Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele
28 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Ludwik, Paweł
ślubosfera ślub w kościele sakrament małżeństwa Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele

Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele

Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w KościeleMoże być błędna, może być nieszczera i powodować nawet nieważność sakramentu małżeństwa – ks. prof. Wojciech Góralski wyjaśnia, jak wiele zależy od woli młodej pary w dniu ślubu.

 

 

„Tylko w jednym jedynym przypadku, gdy małżeństwo zostało zawarte ważnie, papież może je rozwiązać, czyli udzielić dyspensy – i to nawet jest rozwiązanie, jak na historię Kościoła dość nowe, bo ustanowione dopiero w XI wieku, a zaczęto z niego korzystać dopiero w wieku XVII – papieżowi przysługuje prawo do rozwiązania małżeństwa zawartego ważnie, gdy nie doszło do skonsumowania związku” – wyjaśnia ks. prof. Wojciech Góralski, kanonista i opowiada, kiedy sakrament małżeństwa jest ważny, a kiedy uznać można, że ważny nie był. 

 

Kiedy Kościół uważa małżeństwo kościelne za nieważne?

Prawo kościelne, inaczej kanoniczne, stanowi, że małżeństwo jest nieważne, po pierwsze, gdy pomiędzy narzeczonymi istniała choćby jedna z 12 przeszkód małżeńskich (w tym m.in.: pokrewieństwo, powinowactwo, śluby zakonne czy uprowadzenie i zmuszanie do małżeństwa; od kilku można zwolnić przez dyspensę – udzielić jej może biskup, papież lub – w przypadkach szczególnych – nawet proboszcz, od innych – jak pokrewieństwo – nie może zwolnić nikt); po drugie, gdy tzw. zgoda małżeńska (akt woli) była dotknięta jedną z kilkunastu wad powodujących nieważność małżeństwa, lub po trzecie, gdy nie została zachowana tzw. forma kanoniczna (wyrażenie zgody małżeńskiej przez narzeczonych w obecności uprawnionego duchownego i dwóch świadków). Każde małżeństwo ważnie zawarte przez dwie strony ochrzczone jest sakramentem. Małżeństwo zawarte w formie kanonicznej (przynajmniej zewnętrznie) prawo kościelne uznaje za ważne, chyba że w drodze procesu sądowego stwierdzi się, że było nieważne z jednego z wyżej wymienionych powodów. Najczęściej małżeństwo bywa nieważne z powodu wspomnianych wad zgody małżeńskiej. Tytułem przykładu można wspomnieć, iż, jeśli jedna ze stron kategorycznie wyklucza nierozerwalność małżeństwa albo wierność, albo potomstwo, zawiera małżeństwo nieważnie. 

 

Jednak zdanie można po latach zmienić ... 

Jeśli ktoś zawierając małżeństwo wykluczał kategorycznie potomstwo, a następnie, trwając w małżeństwie zdecydował, że chce mieć dzieci, to jednak małżeństwo takie jest nadal nieważne. Liczą się bowiem intencje narzeczonych, jakie mieli w momencie zawierania małżeństwa. Istnieje  wszakże możliwość uważnienia małżeństwa (konwalidacji). Ma ona miejsce wówczas, gdy strona, która dokonała wykluczenia, zmienia zdanie. W zależności od tego, czy wykluczenie było znane publicznie czy też jedynie wiadome tej osobie, uważnienie musi być bądź publiczne bądź jedynie dokonane wewnętrznie.  

 

Czy mógłby Ksiądz podać jeszcze inne wady zgody, powodujące nieważność małżeństwa?
Wadą jest nierozpoznanie, co do przymiotu osoby – gdy np. szuka się nie tyle dobrego męża czy żony dla siebie, ale matki czy ojca dla swego dziecka; wadą jest podstępne wprowadzenie w błąd – np. ukrycie poważnej choroby, zatajenie niepłodności; presja moralna, gdy matka szantażuje córkę do zawarcia małżeństwa z osobą, której ona nie kocha; a także co do nierozerwalności małżeństwa. Myślę, że warto wspomnieć w tym miejscu o błędzie tzw. prawnym – co do jedności, albo nierozerwalności, albo sakramentalności małżeństwa – w tym najczęściej w grę wchodzi błąd co do nierozerwalności. Jeśli tego rodzaju błąd tkwi w sferze intelektu i nie ogranie woli, to małżeństwo jest ważne. Natomiast jeśli tego rodzaju błąd tkwiący w intelekcie, ogarnia wolę narzeczonego (tak iż osoba nie widzi innego małżeństwa jak tylko rozwiązywalne), to takie małżeństwo jest niestety nieważne. 

 

Dla katolików kwestia nierozerwalności małżeństwa wydaje się oczywista, ale też dla współczesnego człowieka, przyzwyczajanego do powszechności rozwodów, staje się chyba oraz większym wyzwaniem...
Niebezpieczeństwem jest, gdy wola narzeczonych jest niezdolna do przyjęcia nierozerwalności małżeństwa. Kwestia ta jest bardzo skomplikowana – dla jej zobrazowania posłużę się więc przykładem rozwiązanym swego czasu przez Rotę Rzymską: pewien Włoch ateista, wychowany w rodzinie ateistycznej, w mentalności prorozwodowej, zawarł małżeństwo w Kościele, nie przyjmując, że jest ono nierozerwalne – on nie tylko nie wiedział, że takie jest małżeństwo katolickie, on tego po prostu wewnętrznie nie był w stanie tego przyjąć, bo dla niego takie małżeństwo nie istnieje. Sąd kościelny orzekł więc, że jego związek nie był ważny, błąd co do nierozerwalności małżeństwa ogarnął bowiem jego wolę, nastąpiło tu tzw. zdeterminowanie woli – do tego stopnia, że gdyby ten mężczyzna wiedział, że małżeństwo jest na zawsze, to by go nigdy nie zawarł. Warunki wychowawcze i kultura, w jakiej wzrastają przyszli małżonkowie, w bardzo istotny sposób wpływają zatem na całe ich życie i na kształt zakładanej przez nich rodziny.

 

Wychowanie, jakie odbieramy w domu oraz kultura, której jesteśmy odbiorcami, ale i którą przecież współtworzymy, mają decydujący wpływ na to, czy będziemy zdolni do małżeństwa i utworzenia rodziny, czyli również i na to, czy narzeczeni będą mogli dostąpić daru sakramentu małżeństwa. Wychowanie prorozwodowe, ale i szeroki katalog wad powoduje, że dziś wiele osób, chcąc odejść od żony czy męża i zawrzeć znów ślub w Kościele, występuje do sądu kościelnego, o uznanie sakramentu za nieważny. Jak wygląda postępowanie przed sądem kościelnym i czym ryzykują pary, które traktują je niepoważnie, piszemy w kolejnej części wywiadu z ks. prof. Wojciechem Góralskim. 

 

Przeczytaj również:

sakrament małżeństwa - spis treści:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wiara i waga ślubu w Kościele

Wiara i waga ślubu w Kościele

Czy przeciętnie wierzący albo wierzący słabo mogą mieć ważny ślub, sakrament małżeństwa? Jakość wiary nie jest warunkiem zgody małżeńskiej, a brak formacji nie musi wpływać na ważność ślubu w Kościele...

Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus

Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus

Zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka w procesie badania ważności małżeństw nie stanowią zagrożenia dla starannego badania zaistnienia sakramentu – uważa kanonista ks. prof. Wojciech Góralski w komentarzu do papieskiego Motu...

Jak małżeństwo trwa wiecznie i nie ma dobrego związku po rozwodzie

Jak małżeństwo trwa wiecznie i nie ma dobrego związku po rozwodzie

Nie można chwalić nowego związku po rozwodzie, nawet gdy wydaje się wierny, bo małżeństwo trwa wiecznie, czyli o wartości sakramentu małżeństwa według św. Augustyna (część druga).  

Nie warto się żenić...?

Nie warto się żenić...?

Dawno, dawno temu było możliwe trwałe małżeństwo...? A może nieprawda: małżeństwo długie i szczęśliwe oraz miłość na zawsze są możliwe od niedawna i szczególnie teraz...  

Czy też już masz, lub mieć będziesz, małżeństwo nieważne?

Czy też już masz, lub mieć będziesz, małżeństwo nieważne?

Papieże szacują procent nieważnych małżeństw, kardynałowie proponują coraz prostsze sposoby uznawania związków za nieważne – nawet jednak, gdyby wszystkie małżeństwa były potencjalnie nieważne, możesz zawrzeć małżeństwo ważne, a także uważnić...

Katechizm o małżeństwie

Katechizm o małżeństwie

Skoro coraz większy jest zamęt w rozumieniu małżeństwa i pojawiają się poważne opinie, że katolicy nie wiedzą, na czym polega ślub w Kościele – krótki wyjątek z Katechizmu Kościoła Katolickiego...

Wokół Synodu: hokus-pokus i rozwód jako dowód, że nigdy nie było rozwodu

Wokół Synodu: hokus-pokus i rozwód jako dowód, że nigdy nie było rozwodu

Czy można jeszcze ułatwić procedurę orzekania o nieważności małżeństw, by osoby po rozwodach i w nowych związkach dopuścić do Komunii świętej? Na Synod Biskupów o rodzinie amerykański kapłan proponuje uznanie...

Papież: katolik nie musi mieć potomstwa jak królik. Kościół dziś zaleca, by mieć mniej dzieci...?

Papież: katolik nie musi mieć potomstwa jak królik. Kościół dziś zaleca, by mieć mniej dzieci...?

Czy katolik ma być „otwarty na życie” i czy to oznacza „odpowiedzialne rodzicielstwo”? Czy dużo dzieci to skarb i powód do dumy, czy też powód do wstydu, że się „mnoży...

Katolika list rozwodowy?

Katolika list rozwodowy?

Papież Franciszek rozważa uproszczenie procedury uznania nieważności małżeństwa i zniesienie opłat w sądach kościelnych. By pary nie zniechęcały się do uznawania swych związków za nieważne...  

Msza święta małżeńska

Msza święta małżeńska

Na szczęście i na ratunek małżeństwom, z okazji dostojnych jubileuszy i w rocznicowym prezencie, czyli nieślubna msza święta...  

Na dobre i (nie) na złe

Na dobre i (nie) na złe

Czy małżeństwo zawierane z miłości nie powinno dawać wyłącznie szczęścia, a jeśli staje się zbyt trudne, czy nie jest to znak, że nie powinno w ogóle mieć miejsca? Co zatem...

Miłość Chrystusowa, miłość oblubieńcza, miłość małżeńska

Miłość Chrystusowa, miłość oblubieńcza, miłość małżeńska

Miłość małżeńska jest miłością oblubieńczą, dla której wzorem jest miłość Chrystusa aż po Krzyż, a nawet po Zmartwychwstanie. Czyli jaka? Wyjaśnił papież Jan Paweł II.  

Co zagraża małżeństwu. I co ratuje małżeństwa.

Co zagraża małżeństwu. I co ratuje małżeństwa.

Grzech naprawdę niszczy małżeństwa, a przebaczenie i modlitwa naprawdę je ratuje i wspomaga – wskazuje Katechizm Kościoła Katolickiego.  

Kwestionariusz Franciszka: kościelna nauka o małżeństwie i rodzinie

Kwestionariusz Franciszka: kościelna nauka o małżeństwie i rodzinie

Co wierni wiedzą o nauczaniu Kościoła o rodzinie, co wiedzą o nauce Jana Pawła II i jak ją postrzegają niewierni, czyli pytania – i odpowiedzi – przed zwołanym przez Franciszka...

Franciszek i kardynałowie o Komunii świętej dla katolików po rozwodzie

Franciszek i kardynałowie o Komunii świętej dla katolików po rozwodzie

Papież Franciszek i powołana przez niego rada kardynałów, przyglądając się sytuacji współczesnego małżeństwa i rodziny, dyskutują nad udzielaniem Komunii św. osobom żyjącym w kolejnych związkach.  

Małżeństwo: najtrudniejszy sakrament na świecie

Małżeństwo: najtrudniejszy sakrament na świecie

Ślub w Kościele na misjach sprawia największy problem i coraz trudniejszy jest dla ukształtowanego przez chrześcijaństwo Europejczyka, zwłaszcza dla Polaka-katolika.  

Niezbędny warunek małżeństwa

Niezbędny warunek małżeństwa

Istotą małżeństwa jest wierność i trwałość, a warunkiem sakramentu zgoda na związek wyłącznie z jedną wybraną osobą na całe życie.  

Sakramenty bez ceny

Sakramenty bez ceny

Księża nie powinni prosić wiernych o pieniądze za sakramenty – pouczył księży papież Franciszek. I może wkrótce ślub w Kościele będzie bezpłatny.  

Świąteczna nauka o błogosławieństwie małżeństwa

Świąteczna nauka o błogosławieństwie małżeństwa

Jeśli Święta, a szczególnie Wielkanoc, rozpatrywać w kontekście ślubu i małżeństwa, stanowić mogą naukę błogosławieństwa w rodzinie – rodziców dla młodej pary, dla dzieci, a także dzieci dla rodziców i...

Benedykt XVI, w którego sercu zawsze były małżeństwo i rodzina

Benedykt XVI, w którego sercu zawsze były małżeństwo i rodzina

Ustępujący papież przez cały pontyfikat z troską wypowiadał się o współczesnych problemach małżeństw i rodzin, nieustannie wspierał je modlitwą, a także nauką, w tym i bardzo praktyczną.  

Małżeństwo po Bożemu

Małżeństwo po Bożemu

Nie jest sposobem na podział obowiązków domowych, ani metodą ograniczania praw kobiet. Jest odpowiedzią na poszukiwanie sensu życia, a nawet raju na ziemi...  

Wszystkie święte małżeństwa

Wszystkie święte małżeństwa

Wszystkie romantyczne historie mówią o miłości bez granic, bo jak widać wszyscy – nie tylko samotni czy małżeństwa, ale nawet żyjących bez ślubu, pragną miłości wiernej... a nawet wiecznej.  

Grzechy wielkie i bardzo duże. Na ślubie.

Grzechy wielkie i bardzo duże. Na ślubie.

Jak idąc do ołtarza, nie deptać przykazań: czyli jak w dzień ślubu omijać zło, by godnie przyjąć sakrament małżeństwa – a nawet, by w ogóle do niego doszło!  

O nierozerwalności małżeństwa

O nierozerwalności małżeństwa

Związek małżeński zawarty przed Bogiem w kościele jest na zawsze, jest nierozerwalny, a Kościół nie udziela rozwodów – ale nie wystarczy o tym wiedzieć, trzeba być o tym przekonanym!  

Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele

Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele

Może być błędna, może być nieszczera i powodować nawet nieważność sakramentu małżeństwa – ks. prof. Wojciech Góralski wyjaśnia, jak wiele zależy od woli młodej pary w dniu ślubu.  

Bo miłość domaga się trwania

Bo miłość domaga się trwania

Czyli o tym, dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne, i to nawet wtedy, gdy nie jest zawierane w Kościele...  

Jak piękny może być ślub w kościele w maju

Jak piękny może być ślub w kościele w maju

Narzeczeni planujący ślub w maju mogą mieć wyjątkowo piękną ceremonię, a to dzięki pięknej polskiej tradycji.  

Ile kosztuje ślub w Kościele? I dlaczego?

Ile kosztuje ślub w Kościele? I dlaczego?

200, 300, 500, 700 zł, więcej? – za udzielenie ślubu w Kościele katolickim trzeba na ogół uiścić opłatę – i jest to uzasadnione.  

Dłuższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Dłuższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński w Kościele katolickim będą się do niego przygotowywać nie trzy ale sześć miesięcy – jest to odpowiedź Kościoła na rosnącą ilość wniosków poślubionych o uznanie...

Spowiedź przed ślubem

Spowiedź przed ślubem

Narzeczeni przygotowujący się do ślubu w kościele zobowiązani są do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych – Kościół katolicki zaleca nawet, by pierwsza z nich była spowiedzią generalną.  

Biorę ciebie za męża czy pozwalam być dawana i brana?

Biorę ciebie za męża czy pozwalam być dawana i brana?

Przestroga dla panien młodych, którym się wydaje, że fajniej jest być prowadzoną do ołtarza przez ojca lub brata zamiast pana młodego...  

Ślub i wesele w piątek?

Ślub i wesele w piątek?

Piątkowe śluby coraz mniej szokują, choć przecież powinny...  

Gdy ksiądz przywita na progu kościoła

Gdy ksiądz przywita na progu kościoła

Co powie młodej parze ksiądz, gdy ją przywita na progu świątyni i wprowadzi do kościoła na Mszę świętą ślubną?  

Jubileusz małżeństwa w Kościele

Jubileusz małżeństwa w Kościele

W okrągłe i ważniejsze rocznice ślubu małżonkowie zachęcani są do zamawiania Mszy świętych w intencji ich związku – a Kościół przewiduje na te okazje specjalny obrzęd jubileuszu małżeństwa.  

Błogosławieństwo rodziców dla młodej pary

Błogosławieństwo rodziców dla młodej pary

Aby Bóg miał w swojej opiece, by Matka Boża się wstawiała, by święci patroni nie zapomnieli – po to rodzice błogosławią młodej parze...  

Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał

Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał

Msza święta ślubna ma własny porządek czytań – liturgia słowa ma opowiedzieć przystępującym do sakramentu małżeństwa, czym jest miłość i jaka jest waga małżeństwa.  

Przysięga małżeńska

Przysięga małżeńska

Ja biorę sobie Ciebie za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy...

Ślub w Kościele katolickim, czyli Msza święta ślubna

Ślub w Kościele katolickim, czyli Msza święta ślubna

Ślub w Kościele jest podniosły, uroczysty i piękny – małżonkowie zapraszają do swego związku samego Boga.  

Sakrament małżeństwa, czyli ślub w Kościele

Sakrament małżeństwa, czyli ślub w Kościele

Co narzeczeni i poślubienie powinni wiedzieć o ślubie w Kościele katolickim...  

Sakramentalna biurokracja

Sakramentalna biurokracja

Czyli o wizycie narzeczonych w kancelarii parafialnej – jakie dokumenty, kiedy i dlaczego należy przedstawić i uzyskać, by zawrzeć sakrament małżeństwa.  

Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij.

Rozumiem.