Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus
29 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Robert, Bogusław
ślubosfera ślub w kościele sakrament małżeństwa Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus

Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus

Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus IesusZmiany wprowadzone przez papieża Franciszka w procesie badania ważności małżeństw nie stanowią zagrożenia dla starannego badania zaistnienia sakramentu – uważa kanonista ks. prof. Wojciech Góralski w komentarzu do papieskiego Motu proprio.

 

 

Papież Franciszek, zgodnie z zapowiedziami, dokonał zmian w procesie kanonicznym badania ważności sakramentu małżeństwa i – zgodnie z zapowiedziami – znacznie uprościł ten proces. 8 września – w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – ogłosił dokument o zmianach, Mitis Iudex Dominus Iesus – czyli „Pan Jezus łagodny sędzia” – w którym stwierdził m.in. że odtąd wystarczy orzeczenie jednej tylko instancji – nie dwóch, jak wcześniej – a także, że przesłankami do stwierdzenia nieważności ślubu mogą być np. dokonanie aborcji, zdrada, a nawet przemoc fizyczna. 

 

Zmiany, dokonane przez papieża Franciszka, wzbudziły – z jednej strony – pewien entuzjazm, że odtąd proces przed sądem kościelnym będzie znacznie bardziej dostępny, bo ma być bezpłatny, a także zostanie skrócony o połowę (skoro jest tylko jedna, a nie dwie, instancje), ale z drugiej – obawę, że nowe przesłanki, wskazane przez papieża, pozwolą na masowe orzekanie nieważności małżeństw – ważnych jednak, zatem wpędzając zarówno kapłanów, sędziów, jak i żyjących w kolejnych związkach w grzech ciężki – skoro niemal wszystkie problemy małżeńskie mogą teraz stanowić dla sądów podstawę do stwierdzania, że sakrament nie zaistniał. I że proces przed sądem kościelnym niebezpiecznie zbliżył się do cywilnego, a orzekanie o nieważności do „rozwodu kościelnego”.

 

Zamęt jest tym większy, że odwołanie się przez papieża do obrazu sądu w tytule dokumentu, przywołuje nie tylko Boże miłosierdzie – jak chce Franciszek – ale również wizje malarskie tego wydarzenia – na których pokazane jest przecież, jak strasznie Bóg grzeszników ukarze. Czy zmiany są zatem dobre czy też niebezpieczne? – o komentarz poprosiliśmy ks. prof. Wojciecha Góralskiego, wybitnego znawcę prawa kanonicznego, od ponad 50 lat sędziego kościelnego, a od 3 lat konsultora Trybunału Roty Rzymskiej.

 

Księże Profesorze, papież Franciszek kilkakrotnie wspominał, jak zależy mu na tym, by każdy mógł bez przeszkód zbadać, czy jego małżeństwo jest ważne. Od pewnego czasu jednak, jeszcze przed zmianami, coraz więcej par zwracało się do sądów kościelnych, twierdząc, że ich małżeństwo jest nieważne – niekiedy ze względu na kolejny związek, który chcą zawrzeć. Czy zatem zniesienie wymogu badania sprawy przez dwie instancje nie stanowi zagrożenia dla starannego przeprowadzenia procesu?

 

Orzeczenie nieważności małżeństwa tylko przez jedną instancję (występuje w niej trzech sędziów) nie stanowi zagrożenia dla starannego zbadania sprawy, tym bardziej że zarówno strona czująca się pokrzywdzona wyrokiem stwierdzającym nieważność małżeństwa, jak i obrońca węzła małżeńskiego (broni ważności małżeństwa) mogą apelować do drugiej instancji. Oczywiście, na sędziach będzie teraz spoczywać jeszcze większa odpowiedzialność, podobnie jak na biskupie diecezjalnym w procesie skróconym.

 

W odniesieniu do wspomnianego procesu skróconego, wprowadzonego przez papieża Franciszka, wydaje się, że wskazane przesłanki do tego procesu, mogą co najmniej dziwić – jest tam przemoc domowa, zdrada, aborcja... Czy poszerzenie katalogu kwestii stanowiących o nieważności sakramentu o przesłanki dotychczas uznawane za powód do orzekania separacji – jak np. przemoc – lub przesłanki, które nie stanowiły nawet o separacji, jak niewierność, nie jest jakimś „kościelnym rozwodem”?

 

Papież w żaden sposób nie poszerzył katalogu tzw. wad zgody małżeńskiej, wymienił tylko – przykładowo – fakty i okoliczności, które mogą, nie muszą, wskazywać na istnienie danej wady – np. nieoczekiwana ciąża kobiety może budzić podejrzenie, że została ona przymuszona moralnie do zawarcia małżeństwa. Dokonanie aborcji może budzić podejrzenie, że kobieta – zawierając małżeństwo – wykluczyła posiadanie potomstwa. Zdrady małżeńskie, popełniane wkrótce po zawarciu małżeństwa mogą budzić podejrzenie, że dana osoba – zawierając małżeństwo – wykluczyła wierność małżeńską. Faktyczne zatem istnienie – w momencie zawierania małżeństwa – danej wady zgody małżeńskiej należy wówczas niezbicie udowodnić!

 

O nieważności małżeństwa stanowi jednak – jak Ksiądz Profesor wspomniał w jednym z udzielonych wywiadów – wola małżonków wyrażona w momencie ślubu, tymczasem wymienione w dokumencie papieskim okoliczności jako przesłanki do uznania sakramentu za niebyły, to kwestie występujące po ślubie... 

 

Każdy przypadek sędziowie obowiązani są dokładnie zbadać, koncentrując, oczywiście, swoją uwagę właśnie na momencie zawierania małżeństwa. Trzeba tu dodać, że w rozpoznawaniu danej sprawy i orzekaniu w niej sędziowie zwracają uwagę również na fakty i okoliczności pochodzące z okresu przedślubnego i z okresu po zawarciu małżeństwa, gdyż to, co miało wówczas miejsce, może rzutować na intencję nupturienta, jaką żywił zawierając małżeństwo, np. to, że ktoś na kilka lat przed ślubem opowiadał się za instytucją rozwodu, może ewentualnie wskazywać, że – zawierając małżeństwo –wykluczył jego nierozerwalność.

 

Papieskie Motu proprio wprowadza tak poważne zmiany w procesie kanonicznym o nieważności małżeństwa, że w prasie pojawiły się informacje o niezadowoleniu wśród wielu hierarchów, zarzucili oni Franciszkowi m.in. zamach na sakrament, a także niedochowanie wymogów formalnych, sugerując, że papieskie zmiany mogą nie być ważne.

 

Papież jest najwyższym prawodawcą w Kościele i prawo czysto kościelne może zmieniać (nie może zmieniać jedynie prawa Bożego); nie obowiązują go przy tym żadne formalności. A właśnie procedury dotyczące stwierdzania nieważności małżeństwa pochodzą z prawa wyłącznie kościelnego – pewnych uproszczeń dokonali w tej dziedzinie także Paweł VI i Jan Paweł II. Po drugie, nad projektem reformy Franciszka pracowały dwie komisje ekspertów. Po trzecie, Franciszek podkreśla potrzebę ochrony w procesach małżeńskich zasady nierozerwalności małżeństwa, pochodzącej z prawa Bożego.

 

Można jednak odnieść wrażenie, że tymi zmianami – upraszczając proces, a także wymieniając wspomniane okoliczności do stwierdzania nieważności małżeństwa, papież – z drugiej strony – narusza zasadę nierozerwalności małżeństwa. A nawet, że sakrament jest uwarunkowany przez to, czy małżeństwo jest sukcesem czy też związek przechodzi problemy...

 

Należy wyjaśnić, że małżeństwo pomiędzy dwojgiem ochrzczonych zawarte ważnie, czyli gdy pomiędzy nupturientami nie zachodzi żadna z 12. przeszkód małżeńskich; zgoda małżeńska, akt woli jego i jej, który konstytuuje małżeństwo, jest prawidłowa, czyli wolna od tzw. wad zgody małżeńskiej i małżeństwo zostało zawarte w formie kanonicznej, tj. wobec uprawnionego duchownego i dwóch świadków, jest zawsze sakramentem – chyba że nupturient wyklucza sakramentalność małżeństwa, co skutkuje nieważnością tegoż związku. Albo więc wszystkie wymienione generalnie trzy warunki zostały zachowane i wówczas zaistniało małżeństwo, a tym samym zaistniał i sakrament, albo jeden z tych warunków nie został zachowany i wówczas małżeństwo nie zaistniało (jest nieważne), a tym samym nie zaistniał i sakrament. Nie można też mówić o jakimś „warunkowym” zaistnieniu sakramentu podobnie jak małżeństwa.

 

Polecane również:

sakrament małżeństwa - spis treści:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wiara i waga ślubu w Kościele

Wiara i waga ślubu w Kościele

Czy przeciętnie wierzący albo wierzący słabo mogą mieć ważny ślub, sakrament małżeństwa? Jakość wiary nie jest warunkiem zgody małżeńskiej, a brak formacji nie musi wpływać na ważność ślubu w Kościele...

Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus

Ks. prof. Góralski o Mitis Iudex Dominus Iesus

Zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka w procesie badania ważności małżeństw nie stanowią zagrożenia dla starannego badania zaistnienia sakramentu – uważa kanonista ks. prof. Wojciech Góralski w komentarzu do papieskiego Motu...

Jak małżeństwo trwa wiecznie i nie ma dobrego związku po rozwodzie

Jak małżeństwo trwa wiecznie i nie ma dobrego związku po rozwodzie

Nie można chwalić nowego związku po rozwodzie, nawet gdy wydaje się wierny, bo małżeństwo trwa wiecznie, czyli o wartości sakramentu małżeństwa według św. Augustyna (część druga).  

Nie warto się żenić...?

Nie warto się żenić...?

Dawno, dawno temu było możliwe trwałe małżeństwo...? A może nieprawda: małżeństwo długie i szczęśliwe oraz miłość na zawsze są możliwe od niedawna i szczególnie teraz...  

Czy też już masz, lub mieć będziesz, małżeństwo nieważne?

Czy też już masz, lub mieć będziesz, małżeństwo nieważne?

Papieże szacują procent nieważnych małżeństw, kardynałowie proponują coraz prostsze sposoby uznawania związków za nieważne – nawet jednak, gdyby wszystkie małżeństwa były potencjalnie nieważne, możesz zawrzeć małżeństwo ważne, a także uważnić...

Katechizm o małżeństwie

Katechizm o małżeństwie

Skoro coraz większy jest zamęt w rozumieniu małżeństwa i pojawiają się poważne opinie, że katolicy nie wiedzą, na czym polega ślub w Kościele – krótki wyjątek z Katechizmu Kościoła Katolickiego...

Wokół Synodu: hokus-pokus i rozwód jako dowód, że nigdy nie było rozwodu

Wokół Synodu: hokus-pokus i rozwód jako dowód, że nigdy nie było rozwodu

Czy można jeszcze ułatwić procedurę orzekania o nieważności małżeństw, by osoby po rozwodach i w nowych związkach dopuścić do Komunii świętej? Na Synod Biskupów o rodzinie amerykański kapłan proponuje uznanie...

Papież: katolik nie musi mieć potomstwa jak królik. Kościół dziś zaleca, by mieć mniej dzieci...?

Papież: katolik nie musi mieć potomstwa jak królik. Kościół dziś zaleca, by mieć mniej dzieci...?

Czy katolik ma być „otwarty na życie” i czy to oznacza „odpowiedzialne rodzicielstwo”? Czy dużo dzieci to skarb i powód do dumy, czy też powód do wstydu, że się „mnoży...

Katolika list rozwodowy?

Katolika list rozwodowy?

Papież Franciszek rozważa uproszczenie procedury uznania nieważności małżeństwa i zniesienie opłat w sądach kościelnych. By pary nie zniechęcały się do uznawania swych związków za nieważne...  

Msza święta małżeńska

Msza święta małżeńska

Na szczęście i na ratunek małżeństwom, z okazji dostojnych jubileuszy i w rocznicowym prezencie, czyli nieślubna msza święta...  

Na dobre i (nie) na złe

Na dobre i (nie) na złe

Czy małżeństwo zawierane z miłości nie powinno dawać wyłącznie szczęścia, a jeśli staje się zbyt trudne, czy nie jest to znak, że nie powinno w ogóle mieć miejsca? Co zatem...

Miłość Chrystusowa, miłość oblubieńcza, miłość małżeńska

Miłość Chrystusowa, miłość oblubieńcza, miłość małżeńska

Miłość małżeńska jest miłością oblubieńczą, dla której wzorem jest miłość Chrystusa aż po Krzyż, a nawet po Zmartwychwstanie. Czyli jaka? Wyjaśnił papież Jan Paweł II.  

Co zagraża małżeństwu. I co ratuje małżeństwa.

Co zagraża małżeństwu. I co ratuje małżeństwa.

Grzech naprawdę niszczy małżeństwa, a przebaczenie i modlitwa naprawdę je ratuje i wspomaga – wskazuje Katechizm Kościoła Katolickiego.  

Kwestionariusz Franciszka: kościelna nauka o małżeństwie i rodzinie

Kwestionariusz Franciszka: kościelna nauka o małżeństwie i rodzinie

Co wierni wiedzą o nauczaniu Kościoła o rodzinie, co wiedzą o nauce Jana Pawła II i jak ją postrzegają niewierni, czyli pytania – i odpowiedzi – przed zwołanym przez Franciszka...

Franciszek i kardynałowie o Komunii świętej dla katolików po rozwodzie

Franciszek i kardynałowie o Komunii świętej dla katolików po rozwodzie

Papież Franciszek i powołana przez niego rada kardynałów, przyglądając się sytuacji współczesnego małżeństwa i rodziny, dyskutują nad udzielaniem Komunii św. osobom żyjącym w kolejnych związkach.  

Małżeństwo: najtrudniejszy sakrament na świecie

Małżeństwo: najtrudniejszy sakrament na świecie

Ślub w Kościele na misjach sprawia największy problem i coraz trudniejszy jest dla ukształtowanego przez chrześcijaństwo Europejczyka, zwłaszcza dla Polaka-katolika.  

Niezbędny warunek małżeństwa

Niezbędny warunek małżeństwa

Istotą małżeństwa jest wierność i trwałość, a warunkiem sakramentu zgoda na związek wyłącznie z jedną wybraną osobą na całe życie.  

Sakramenty bez ceny

Sakramenty bez ceny

Księża nie powinni prosić wiernych o pieniądze za sakramenty – pouczył księży papież Franciszek. I może wkrótce ślub w Kościele będzie bezpłatny.  

Świąteczna nauka o błogosławieństwie małżeństwa

Świąteczna nauka o błogosławieństwie małżeństwa

Jeśli Święta, a szczególnie Wielkanoc, rozpatrywać w kontekście ślubu i małżeństwa, stanowić mogą naukę błogosławieństwa w rodzinie – rodziców dla młodej pary, dla dzieci, a także dzieci dla rodziców i...

Benedykt XVI, w którego sercu zawsze były małżeństwo i rodzina

Benedykt XVI, w którego sercu zawsze były małżeństwo i rodzina

Ustępujący papież przez cały pontyfikat z troską wypowiadał się o współczesnych problemach małżeństw i rodzin, nieustannie wspierał je modlitwą, a także nauką, w tym i bardzo praktyczną.  

Małżeństwo po Bożemu

Małżeństwo po Bożemu

Nie jest sposobem na podział obowiązków domowych, ani metodą ograniczania praw kobiet. Jest odpowiedzią na poszukiwanie sensu życia, a nawet raju na ziemi...  

Wszystkie święte małżeństwa

Wszystkie święte małżeństwa

Wszystkie romantyczne historie mówią o miłości bez granic, bo jak widać wszyscy – nie tylko samotni czy małżeństwa, ale nawet żyjących bez ślubu, pragną miłości wiernej... a nawet wiecznej.  

Grzechy wielkie i bardzo duże. Na ślubie.

Grzechy wielkie i bardzo duże. Na ślubie.

Jak idąc do ołtarza, nie deptać przykazań: czyli jak w dzień ślubu omijać zło, by godnie przyjąć sakrament małżeństwa – a nawet, by w ogóle do niego doszło!  

O nierozerwalności małżeństwa

O nierozerwalności małżeństwa

Związek małżeński zawarty przed Bogiem w kościele jest na zawsze, jest nierozerwalny, a Kościół nie udziela rozwodów – ale nie wystarczy o tym wiedzieć, trzeba być o tym przekonanym!  

Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele

Święta wola małżonków decyduje o ważności ślubu w Kościele

Może być błędna, może być nieszczera i powodować nawet nieważność sakramentu małżeństwa – ks. prof. Wojciech Góralski wyjaśnia, jak wiele zależy od woli młodej pary w dniu ślubu.  

Bo miłość domaga się trwania

Bo miłość domaga się trwania

Czyli o tym, dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne, i to nawet wtedy, gdy nie jest zawierane w Kościele...  

Jak piękny może być ślub w kościele w maju

Jak piękny może być ślub w kościele w maju

Narzeczeni planujący ślub w maju mogą mieć wyjątkowo piękną ceremonię, a to dzięki pięknej polskiej tradycji.  

Ile kosztuje ślub w Kościele? I dlaczego?

Ile kosztuje ślub w Kościele? I dlaczego?

200, 300, 500, 700 zł, więcej? – za udzielenie ślubu w Kościele katolickim trzeba na ogół uiścić opłatę – i jest to uzasadnione.  

Dłuższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Dłuższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński w Kościele katolickim będą się do niego przygotowywać nie trzy ale sześć miesięcy – jest to odpowiedź Kościoła na rosnącą ilość wniosków poślubionych o uznanie...

Spowiedź przed ślubem

Spowiedź przed ślubem

Narzeczeni przygotowujący się do ślubu w kościele zobowiązani są do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych – Kościół katolicki zaleca nawet, by pierwsza z nich była spowiedzią generalną.  

Biorę ciebie za męża czy pozwalam być dawana i brana?

Biorę ciebie za męża czy pozwalam być dawana i brana?

Przestroga dla panien młodych, którym się wydaje, że fajniej jest być prowadzoną do ołtarza przez ojca lub brata zamiast pana młodego...  

Ślub i wesele w piątek?

Ślub i wesele w piątek?

Piątkowe śluby coraz mniej szokują, choć przecież powinny...  

Gdy ksiądz przywita na progu kościoła

Gdy ksiądz przywita na progu kościoła

Co powie młodej parze ksiądz, gdy ją przywita na progu świątyni i wprowadzi do kościoła na Mszę świętą ślubną?  

Jubileusz małżeństwa w Kościele

Jubileusz małżeństwa w Kościele

W okrągłe i ważniejsze rocznice ślubu małżonkowie zachęcani są do zamawiania Mszy świętych w intencji ich związku – a Kościół przewiduje na te okazje specjalny obrzęd jubileuszu małżeństwa.  

Błogosławieństwo rodziców dla młodej pary

Błogosławieństwo rodziców dla młodej pary

Aby Bóg miał w swojej opiece, by Matka Boża się wstawiała, by święci patroni nie zapomnieli – po to rodzice błogosławią młodej parze...  

Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał

Gdybym mówił językami, a miłości bym nie miał

Msza święta ślubna ma własny porządek czytań – liturgia słowa ma opowiedzieć przystępującym do sakramentu małżeństwa, czym jest miłość i jaka jest waga małżeństwa.  

Przysięga małżeńska

Przysięga małżeńska

Ja biorę sobie Ciebie za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy...

Ślub w Kościele katolickim, czyli Msza święta ślubna

Ślub w Kościele katolickim, czyli Msza święta ślubna

Ślub w Kościele jest podniosły, uroczysty i piękny – małżonkowie zapraszają do swego związku samego Boga.  

Sakrament małżeństwa, czyli ślub w Kościele

Sakrament małżeństwa, czyli ślub w Kościele

Co narzeczeni i poślubienie powinni wiedzieć o ślubie w Kościele katolickim...  

Sakramentalna biurokracja

Sakramentalna biurokracja

Czyli o wizycie narzeczonych w kancelarii parafialnej – jakie dokumenty, kiedy i dlaczego należy przedstawić i uzyskać, by zawrzeć sakrament małżeństwa.  

Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij.

Rozumiem.