Amerykańska nowenna za życiem. Z zaproszeniem.
30 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Marian, Katarzyna, Jakub
ślubosfera ślubne rozmaitości ślubne wiadomości Amerykańska nowenna za życiem. Z zaproszeniem.

Amerykańska nowenna za życiem. Z zaproszeniem.

Amerykańska nowenna za życiemZa matki, ojców, rodzeństwo, dziadków - biskupi amerykańscy proszą o modlitwę za życiem w dniach 18 – 26 stycznia 2014 r. – by skończyła się w Ameryce hańba aborcji. I proszą także wiernych w Polsce.

 

 

22 stycznia 2014 r. to 41. rocznica decyzji Sądu Najwyższego wprowadzającej prawo do aborcji w całych Stanach Zjednoczonych, znane potocznie jako sprawa Roe vs Wade. Od tego momentu w Ameryce ponad 55 milionów dzieci padło ofiarą aborcji, a wiele innych osób cierpi, często w milczeniu, po tej stracie.

 

Episkopat Stanów Zjednoczonych wezwał zatem wiernych do udziału w nowennie dla życia. W dniach 18 – 26 stycznia poprzez modlitwę, medytacje i zadośćuczynienie za grzech przeciw życiu wierni mogą nieść świadectwo dla życia. Biskupi amerykańscy poprosili także katolików na całym świecie, by zechcieli wesprzeć akcję modlitwą oraz działaniem, wszyscy są bowiem członkami tego samego Kościoła powszechnego.

 

Na 9 dni nowenny biskupi amerykańscy opracowali program dla wiernych, obejmujący medytacje, modlitwy i propozycje działań. Każdy może dołączyć do programu prosząc o dostarczanie mu poprzez sms czy email programu na każdy dzień, dostępnego również na stronie: Nine Days of Prayer, Penance and Pilgrimage Novena 

 

Dzień 1: sobota, 18 stycznia 2014 r.

 

Intencja: za matkę, która co dzień budzi się ze wspomnieniem dokonanej aborcji, wciąż świeżym w jej pamięci – by Pan ukoił cierpienie jej serca i poprowadził ją łagodnie do źródła Jego miłości i miłosierdzia w Sakramencie Pojednania. By zarówno ona jak i wszyscy, którzy byli włączeni w decyzję o aborcji, znaleźli uleczenie i nadzieję poprzez dedykowany im projekt Kościoła (Project Rachel Ministry).

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: dzisiejsze czytanie z Ewangelii wg św. Marka wspomina o wieczerzy Jezusa z celnikami i grzesznikami. Gdy faryzeusze pytali Jezusa o to, odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. W społeczeństwie, gdzie miliony padły ofiarą fałszywych obietnic kultury śmierci, dawajmy świadectwo miłosierdzia Jezusa i zapraszajmy wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni, by zaznali Jego nieograniczonej miłości i uzdrowienia.

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- znaleźć czas na napisanie listu do osoby samotnej lub potrzebującej wsparcia
- pomodlić się za bliskich zmarłych lub tych, za których nikt się nie modli
- „duchowo adoptować” dziecko przez odmówienie tej modlitwy: „Jezu, Maryjo i Józefie, bardzo Was kocham. Proszę Was o zachowanie przy życiu dziecka (o imieniu), nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptuję, a które jest zagrożone aborcją” (modlitwa arcybiskupa Fultona Sheena).

 

Dzień 2: niedziela, 19 stycznia 2014 r.

 

Intencja: za ojca, którego dziecko zginęło przy jego udziale i zgodzie – by Pan dał mu łaskę żalu i pojednania z Bogiem.

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: w dzisiejszym czytaniu z Ewangelii wg św. Jana (J 1, 29-34), Jan Chrzciciel zaświadcza, że Jezus jest zarówno Synem Bożym, jak i „barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata”. Na każdej Mszy św. powtarzamy te słowa, ale jak często zastanawiamy się nad tą wielką tajemnicą? Nie jesteśmy w stanie dokonać własnymi siłami niczego, co mogłoby być zadośćuczynieniem za grzech przeciw miłości bliźniego wobec miłosiernej i ofiarnej miłości Chrystusa. W Sakramencie Pojednania On jednak wybacza nasze grzechy, zmywa plamę grzechu z naszych dusz, daje siłę do ponownego rozpoczynania z mocą Jego łaski. Każdy dzień przeżywajmy zatem we wdzięczności za miłosierdzie okazane nam przez Pana!

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- gdy ktoś mówi krzywdząco o innych, zmienić temat, odejść lub wygłosić o nich opinię, która będzie miła i dobra
- pomodlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego za matki i ojców, którzy stracili dziecko przez aborcję, by znaleźli odwagę i udali się do spowiedzi i szukali porady przez projekt Kościoła (Project Rachel Ministry)
- przeczytać o życiu świętego z XIX lub XX wieku: może być niespodzianką, jak wiele człowiek współczesny ma z nim wspólnego.

 

Dzień 3: poniedziałek, 20 stycznia 2014 r.

 

Intencja: za rodziców, którzy wpłynęli na swoje dziecko, by dokonało aborcji – by mieli pokorę i mądrość zauważenia zła, jakiego dokonali i by szukali przebaczenia u Boga oraz u swojego dziecka.

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: dziś wspomnienie św. Sebastiana, słynnego męczennika i patrona sportowców, który odważnie świadczył o swej wierze w czasach wielkich prześladowań Rzymskich. Życie św. Sebastiana przypomina, że wobec zagrożeń dla wiary, życie i umieranie dla Chrystusa jest największym świadectwem – które zmienia innych. W dzisiejszych czytaniach mszalnych prorok Samuel potępia króla Saula za nieusłuchanie nakazów Pana, przypominając mu, że Bóg ceni nasze posłuszeństwo bardziej niż ofiary. Psalm również przypomina nam, że prawe życie jest milsze Bogu niż puste opowiadanie o wierze. Czy nasze działania są zawsze zgodne z tym, co głosimy jako katolicy? Czy nie mamy czasem nadziei, że Bóg nie zauważy naszych nieposłusznych serc, gdy odwrócimy Jego uwagę wyuczonymi modlitwami?

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- łatwo jest założyć słuchawki i ignorować rodzeństwo lub rodziców w samochodzie; należy jednak cieszyć się możliwością rozmowy z nimi, zapytać, co u nich słychać
- uśmiechać się; poprosić Boga o łaskę radości i dzielić się swą miłością do Boga z tymi, którzy najbardziej potrzebują dziś pocieszenia: „Za każdym razem, gdy się do kogoś uśmiechasz, jest to akt miłości, prezent dla tej osoby, piękna rzecz” (bł Matka Teresa z Kalkuty)
- można zapomnieć, jak jesteśmy obdarzeni łaskami, skoro mamy tak wiele wygód – spanie bez poduszki może być wyrzeczeniem.

 

Dzień 4: wtorek, 21 stycznia 2014 r.

 

Intencja: za lekarzy, pielęgniarki i prawników, którzy teraz wiedzą, że się mylili działając na rzecz aborcji – by Bóg dał im odwagę wycofania się z przemysłu aborcyjnego i otworzył ich serca na wykonywanie od teraz Jego woli.

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: dziś wspominamy życie św. Agnieszki, 12-letniej dziewczynki zamęczonej w Rzymie w 304 roku podczas prześladowań za czasów cesarza Dioklecjana. Agnieszka nigdy nie wahała się w swym postanowieniu pozostania dziewicą i poświęcenia całego życia dla Pana, odrzucając propozycje małżeństwa. Jej niewinność i odwaga w obliczu śmierci przyczyniły się do zakończenia prześladowań chrześcijan w Rzymie. Idąc za przykładem św. Agnieszki, starajmy się pozostać stali w wyznawaniu Chrystusa, który jest Miłością Wcieloną, jako źródła i szczytu naszego życia. Niech Jego miłość da nam determinację i odwagę życia dla Niego i innych, szczególnie tych najmniejszych pośród nas.

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- pójść do kliniki aborcyjnej i pomodlić się, lub przez godzinę modlić się za tych, którzy zmagają się z decyzją o życiu lub śmierci dla ich nienarodzonego dziecka
- odmówić różaniec za tego, kto nas zranił lub zawiódł, prosząc o łaskę wybaczenia tej osobie
- zamiast oddawać „stare ubrania” zaoferować zakup nowego lub rzeczy, której organizacja dobroczynna potrzebuje.

 

Dzień 5: środa, 22 stycznia 2014 r.

 

Intencja: by nastąpił koniec aborcji w Ameryce i o nawrócenie wszystkich serc, by niezbywalne prawa wszystkich ludzi – szczególnie tych najbardziej narażonych na wykorzystanie i odrzucenie – zostały zagwarantowane.

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: dziś w 41. rocznicę decyzji Roe vs Wade, zastanawiamy się nad minionymi 4 dekadami, gdy nasze społeczeństwo pozwalało na legalną aborcję i błądziło z dala od Boga. Zamiast przyjąć dzieci w radości i nadziei, wiele serc zdawało się zatwardziałych przeciw poświęceniu się dla innych, bojąc się, że odbiorą nam czas i wolność. Naszą kulturę zaczyna naznaczać odrzucenie, samotność i ból. Dzisiejsza ewangelia przypomina, jak Jezus smucił się nad zatwardziałością serc faryzeuszy, gdy uzdrowił mężczyznę z uschłą ręką. Milczeli, gdy Jezus słusznie ich pytał: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?”. Nasze prawo zezwala obecnie na niszczenie życia przez aborcję, środki poronne, niszczące badania na embrionach, w procedurze in vitro, a w niektórych stanach – przez wspomagane samobójstwo i karę śmierci. Jak Jezus musi się smucić przez tę kulturę śmierci! Otwórzmy serca w wierze, zawierzając naszą kulturę uzdrawiającej sile Chrystusa, Tego, który zwyciężył grzech i siłę zła.

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- dziś dzień modlitwy i pokuty, by odnowić prawo do życia; należy wyjść ze swej strefy komfortu i publicznie świadczyć o życiu w marszu lub akcji lub zadzwonić do polityków reprezentujących region i prosić o wspieranie praw i polityk, które szanują życie
- wdzięczność pomaga nam kochać Boga i bliźniego; starać się dziś nie narzekać i nie być negatywnie nastawionym; odmówić zamiast tego modlitwę dziękczynienia
- po przebudzeniu nie pozostawać w łóżku; zaraz po wstaniu ofiarować swój dzień w modlitwie Panu: „Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5, 14).

 

Dzień 6: czwartek, 23 stycznia 2014 r.

 

Intencja: za tych, których praca polega na promowaniu aborcji i środków antykoncepcyjnych – by Bóg pomógł im zrozumieć, że przygodny seks, który wspierają, niszczy zdolność do ofiarnej, wiernej i trwałej miłości, która jest pragnieniem każdego serca.

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: dziś wspomnienie niedawno kanonizowanej amerykańskiej świętej, Matki Marianny Cope (1838 – 1918). Św. Marianna Cope wyemigrowała z rodziną z Niemiec jako dziecko i dorastała w Utica, w stanie Nowy Jork. Wstąpiła do sióstr św. Franciszka w wieku 24 lat, później pomagała założyć i prowadzić dwa lokalne szpitale w stanie Nowy Jork. W 1883 roku odpowiadając na apel króla Hawajów, by tworzyć szpitale i ośrodki pomocy dla osób dotkniętych trądem, wraz z sześcioma siostrami wyjechała na Hawaje. Przez ostatnie 30 lat swego życia wybrała wygnanie na wyspie Molokai, gdzie opiekowała się kobietami i dziećmi chorymi na trąd. Była świadkiem na rzecz równej godności i wartości każdego człowieka. Przynosiła piękno i porządek w świat tych wygnańców i zapewniała im edukację i pomoc religijną, jak również uczyła ich muzyki i sztuki. Św. Marianno pomagaj nam widzieć piękno i wartość w każdym ludzkim życiu!

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- nauczyć się odmawiać Anioł Pański i nabrać nawyku odmawiania go każdego dnia – w południe lub o 18.00 lub po przebudzeniu (lub wszystkie 3 razy)
- odmówić sobie dziś podwieczorku, odżywiać się jedynie zdrowo
- sprzątnąć pokój w domu nie będąc proszonym i nie opowiadając o tym nikomu; pomodlić się za członków rodziny podczas sprzątania, a „Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 6).

 

Dzień 7: piątek 24 stycznia 2014 r.

 

Intencja: za polityków wybranych do władzy, którzy sprzeciwiają się ograniczeniom aborcji – by Bóg pozwolił im dostrzec brutalną przemoc aborcji i rzeczywistość cierpienia doświadczanego przez niezliczone kobiety i mężczyzn po aborcji.

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: we wspomnienie św. Franciszka Salezego zastanówmy się nad słowami tego wielkiego świętego: „Wszystko, co robimy, powinno być motywowane miłością a nie siłą. Musimy miłować posłuszeństwo zamiast bać się nieposłuszeństwa”. Św. Franciszek przypomina nam, że wszystkie nasze działania maja się brać z ducha miłości oraz że wolność odnajdujemy w życiu zgodnym z prawdą. Broniąc godności ludzkiego życia, prośmy św. Franciszka Salezego o modlitwę za nas, by wszystko, co mówimy i robimy dla dzieci nienarodzonych i ich pogrążonych w żałobie rodziców, było przepojone współczuciem i prawdą.

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- pójść do spowiedzi – dziś, jeśli możliwe – lub w trakcie tego tygodnia
- pościć, unikać przekąsek, zjeść jedynie trzy posiłki
- pójść do kaplicy adoracyjnej i spędzić godzinę z Jezusem.

 

Dzień 8: sobota, 25 stycznia 2014 r.

 

Intencja: za naukowców i pracowników firm farmaceutycznych, którzy pomagaja tworzyć i produkować środki antykoncepcyjne i poronne – by Pan otworzył ich oczy na niebezpieczeństwo moralne i ryzyko, jakie te środki stwarzają dla zdrowia kobiet oraz by natchnął ich do pracy jedynie nad środkami, które są dobroczynne dla życia ludzkiego.

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: dzisiejsze czytania z Dziejów opowiadają historię nawrócenia św. Pawła. Wcześniej „siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich”. Po spotkaniu Chrystusa Paweł stał się „narzędziem”, wypełnionym Duchem Świętym, gotowym do cierpienia w imię Jezusa. Nikt ani nic nie jest pozbawiony Bożej miłości. Dziś wspominamy dzieci, matki, ojców, rodzeństwo, dziadków, ciotki, wujków i wszystkich, którzy współdziałali lub zostali dotknięci przez aborcję. Zawierzamy ich niezgłębionemu i uzdrawiającemu miłosierdziu Boga, wspominając słowa wypowiedziane przez Jezusa do św. Faustyny: „im większa nędza duszy, tym większe jej prawo do Mojego miłosierdzia” (Dzienniczek, 1182).

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- przeczytać o nauce Kościoła, której się nie rozumie, w Katechizmie
- uczciwie ocenić swą „dobroczynność – czy dajemy zbyt mało? Postanowić, by dawać co tydzień lub co miesiąc datek na parafię lub wybraną lokalną organizację charytatywną
- lubisz poranną filiżankę herbaty lub kawy? Odmów sobie jej dziś lub wypij bez mleka.

 

Dzień 9: niedziela, 26 stycznia 2014 r.

 

Intencja: za pokutę, uzdrowienie i pokój w każdym sercu i każdym narodzie.

 

Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Medytacja: w dzisiejszej ewangelii Jezus naucza: „Pokutujcie, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. A po powołaniu pierwszych apostołów, obchodził całą Galileę „głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 4, 23). Pokuta jest niezbędna dla uzdrowienia, ale Pan nie chce byśmy tkwili w rozpaczy nad naszymi grzechami. Z uzdrowieniem przychodzi pokój i radość z wiedzy, że jesteśmy kochani przez Boga i że nam wybaczył. Przesłaniem Ewangelii Życia jest wielka radość! Nasze wezwanie do życia według tej nauki nie jest naznaczone smutkiem i rozpaczą ale nadzieją, oczekiwaniem i wylewną radością. „Od was zależy, młodzi naśladowcy Chrystusa, by pokazać światu, że wiara przynosi szczęście i radość, która jest prawdziwa, pełna i trwała... Ewangelia jest „dobrą nowiną”, że Bóg nas kocha i że każdy z nas jest dla Niego ważny. Pokażcie światu, że to prawda!” (papież Benedykt XVI, przesłanie na 27. Światowe Dni Młodzieży, 15 marca, 2012 r.).

 

Zadośćuczynienie (jedno do wyboru):
- spędzić czas z członkiem rodziny lub przyjacielem, zaproponować mu, byście razem włączyli się w działanie lokalnej organizacji charytatywnej
- odmówić 3 Zdrowaś Maryjo w intencji księdza proboszcza; bez księży nie można by dostąpić łaski sakramentów
- spędzić dziś „cichą godzinę” - wyłączając wszelkie elektroniczne urządzenia (komórki, iPody, komputer, telewizję, radio, gry video) i wyciszając się w swym pokoju.

 

Przeczytaj również:

ślubne wiadomości - spis treści:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Kto chce być zdrowy, powinien zadbać o małżeństwo

Kto chce być zdrowy, powinien zadbać o małżeństwo

Nie można być szczęśliwym osobno w związku i małżeństwie – można być tylko szczęśliwym razem, bo szczęście żony poprawia zdrowie jej męża – i odwrotnie, i wzajemnie.  

Jak PiS i Kaczyński uratowali Kościół odrzucając ratowanie dzieci

Jak PiS i Kaczyński uratowali Kościół odrzucając ratowanie dzieci

Aborcja jako hołd dla Kościoła katolickiego w Polsce? Nie można zakazać mordowania dzieci, bo zabijanie pomaga pozycji Kościoła katolickiego... Według prezesa Kaczyńskiego.  

Najnowszy gatunek kobiety: z mordą

Najnowszy gatunek kobiety: z mordą

Zwolennicy ewolucji uważają, że człowiek pochodzi od małpy – może on tak, ale kobieta chyba pochodzi od krowy. Przynajmniej ona sama zdaje się tak uważać.  

Ślubosfera: bo nie jest dobrze być singlem

Ślubosfera: bo nie jest dobrze być singlem

Kolejne badania dowodzą, że to nie jest wszystko jedno, jak się żyje – bo samotność dosłownie skraca życie. Lepiej więc nawet mieć problemy sercowe, niż problemy z sercem.  

Przyłącz się i podpisz się: akcja obrony życia została otwarta dla każdego

Przyłącz się i podpisz się: akcja obrony życia została otwarta dla każdego

Materiały do zbierania podpisów w obronie życia zostały udostępnione w internecie – nie tylko mieszkańcy Warszawy i wielkich miast, ale każdy może pomóc ratować dzieci. Bo obrona życia jest jedyną...

Wytrwałość i modlitwa najważniejsze w obronie dzieci nienarodzonych

Wytrwałość i modlitwa najważniejsze w obronie dzieci nienarodzonych

Współczesna walka o prawa dzieci do życia jest jak walka o zniesienie niewolnictwa czy zniszczenie nazizmu, bo jest staraniem o zachowanie cywilizacji chrześcijańskiej – kilka wniosków dla rodzin z angielskiego...

Drogie konie, jak was żal! (I jak was nie żal, drogie dzieci.)

Drogie konie, jak was żal! (I jak was nie żal, drogie dzieci.)

Żal pięknych padłych koni ze stadniny w Janowie Podlaskim. Żałują ich nawet politycy i prowadzą energiczne akcje. Ci sami politycy, którzy wygrali wybory pod hasłem wspierania rodzin i płacenia za...

Wyższe wymagania niedobre dla małżeństwa?

Wyższe wymagania niedobre dla małżeństwa?

Czy można być zadowolonym z gorszego małżeństwa? I czy może być coś złego w stawianiu wysokich wymagań w małżeństwie? Owszem: istnieje metoda na zwiększenie satysfakcji z małżeństwa i jest ryzyko...

Czy wypada się jeszcze cieszyć w Święta Wielkanocne

Czy wypada się jeszcze cieszyć w Święta Wielkanocne

Wojny, zamachy, morderstwa dzieci i obojętność polityków oraz zdrada tych, którzy mieli bronić potrzebujących – wszystko w Wielkim Tygodniu przedświątecznym. Jak więc cieszyć się z miłości i rodziny w Święta...

Co każdy może zrobić, by pomóc dzieciom nienarodzonym

Co każdy może zrobić, by pomóc dzieciom nienarodzonym

Myślisz, że nic nie można zrobić, by zakończył się koszmar aborcji? Że trzeba czekać na polityków, że zajmą się sprawą, jak tylko przestaną się kłócić o stołki? Zobacz, jak wiele...

Co trzeba mieć, by zrobić karierę? I czy można mieć dom jeszcze?

Co trzeba mieć, by zrobić karierę? I czy można mieć dom jeszcze?

Jeśli chcesz jako kobieta zrobić karierę, warto wiedzieć, jakie są businesswomen – czyli jakie cechy charakteru są do kariery potrzebne. I czy można zrobić karierę i mieć dobre małżeństwo i...

Panie poproszą panów... o rękę

Panie poproszą panów... o rękę

Większości mężczyzn i niemal połowie kobiet podoba się rozwiązanie, by to kobiety prosiły mężczyzn o rękę – na razie w Anglii, bo tam walczy się z pojęciem ról kobiecych i...

5 rzeczy, które musisz zrobić dla dobra małżeństwa

5 rzeczy, które musisz zrobić dla dobra małżeństwa

W Wielkim Poście, w ramach przygotowań do ślubu czy też przygotowań do okrągłej ślubu rocznicy i także po prostu na co dzień – zestaw postanowień, które warto podjąć dla dobra...

Relacja ze ślubnych targów – czyli dlaczego warto wybrać się przed ślubem na targi

Relacja ze ślubnych targów – czyli dlaczego warto wybrać się przed ślubem na targi

Krakowskie Targi Młodej Pary za nami, impreza cieszyła się powodzeniem – a ci, którzy się na targi udali cieszyli się z tego, co udało im się w ramach przygotowań do...

Na nowo i nową drogę życia

Na nowo i nową drogę życia

Podejmujesz postanowienia – z okazji ślubu, z okazji nowej drogi życia, wciąż na nowo z okazji roku nowego? Sprawdź, komu i dlaczego udaje się zrealizować marzenia i jakie marzenie na...

Sylwester last minute

Sylwester last minute

Pomysłów kilka na wieczór sylwestrowy w związku, w małżeństwie i rodzinie – Sylwester last minute...  

Z rodziną najlepiej na zdjęciach... czy na święta?

Z rodziną najlepiej na zdjęciach... czy na święta?

Święta z rodziną nie kojarzą się najlepiej? Jeśli masz obawy przedświąteczne, poznaj krótką listę najważniejszych powodów, dla których święta z rodziną na pewno będą piękne...  

Zapraszamy na Targi Młodej Pary do Krakowa

Zapraszamy na Targi Młodej Pary do Krakowa

Setki wystawców i tysiące odwiedzających, pokazy mody ślubnej, konkursy i warsztaty – Targi Młodej Pary w Krakowie mają być największym wydarzeniem targowym na terenie Małopolski. Na targach ślubnych narzeczeni mogą...

Targi Ślubne Wedding, Warszawa

Targi Ślubne Wedding, Warszawa

Pokazy mody, prezentacje usług weselnych, a także oryginalnych ślubnych atrakcji, dla narzeczonych, którzy planują ślub nawet ekstrawagancki – Targi Ślubne Wedding, odbędą się w ostatni listopadowy weekend, 28 i 29...

Zamachy w Paryżu i kobiety, które nienawidzą Kościoła

Zamachy w Paryżu i kobiety, które nienawidzą Kościoła

W piątkowy wieczór bawili się do piosenki o całowaniu diabła, gdy zaatakowali terroryści islamscy – zamachy w paryskim Bataclanie nie są pozbawione symboliki. Kultura laicka nie chce ich zauważyć, jak...

Kobieta i kariera – jakie szanse ma ten związek?

Kobieta i kariera – jakie szanse ma ten związek?

Gdy praca jest najważniejsza, zostaniesz sama – historie kobiet, które najwyżej ceniły pracę, obrazują przejście na emeryturę jako moment ciężkiej traumy. Doświadczenia pierwszego pokolenia kobiet, które żyły według haseł rewolucji...

Synod tydzień III: jeszcze dwa synody i biskupki założą rodziny

Synod tydzień III: jeszcze dwa synody i biskupki założą rodziny

O Synodzie Biskupów o rodzinie krążą już dowcipy. Nie ma dostępu do oficjalnego dokumentu przegłosowanego przez biskupów, ale wszyscy ogłosili się zwycięzcami – tak obrońcy doktryny, jak i pragnący jej...

Synod tydzień II: sentymentalny koniec Kościoła katolickiego

Synod tydzień II: sentymentalny koniec Kościoła katolickiego

W drugim tygodniu obrad Synodu Biskupów o rodzinie: abp Gądecki ujawnia fałsz prowadzonych dyskusji; biskupi nie reagują na profanację Eucharystii; a papież Franciszek, ponownie, proponuje koniec Kościoła katolickiego.  

Synod tydzień I: cenzura, herezje i miłosierne rozwody kościelne

Synod tydzień I: cenzura, herezje i miłosierne rozwody kościelne

Synod Biskupów o rodzinie w Rzymie stał się areną prawdziwej walki: abp Gądecki i Kościół Polski ostrzega przed herezją, kard. Gerhard Muller, z Kongregacji Nauki Wiary prosi Franciszka o opamiętanie,...

Synod w Rzymie, rodzina na zakręcie, drogi prowadzące donikąd

Synod w Rzymie, rodzina na zakręcie, drogi prowadzące donikąd

Co wydarzy się na Synodzie Biskupów o rodzinie w Rzymie? A jakie znaczenie mają dyskusje kapłanów? Jeśli nawet Kościół zdecyduje, że Komunię mogą przyjmować osoby rozwiedzione w nowych związkach oraz...

Imigranci, czyli ludzie jako koszt będący zyskiem

Imigranci, czyli ludzie jako koszt będący zyskiem

Dziecko jest kosztem, rodzina jest kosztem i kosztem jest imigrant? Dane ekonomiczne i opracowania badaczy wskazują jednak, że człowiek jest dobrem i bogactwem, a przypływ imigrantów jest korzystny dla gospodarki.  

Dlaczego warto wziąć ślub? Odpowiadają czytelnicy

Dlaczego warto wziąć ślub? Odpowiadają czytelnicy

Bo wszyscy marzymy o miłości, a w małżeństwie otrzymamy jeszcze i przyjaźń, i będzie nie tylko pięknie, ale i normalnie – czyli rozwiązanie konkursu „Podręcznik szczęśliwej żony”.  

Uchodźcy, czyli ostatni test z chrześcijańskiej miłości

Uchodźcy, czyli ostatni test z chrześcijańskiej miłości

Związki bez zobowiązań, które nie szokują, obojętność wobec kolejnych – nieudanych – prób zakazu aborcji, płeć dowolnie definiowana – czy coś jeszcze zostało z kultury chrześcijańskiej? Polskie postawy wobec uchodźców...

Dlaczego związki rozpadają się przez kobiety?

Dlaczego związki rozpadają się przez kobiety?

To kobiety, w zdecydowanej większości, wnoszą o rozwód, to także one, nieco częściej niż mężczyźni, mówią o rozstaniu w związkach nieformalnych – czy dlatego że już nie mogą czy też...

Klub szczęśliwych żon – szczęśliwe małżeństwo jest możliwe!

Klub szczęśliwych żon – szczęśliwe małżeństwo jest możliwe!

Pragniesz mieć szczęśliwe małżeństwo? Ale kto dziś wierzy, że jest to możliwe? Fawn Weaver wierzy. Odkrywa historie par szczęśliwych i w książce zbiera najważniejsze zasady udanego związku. Oto poradnik dla...

Najlepszy czas na ślub

Najlepszy czas na ślub

W jakim wieku wziąć ślub, by małżeństwo było trwałe? Amerykanie odkryli związek między wiekiem małżonków i trwałością związku – trwalsze są związki zawierane nieco później w młodości, ale im później...

Piękna i bestia – czyli miłość wcale nie jest ślepa

Piękna i bestia – czyli miłość wcale nie jest ślepa

Sprawdzono, dlaczego osoby atrakcyjne wiążą się z mniej ładnymi – i dowiedziono, że małżeństwo osoby pięknej i nieładnej będzie szczęśliwe. Oraz, że szczęścia nie daje mieszkanie razem przed ślubem...  

W Ameryce małżeństwo należy się każdemu jak psu zupa

W Ameryce małżeństwo należy się każdemu jak psu zupa

Amerykański Sąd Najwyższy nakazał wszystkim stanom udzielanie ślubu parom homoseksualnym, bo dziś „każdy ma prawo do małżeństwa”. Zachęceni więc zostali poligamiści i wszelkie związki inne...  

Serwisy i aplikacje randkowe, romansowe, zdradowe...

Serwisy i aplikacje randkowe, romansowe, zdradowe...

Jak serwisy i aplikacje randkowe stają się miejscem spotkań dla przygodnego seksu. I dlaczego może to być wina korzystających z nich kobiet – oraz czy mogą temu jeszcze zaradzić.  

Związki partnerskie – nie w Sejmie. I nie w Polsce?

Związki partnerskie – nie w Sejmie. I nie w Polsce?

Sejm – głosami PiS, PSL, ZP, a także części posłów niezrzeszonych i PO – nie zgodził się na debatowanie nad projektem ustawy SLD o związkach partnerskich. Związki partnerskie są odrzucane...

Czerwony dywan, wysokie obcasy i dress code na ślubnym kobiercu

Czerwony dywan, wysokie obcasy i dress code na ślubnym kobiercu

Festiwal w Cannes krytykowany przez półnagie kobiety, że muszą mieć buty na obcasach, więc zapatrzone w celebrytki panny młode nieco zagubione – czy są jeszcze zasady odpowiedniego ubrania obowiązujące nowożeńców...

Wybory a sprawa kobiet. Oraz ich mężczyzn.

Wybory a sprawa kobiet. Oraz ich mężczyzn.

Jak zagłosować w wyborach i poprzeć swoje plany małżeńskie i rodzinne – zrealizować marzenia o rodzinie i mieć swobodę wyboru, czy pozostać w domu czy pracować poza nim, albo nawet...

Od czego zależy szczęście w małżeństwie

Od czego zależy szczęście w małżeństwie

Co to za różnica, czy buduje się związek, małżeństwo i rodzinę na wartościach i na wierze czy też wierzy się, że za wszystko wystarczy mu miłość?  

Wiosna miłości małżeńskiej

Wiosna miłości małżeńskiej

Gdy miłość innych kwitnie, jak drzewa i krzewy na wiosnę, dlaczego nie każda, szczególnie dlaczego nie małżeńska? I co można zrobić, by miłość małżeńska zakwitła raz jeszcze od nowa.  

In vitro w Polsce

In vitro w Polsce

Żeby można było zabić nawet 5 z 6 własnych dzieci oraz by wszyscy finansowali sztuczne tworzenie i selekcjonowanie dzieci, także ci, którzy są przeciw – posłowie przyjęli, a prezydent popiera...

Zgodne małżeństwo i rodzina – na święta, od święta...

Zgodne małżeństwo i rodzina – na święta, od święta...

Spory, narzekania, zniechęcenie – trzy etapy życia w małżeństwie? Niekoniecznie. Alternatywa: zgoda w małżeństwie i rodzinie, istnieje... choć może dla odważnych jedynie.  

List antyrozwodowy

List antyrozwodowy

Piszę, by odpowiedzieć, czy warto się rozwodzić. Bo są dowody na to, że da się uratować małżeństwo, a rozwód nie rozwiązuje problemów, ale tworzy wiele nowych.  

Seksodus: czyli o mężczyznach, którzy nie chcą kobiet

Seksodus: czyli o mężczyznach, którzy nie chcą kobiet

Ze złości, z rozpaczy, z wyrachowania – są mężczyźni, którzy, choć pragną mieć rodzinę, unikają kontaktu z kobietami. Na Zachodzie ruch mężczyzn stroniących od kobiet ma już nawet swoją nazwę.  

Feminizm nie jest dla kobiety

Feminizm nie jest dla kobiety

Praca ponad siły, problemy w małżeństwie i pusty dom bez dzieci, w zamian za podarowany samej sobie kwiatek na dzień kobiet. Czego naprawdę pragną kobiety...?  

„Bóg nie umarł”, czyli filmy, które pomagają kochać

„Bóg nie umarł”, czyli filmy, które pomagają kochać

„Bóg nie umarł” i kilka innych filmów, które warto zobaczyć, szczególnie w Wielkim Poście, gdy jest czas na pytania o istnienie Boga, jak i o sens miłości wiecznej, ślubu i...

Wielki Post i małżeństwo

Wielki Post i małżeństwo

Jak sprawić, by Wielki Post stał się prawdziwym prezentem dla par, które pragną poprawić, a nawet naprawić swoje małżeństwo.  

Podarunki, promocje i pomysły walentynkowe

Podarunki, promocje i pomysły walentynkowe

Czekoladowe masaże, weekendowa hotelowa oferta dla dwojga, zaręczynowe promocje, kwiatowe rabaty – z okazji świętego Walentego przegląd pomysłów dla zakochanych, dla zaręczonych i dla tych, którzy już są po ślubie.  

Małżeństwa, Kościół i tajna audiencja transseksualna

Małżeństwa, Kościół i tajna audiencja transseksualna

Para żyjących ze sobą kobiet na tajnej audiencji papieskiej i powszechne popieranie par tej samej płci w świecie świeckim – czy skoro życie w grzechu staje się powszechne, tak Kościół...

Dlaczego atrakcyjna żona tworzy lepsze małżeństwo

Dlaczego atrakcyjna żona tworzy lepsze małżeństwo

Czas przełomu sprzyja rozwodom. Najczęstszy zarzut wobec mężczyzny, który jest nie w porządku: znalazł kochankę, bo żona jest nieatrakcyjna i zajmuje się tylko domem. A może to raczej ona jest...

O dobrych prezentach dla narzeczonej i dla żony, dla narzeczonego i dla męża

O dobrych prezentach dla narzeczonej i dla żony, dla narzeczonego i dla męża

Kilka pomysłów na odpowiedni prezent dla żony od męża i narzeczonych – dla siebie wzajemnie.  

Prawdziwy obraz nowoczesnej rodziny

Prawdziwy obraz nowoczesnej rodziny

Związki bez zobowiązań, związki po rozwodzie czy związki odmienne nie są tak tęczowo kolorowe, jak mają się wydawać – mogą być nawet przepisem na biedę.  

Lepsza połówka stoi za małżonka sukcesem zawodowym

Lepsza połówka stoi za małżonka sukcesem zawodowym

Związek z odpowiednią osobą wspomaga sukces zawodowy zarówno mężczyzny jak i kobiety. A jednak bardziej jeszcze, gdy w domu pracuje tylko jedna osoba.  

Dom czy kariera... limitowana?

Dom czy kariera... limitowana?

Powód, by kobiety nie wybierały kariery zamiast domu? Według badań mają mniejsze szanse na awanse, w negocjacjach z kobietami łatwiej się kłamie, kobiety częściej są oszukiwane...  

Jak wyjść za mąż

Jak wyjść za mąż

Wyjść za mąż w ogóle – czy też raczej w ogóle nie wyjść? Oraz jak wyjść za mąż dobrze i czy małżeństwo może wyjść na dobre...  

Miłość, która szybko odchodzi

Miłość, która szybko odchodzi

Że kochać trzeba szybko, bo czasu jest mało, nie tylko brzmi tak ładnie, ale przede wszystkim tak prawdziwie...  

Moje życie kiedy indziej

Moje życie kiedy indziej

Coraz więcej kobiet pragnie dobrego małżeństwa i dużej rodziny, wyżej ceni dom niż karierę... jednak dopiero po 40., gdy może być za późno.  

Jak oburza a jak powinien oburzać los 200 porwanych Nigeryjek

Jak oburza a jak powinien oburzać los 200 porwanych Nigeryjek

Demonstracje, akcje, petycje i społecznościowe poparcie dla uwolnienia ponad 200 porwanych w Nigerii dziewczynek, które mają być zmuszone do małżeństwa i sprzedane – bardzo cenne i bardzo niewystarczające.  

Indywidualny partner idealny

Indywidualny partner idealny

Nie warto pragnąć związku z mężczyzną najbardziej popularnym ani najpiękniejszą kobietą, ale poszukać idealnego męża i żony idealnej – indywidualnie.  

Miłość od Święta

Miłość od Święta

Święta nie są tylko okazją do odpoczynku, albo przymusowej bezczynności, ale czasem dzielenia się miłością – szczególnie w małżeństwie i rodzinie. I szczególnie w czasie kryzysu.  

Małżeństwo i niespełnione oczekiwania

Małżeństwo i niespełnione oczekiwania

Gdy małżeństwo nie spełnia oczekiwań, to może być wina nie tyle małżonka, co oczekiwań. Bo niektóre wymagania spełnia nie tyle małżeństwo, co przyjaźń.  

Zadowolony mąż – na szczęście w małżeństwie

Zadowolony mąż – na szczęście w małżeństwie

Zadowolenie ze związku, poczucie satysfakcji z małżeństwa – według ostatnich odkryć amerykańskich – zależy przede wszystkim od mężczyzny – przyznają same kobiety.  

Ile powinna – i czy powinna? – zarabiać kobieta pracująca w domu?

Ile powinna – i czy powinna? – zarabiać kobieta pracująca w domu?

Według ekonomicznych kalkulacji praca w domu dawałaby kobiecie poważne wynagrodzenie. Ale staranie się o wypłatę za pracę w domu mogłoby się kobiecie wcale nie opłacać...  

O partnerskim małżeństwie. Na (nie)szczęście?

O partnerskim małżeństwie. Na (nie)szczęście?

Gdy mężczyzna wykona połowę kobiecych obowiązków domowych, czy przyniesie to szczęście kobiecie? I czy jej da szczęście wykonanie obowiązków męskich?  

O pożytkach i sposobie na świętego Walentego

O pożytkach i sposobie na świętego Walentego

Dlaczego warto – a niekiedy nawet trzeba – świętować zakochanie i miłość 14 lutego. I jak warto – oraz jak wypada – przed i po ślubie obchodzić dzień świętego Walentego.  

UE narzuci Polsce „tęczowe rodziny”?

UE narzuci Polsce „tęczowe rodziny”?

Parlament Europejski pracuje nad rezolucją postulującą przyznanie przywilejów osobom homoseksualnym w kwestii małżeństwa, adopcji dzieci i edukacji. A jedynym sposobem na uniknięcie posądzenia o homofobiczną nienawiść jest podpisanie sprzeciwu.  

Amerykańska nowenna za życiem. Z zaproszeniem.

Amerykańska nowenna za życiem. Z zaproszeniem.

Za matki, ojców, rodzeństwo, dziadków - biskupi amerykańscy proszą o modlitwę za życiem w dniach 18 – 26 stycznia 2014 r. – by skończyła się w Ameryce hańba aborcji. I...

Noworoczne postanowienia dla dobra rodziny i małżeństwa

Noworoczne postanowienia dla dobra rodziny i małżeństwa

O dobrych postanowieniach, które można wypełnić i o równie dobrych, których jednak wypełnić się nie da.  

Najważniejsze postanowienie noworoczne. I miłosne

Najważniejsze postanowienie noworoczne. I miłosne

Zamiast listy dobrych postanowień na nowy rok jak na nową drogę, postanowienie tylko jedno, ale takie, które każda para, przed czy po ślubie, powinna podjąć...  

(Świąteczny) sekret dobrych małżeństw

(Świąteczny) sekret dobrych małżeństw

Szczodrość, życzliwość i chęć obdarowywania – postawy świąteczne, oby nie tylko odświętne – są podstawą dobrych relacji małżeńskich.  

Bylebyś nie wzięła ślubu i nie miała zaraz dzieci!

Bylebyś nie wzięła ślubu i nie miała zaraz dzieci!

Mieszkanie bez ślubu i branie pigułek od zaraz i bez problemu to realizacja marzeń dzisiejszej młodzieży czy raczej starszych pokoleń?  

Jak (nie)ważna jest komunikacja w związku

Jak (nie)ważna jest komunikacja w związku

Niespodziewanie okazuje się, że dobra komunikacja nie gwarantuje dobrego związku, a może nawet świadczyć o jego kryzysie...  

Twitt z miłosnym wyznaniem i sms na rozstanie

Twitt z miłosnym wyznaniem i sms na rozstanie

Skoro rzeczywistość wirtualna jest stałym elementem realnej, coraz więcej par łączy się przez portale społecznościowe, a rozstaje przez sms.  

Nie ma brzydkich panien młodych

Nie ma brzydkich panien młodych

Z faktu, że każda kobieta na ślubnym kobiercu jest piękna, wynika nauka dla wszystkich kobiet: od najmłodszych po wiekowe.  

Małżeństwo przedłuża życie

Małżeństwo przedłuża życie

Małżeństwo, lepiej niż zaawansowane leczenie, pomaga osobom chorym na najcięższe choroby i znacznie przedłuża im życie.

Jak się nie kłócić

Jak się nie kłócić

Jeśli warto wiedzieć, jak się kłócić, to tym bardziej że nie zawsze warto się kłócić. I że można się nauczyć życia w zgodzie w małżeństwie, z rodziną, z otoczeniem.  

Zmiana płci i zamęt w małżeństwie

Zmiana płci i zamęt w małżeństwie

Polscy posłowie oraz polski rząd pracują nad prawem ułatwiającym zmianę płci, finansującym ją z podatków i umożliwiającym śluby dwóch panów.  

Sekrety małżeńskie

Sekrety małżeńskie

Tajemnice, które powinny zostać poznane, bo dają wiedzę niezbędną dla wszystkich małżeństw – par idealnych i kryzysowych, nowożeńców i dostojnych jubilatów...  

Ślubosfera ma urodziny nr 2.

Ślubosfera ma urodziny nr 2.

Z okazji drugiej rocznicy Ślubosfery świętujemy sukces pewnego zamieszania i zamieszczamy wyjaśnienia na temat przeznaczenia...  

Małżeńskie sekrety: #3 małżeńskie mity męskie

Małżeńskie sekrety: #3 małżeńskie mity męskie

I jeszcze kilka problemów małżeńskich, przez które cierpią żony, ale którym – być może – wcale nie są winni mężowie...  

Małżeńskie sekrety: #2 – mąż też człowiek

Małżeńskie sekrety: #2 – mąż też człowiek

Dla kobiet, które uważają, że mają małżeńskie problemy: być może nie zauważają już w mężu człowieka...  

Małżeńskie sekrety: #1 – emocjonalna studnia bez dna

Małżeńskie sekrety: #1 – emocjonalna studnia bez dna

Nawet najbardziej kochające się małżeństwa mają swoje problemy – oto więc pierwszy sposób na poprawę w związku, gdy wydaje się, że druga strona nie liczy się z uczuciami...  

Małżeństwo jest najważniejsze

Małżeństwo jest najważniejsze

Zupełnie niespodziewanie okazało się powszechnie, że małżeństwo jest najważniejsze na świecie.  

Ostatnie doniesienia w sprawie polskiej pary młodej

Ostatnie doniesienia w sprawie polskiej pary młodej

Coraz dłuższe zaręczyny, coraz śmielsze marzenia, a może raczej ślub i wesele coraz bardziej w sferze marzeń? Obraz współczesnej polskiej pary młodej w „Ogólnopolskim Raporcie Ślubnym”, coraz bardziej zastanawiający.  

Dlaczego wcale nie jest dobrze, by człowiek był sam

Dlaczego wcale nie jest dobrze, by człowiek był sam

Teoretycznie osoby samotne mają takie same szanse, jak zamężne i żonate, by żyć długo i w dobrym zdrowiu, ale w praktyce singlom jest jednak gorzej, właśnie przez samotność.  

Jak zmienić małżeństwo na lepsze

Jak zmienić małżeństwo na lepsze

Jak wskazują doświadczenia rozwodników, którym udało się zbudować dobre małżeństwo drugie, powodzenie związku zależy od pracy nad sobą – sposób wart wykorzystania, by zbudować dobre małżeństwo pierwsze.  

Postanowienia noworoczne na nową drogę życia

Postanowienia noworoczne na nową drogę życia

O kilku złych nawykach, jakie warto porzucić, tak przy okazji, aby zadbać o związek i poprawić małżeństwo.  

Nowy Rok dla Nowo Żeńców

Nowy Rok dla Nowo Żeńców

Nowy Rok, Nowa Droga Życia, wszystkie momenty przełomowe są okazją i oby stały się początkiem zmiany, nie tylko stanu cywilnego, ale – przede wszystkim – na lepsze.  

Czy to dobrze, by państwo zajęło się dzieckiem?

Czy to dobrze, by państwo zajęło się dzieckiem?

Konferencje i kongresy organizowane dla dobra dzieci, instytucje i urzędnicy zaangażowani w obronę dzieci także, przed rodzicami – czy to im dobrze służy?  

Dlaczego małżeństwa się rozpadają?

Dlaczego małżeństwa się rozpadają?

Małżeństwa rozpadają się najczęściej z powodów raczej błahych – ale skoro powodują rozpad związku, wiedza o nich raczej nie jest błaha...  

Kobieta a sprawa homomałżeństw

Kobieta a sprawa homomałżeństw

Wygrana Baracka Obamy w Ameryce zbiegła się z poparciem dla małżeństw homoseksualnych – szczególnie ze strony kobiet, co szczególnie paradoksalne...  

Czy się różnią kobiety i mężczyźni? I czy potrzebnie?

Czy się różnią kobiety i mężczyźni? I czy potrzebnie?

U nas mówią jeszcze, że kobieta i mężczyzna różnią się pięknie. A we Francji już mówią, bardzo uczenie, że to nie różnice są, ale „konstrukcje społeczne” i że płeć można...

Ślub teraz – gdy nie stać na wesele

Ślub teraz – gdy nie stać na wesele

Dlaczego lepiej wziąć ślub, nawet gdy na niego nie stać, niż czekać, gdy narzeczonych na ślub i wesele stać będzie.  

Pigułka na problemy finansowe

Pigułka na problemy finansowe

Kobiety przyjmują pigułkę antykoncepcyjną przede wszystkim z przyczyn finansowych – wynika z amerykańskich badań – więc można się obawiać, że kryzys gospodarczy zwiększy jej popularność…  

Mężczyzna jako kobieta przyszłości...

Mężczyzna jako kobieta przyszłości...

Na zdjęciu obok przedstawiona została zawartość damskiej torebki przyszłości – to jest najnowsza moda prosto z Francji!  

Nie będzie się liczyć uroda kobiety ani majątek mężczyzny…

Nie będzie się liczyć uroda kobiety ani majątek mężczyzny…

Wraz ze zmianami pozycji społecznej kobiet i mężczyzn, zmieniają się też preferencje męsko-damskie – utrzymują badacze.  

Pół świata w obronie rodziny

Pół świata w obronie rodziny

Obrona rodziny, jakiej nigdy nie było: w dniach 12 – 26 sierpnia 2012 r., peregrynuje po niemal całej Polsce ikona Matki Bożej Częstochowskiej.  

Zaręczyny bez zobowiązań

Zaręczyny bez zobowiązań

Zaręczeni, ale ślubu nie planują – takich par jest niemało, nawet je już filmują – coś nowego wymyśliły, a może sposób jest najstarszy na świecie?  

Metody drobne na małżeństwo dobre!

Metody drobne na małżeństwo dobre!

Pewne drobne i proste sposoby mają wielki wpływ na zbudowanie dobrego małżeństwa – przekonaj się, jak wiele w zawiązku zależy od całkiem niewielkich rzeczy...  

Ślubosfera: urodziny nr 1.

Ślubosfera: urodziny nr 1.

Ślubosfera ma już rok. Zobaczcie, jak i dlaczego tak się staramy i cieszcie się z nami naszymi pierwszymi urodzinami!    

Kto sprzeciwia się związkom partnerskim

Kto sprzeciwia się związkom partnerskim

Dlaczego ustawa o związkach partnerskich, w tym homoseksualnych, dająca im prawa, jakie mają małżeństwa, jest problemem – nawet gdy uwag do niej nie mają niektórzy katolicy…  

Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij.

Rozumiem.