddają, którzy ufają Jego łasce. On ocali ich od śmierci i nakarmi ich w czasie głodu”.

-         Psalm 34 o tym, że Bóg ochrania pobożnych: „Zwróciłem się do Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił mnie od wszelkiego lęku”.

-         Psalm 103 o ojcowskiej dobroci Boga: „Uwielbiaj, duszo moja, Pana, nie zapominaj o tym, co dobrego ci uczynił”.

-         Psalm 112 o szczęściu bogobojnych: „Szczęśliwy jest ten, kto się boi Pana, kto umiłował Jego przykazania. Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, ród prawych będzie błogosławiony”.

-         Psalm 128 o szczęściu rodzinnym: „powiedzie ci się i będziesz szczęśliwy (...) Niech cię Pan błogosławi z Syjonu, byś oglądał pomyślność Jeruzalem po wszystkie dni twego życia. I abyś oglądał swych wnuków”.


A wszystko z miłością


W ramach drugiego czytania do wyboru jest szereg fragmentów z listów św. Pawła, ale także z listów świętych Piotra i Jana. A nawet czytanie z Apokalipsy...


Z ósmego rozdziału listu św. Pawła do Rzymian (Rz 8, 31- 35, 37-39): „Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Nieszczęście czy ucisk, prześladowanie czy głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? A w tym wszystkim odnosimy wielkie zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. Jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu”.


Z tego samego listu wybrać można fragment z rozdziału dwunastego (Rz 12, 1-2, 9-18) o ogólnych zasadach postępowania: „Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdeczni w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku”.


Z listu św. Pawła do Efezjan (Ef 5, 2, 21-33) o miłości małżonków: „Niech więc każdy z was tak miłuje swoją żonę jak siebie samego. Żona natomiast niech odnosi się do swego męża z szacunkiem”.


Z listu św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 12-17) o zasadach postępowania w życiu chrześcijan i o przebaczeniu wzajemnym: „Żyjcie ze sobą w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie, gdy macie coś przeciw drugiemu. Jak Pan wam przebaczył, również wy tak czyńcie. A wszystko to z miłością, która jest więzią doskonałości”.


Z pierwszego listu do Koryntian św. Pawła wybrać można fragment z rozdziału szóstego (1 Kor 6, 13-15, 17-20) przestrzegający przed grzechem nieczystości – bo pamiętać należy, że adresaci, czyli mieszkańcy Koryntu, mieli z nim problem: „Każdy inny grzech, który popełnia człowiek, jest poza ciałem, ale kto oddaje się rozpuście, grzeszy przeciw własnemu ciału. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was?”


Z tego samego listu do Koryntian wybrać jednak można także i fragment z rozdziałów dwunastego i trzynastego (1 Kor 12, 31 – 13, 8) o tej najdoskonalszej z dróg, gdzie Apostoł wyznaje: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym”.


Z pierwszego listu św. Piotra (1 P 3, 1-9) o chrześcijańskiej rodzinie: „Wasze piękno nie powinno sprowadzać się do rzeczy zewnętrznych: wyszukanej fryzury, złotych ozdób i strojnych sukien, ale niech wypływa z tego, co jest ukryte w ludzkim sercu: z niezniszczalnego pokoju ducha i delikatności. To właśnie ma wartość u Boga!”


Z listu św. Jana Kościół wybrał fragment z rozdziału trzeciego (1 J 3, 18-24) – przykazanie miłości: „Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serce. (...) A to jest Jego przykazanie, abyśmy uwierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie zgodnie z przykazaniem, jakie nam dał”.


Jest także do wyboru wspomniany fragment z Apokalipsy świętego Jana (Ap 19, 1, 5-9) i to – tak, tak – bardzo radosny, a nawet ślubny: „Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę. Bo nadeszły zaślubiny Baranka i Jego Oblubienica jest już gotowa. Ubrano ją w lśniący, czysty bisior, a tym bisiorem są sprawiedliwe czyny świętych”. Anioł powiedział do mnie: „Napisz: Szczęśliwi ci, którzy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka”.


Wszystkie te czytania są piękne, a to przecież i tak jeszcze nie wszystkie, jakie można wybrać – widać więc, że Pismo Święte to prawdziwa księga miłości. Wcale więc nie trzeba koniecznie samemu tworzyć zestawu czytań, ale można zdać się na wybór kapłana sprawującego Mszę świętą ślubną – warto tak uczynić przy wyborze fragmentu z Ewangelii. Choć bowiem można i samemu wybrać czytanie, dobrym zwyczajem jest zdanie się na wybór księdza, kapłan bowiem dobiera często Słowo Pańskie do kazania, jakie zamierza wygłosić, trzeba mu zatem pozostawić pewną swobodę.

sakrament małżeństwa - spis treści:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wiara i waga ślubu w Kościele

Wiara i waga ślubu w Kościele

Czy przeciętnie wierzący albo wierzący słabo mogą mieć ważny ślub, sakrament małżeństwa? Jakość wiary nie jest warunkiem zgody małżeńskiej, a brak formacji nie musi wpływać na ważność ślubu w Kościele...

Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus

Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus

Zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka w procesie badania ważności małżeństw nie stanowią zagrożenia dla starannego badania zaistnienia sakramentu – uważa kanonista ks. prof. Wojciech Góralski w komentarzu do papieskiego Motu...

Jak małżeństwo trwa wiecznie i nie ma dobrego związku po rozwodzie

Jak małżeństwo trwa wiecznie i nie ma dobrego związku po rozwodzie

Nie można chwalić nowego związku po rozwodzie, nawet gdy wydaje się wierny, bo małżeństwo trwa wiecznie, czyli o wartości sakramentu małżeństwa według św. Augustyna (część druga).  

Nie warto się żenić...?

Nie warto się żenić...?

Dawno, dawno temu było możliwe trwałe małżeństwo...? A może nieprawda: małżeństwo długie i szczęśliwe oraz miłość na zawsze są możliwe od niedawna i szczególnie teraz...  

Czy też już masz, lub mieć będziesz, małżeństwo nieważne?

Czy też już masz, lub mieć będziesz, małżeństwo nieważne?

Papieże szacują procent nieważnych małżeństw, kardynałowie proponują coraz prostsze sposoby uznawania związków za nieważne – nawet jednak, gdyby wszystkie małżeństwa były potencjalnie nieważne, możesz zawrzeć małżeństwo ważne, a także uważnić...

Katechizm o małżeństwie

Katechizm o małżeństwie

Skoro coraz większy jest zamęt w rozumieniu małżeństwa i pojawiają się poważne opinie, że katolicy nie wiedzą, na czym polega ślub w Kościele – krótki wyjątek z Katechizmu Kościoła Katolickiego...

Wokół Synodu: hokus-pokus i rozwód jako dowód, że nigdy nie było rozwodu

Wokół Synodu: hokus-pokus i rozwód jako dowód, że nigdy nie było rozwodu

Czy można jeszcze ułatwić procedurę orzekania o nieważności małżeństw, by osoby po rozwodach i w nowych związkach dopuścić do Komunii świętej? Na Synod Biskupów o rodzinie amerykański kapłan proponuje uznanie...

Papież: katolik nie musi mieć potomstwa jak królik. Kościół dziś zaleca, by mieć mniej dzieci...?

Papież: katolik nie musi mieć potomstwa jak królik. Kościół dziś zaleca, by mieć mniej dzieci...?

Czy katolik ma być „otwarty na życie” i czy to oznacza „odpowiedzialne rodzicielstwo”? Czy dużo dzieci to skarb i powód do dumy, czy też powód do wstydu, że się „mnoży...

Katolika list rozwodowy?

Katolika list rozwodowy?

Papież Franciszek rozważa uproszczenie procedury uznania nieważności małżeństwa i zniesienie opłat w sądach kościelnych. By pary nie zniechęcały się do uznawania swych związków za nieważne...  

Msza święta małżeńska

Msza święta małżeńska

Na szczęście i na ratunek małżeństwom, z okazji dostojnych jubileuszy i w rocznicowym prezencie, czyli nieślubna msza święta...  

Na dobre i (nie) na złe

Na dobre i (nie) na złe

Czy małżeństwo zawierane z miłości nie powinno dawać wyłącznie szczęścia, a jeśli staje się zbyt trudne, czy nie jest to znak, że nie powinno w ogóle mieć miejsca? Co zatem...

Miłość Chrystusowa, miłość oblubieńcza, miłość małżeńska

Miłość Chrystusowa, miłość oblubieńcza, miłość małżeńska

Miłość małżeńska jest miłością oblubieńczą, dla której wzorem jest miłość Chrystusa aż po Krzyż, a nawet po Zmartwychwstanie. Czyli jaka? Wyjaśnił papież Jan Paweł II.  

Co zagraża małżeństwu. I co ratuje małżeństwa.

Co zagraża małżeństwu. I co ratuje małżeństwa.

Grzech naprawdę niszczy małżeństwa, a przebaczenie i modlitwa naprawdę je ratuje i wspomaga – wskazuje Katechizm Kościoła Katolickiego.  

Kwestionariusz Franciszka: kościelna nauka o małżeństwie i rodzinie

Kwestionariusz Franciszka: kościelna nauka o małżeństwie i rodzinie

Co wierni wiedzą o nauczaniu Kościoła o rodzinie, co wiedzą o nauce Jana Pawła II i jak ją postrzegają niewierni, czyli pytania – i odpowiedzi – przed zwołanym przez Franciszka...

Franciszek i kardynałowie o Komunii świętej dla katolików po rozwodzie

Franciszek i kardynałowie o Komunii świętej dla katolików po rozwodzie

Papież Franciszek i powołana przez niego rada kardynałów, przyglądając się sytuacji współczesnego małżeństwa i rodziny, dyskutują nad udzielaniem Komunii św. osobom żyjącym w kolejnych związkach.  

Małżeństwo: najtrudniejszy sakrament na świecie

Małżeństwo: najtrudniejszy sakrament na świecie

Ślub w Kościele na misjach sprawia największy problem i coraz trudniejszy jest dla ukształtowanego przez chrześcijaństwo Europejczyka, zwłaszcza dla Polaka-katolika.  

Niezbędny warunek małżeństwa

Niezbędny warunek małżeństwa

Istotą małżeństwa jest wierność i trwałość, a warunkiem sakramentu zgoda na związek wyłącznie z jedną wybraną osobą na całe życie.  

Sakramenty bez ceny

Sakramenty bez ceny

Księża nie powinni prosić wiernych o pieniądze za sakramenty – pouczył księży papież Franciszek. I może wkrótce ślub w Kościele będzie bezpłatny.  

Świąteczna nauka o błogosławieństwie małżeństwa

Świąteczna nauka o błogosławieństwie małżeństwa

Jeśli Święta, a szczególnie Wielkanoc, rozpatrywać w kontekście ślubu i małżeństwa, stanowić mogą naukę błogosławieństwa w rodzinie – rodziców dla młodej pary, dla dzieci, a także dzieci dla rodziców i...

Benedykt XVI, w którego sercu zawsze były małżeństwo i rodzina

Benedykt XVI, w którego sercu zawsze były małżeństwo i rodzina

Ustępujący papież przez cały pontyfikat z troską wypowiadał się o współczesnych problemach małżeństw i rodzin, nieustannie wspierał je modlitwą, a także nauką, w tym i bardzo praktyczną.  

Małżeństwo po Bożemu

Małżeństwo po Bożemu

Nie jest sposobem na podział obowiązków domowych, ani metodą ograniczania praw kobiet. Jest odpowiedzią na poszukiwanie sensu życia, a nawet raju na ziemi...  

Wszystkie święte małżeństwa

Wszystkie święte małżeństwa

Wszystkie romantyczne historie mówią o miłości bez granic, bo jak widać wszyscy – nie tylko samotni czy małżeństwa, ale nawet żyjących bez ślubu, pragną miłości wiernej... a nawet wiecznej.  

Grzechy wielkie i bardzo duże. Na ślubie.

Grzechy wielkie i bardzo duże. Na ślubie.

Jak idąc do ołtarza, nie deptać przykazań: czyli jak w dzień ślubu omijać zło, by godnie przyjąć sakrament małżeństwa – a nawet, by w ogóle do niego doszło!  

O nierozerwalności małżeństwa

O nierozerwalności małżeństwa

Związek małżeński zawarty przed Bogiem w kościele jest na zawsze, jest nierozerwalny, a Kościół nie udziela rozwodów – ale nie wystarczy o tym wiedzieć, trzeba być o tym przekonanym!  

Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele

Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele

Może być błędna, może być nieszczera i powodować nawet nieważność sakramentu małżeństwa – ks. prof. Wojciech Góralski wyjaśnia, jak wiele zależy od woli młodej pary w dniu ślubu.  

Bo miłość domaga się trwania

Bo miłość domaga się trwania

Czyli o tym, dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne, i to nawet wtedy, gdy nie jest zawierane w Kościele...  

Jak piękny może być ślub w kościele w maju

Jak piękny może być ślub w kościele w maju

Narzeczeni planujący ślub w maju mogą mieć wyjątkowo piękną ceremonię, a to dzięki pięknej polskiej tradycji.  

Ile kosztuje ślub w Kościele? I dlaczego?

Ile kosztuje ślub w Kościele? I dlaczego?

200, 300, 500, 700 zł, więcej? – za udzielenie ślubu w Kościele katolickim trzeba na ogół uiścić opłatę – i jest to uzasadnione.  

Dłuższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Dłuższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński w Kościele katolickim będą się do niego przygotowywać nie trzy ale sześć miesięcy – jest to odpowiedź Kościoła na rosnącą ilość wniosków poślubionych o uznanie...

Spowiedź przed ślubem

Spowiedź przed ślubem

Narzeczeni przygotowujący się do ślubu w kościele zobowiązani są do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych – Kościół katolicki zaleca nawet, by pierwsza z nich była spowiedzią generalną.  

Biorę ciebie za męża czy pozwalam być dawana i brana?

Biorę ciebie za męża czy pozwalam być dawana i brana?

Przestroga dla panien młodych, którym się wydaje, że fajniej jest być prowadzoną do ołtarza przez ojca lub brata zamiast pana młodego...  

Ślub i wesele w piątek?

Ślub i wesele w piątek?

Piątkowe śluby coraz mniej szokują, choć przecież powinny...  

Gdy ksiądz przywita na progu kościoła

Gdy ksiądz przywita na progu kościoła

Co powie młodej parze ksiądz, gdy ją przywita na progu świątyni i wprowadzi do kościoła na Mszę świętą ślubną?  

Jubileusz małżeństwa w Kościele

Jubileusz małżeństwa w Kościele

W okrągłe i ważniejsze rocznice ślubu małżonkowie zachęcani są do zamawiania Mszy świętych w intencji ich związku – a Kościół przewiduje na te okazje specjalny obrzęd jubileuszu małżeństwa.  

Błogosławieństwo rodziców dla młodej pary

Błogosławieństwo rodziców dla młodej pary

Aby Bóg miał w swojej opiece, by Matka Boża się wstawiała, by święci patroni nie zapomnieli – po to rodzice błogosławią młodej parze...  

Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał

Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał

Msza święta ślubna ma własny porządek czytań – liturgia słowa ma opowiedzieć przystępującym do sakramentu małżeństwa, czym jest miłość i jaka jest waga małżeństwa.  

Przysięga małżeńska

Przysięga małżeńska

Ja biorę sobie Ciebie za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy...

Ślub w Kościele katolickim, czyli Msza święta ślubna

Ślub w Kościele katolickim, czyli Msza święta ślubna

Ślub w Kościele jest podniosły, uroczysty i piękny – małżonkowie zapraszają do swego związku samego Boga.  

Sakrament małżeństwa, czyli ślub w Kościele

Sakrament małżeństwa, czyli ślub w Kościele

Co narzeczeni i poślubienie powinni wiedzieć o ślubie w Kościele katolickim...  

Sakramentalna biurokracja

Sakramentalna biurokracja

Czyli o wizycie narzeczonych w kancelarii parafialnej – jakie dokumenty, kiedy i dlaczego należy przedstawić i uzyskać, by zawrzeć sakrament małżeństwa.  

Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij.

Rozumiem.