Synod tydzień III: jeszcze dwa synody i biskupki założą rodziny
30 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Marian, Katarzyna, Jakub
ślubosfera ślubne rozmaitości ślubne wiadomości Synod tydzień III: jeszcze dwa synody i biskupki założą rodziny

Synod tydzień III: jeszcze dwa synody i biskupki założą rodziny

Synod tydzień III: jeszcze dwa synody i biskupki założą rodzinyO Synodzie Biskupów o rodzinie krążą już dowcipy. Nie ma dostępu do oficjalnego dokumentu przegłosowanego przez biskupów, ale wszyscy ogłosili się zwycięzcami – tak obrońcy doktryny, jak i pragnący jej zmiany! Gdzie owieczki bez pasterzy, przewodzą im barany.

 

 

Zakończył się Synod Biskupów o rodzinie, zwołany przez papieża Franciszka. Zakończył się „nie hukiem a skomleniem”, bo okazało się, że biskupi – najprawdopodobniej – przyjęli tekst, który umożliwia wszystko, a papież – w przemówieniu na zakończenie obrad – przyznał, że pochwala efekty procesu synodalnego. Stąd dowcip, że jeszcze dwa synody i księża założą rodziny z biskupkami.

 

W ostatnim tygodniu Synodu biskupi zajmowali się kwestiami najbardziej kontrowersyjnymi – sakramentami dla osób w nowych związkach po rozwodzie, a nawet osobami homoseksualnymi. Wyraźne były rozbieżności w stanowiskach biskupów – jedni chcieli udzielać Komunii św. wiernym w grzechach ciężkich, inni byli przeciwni. Wszyscy jednak opiewali atmosferę obrad, nie słychać, by ktokolwiek – poza dziennikarzami! – czuł się choć nieco zaniepokojony faktem, że debatując nad przykazaniami Boga, został wystawiony na najstarszą pokusę stania się bogiem, a historia tej pokusy nie kończy się przecież dobrze.

 

W ostatnich dniach biskupi przyjęli włoski dokument – nietłumaczony – z rekomendacjami dla papieża i zaraz ogłosili – wszyscy – że to właśnie ich stanowisko znajduje się w dokumencie, co jest oczywiście z punktu widzenia logiki niemożliwe. Jedynym wyjaśnieniem jest, że dokument był sporządzony po włosku, a język ten nie był językiem ojczystym wielu uczestników Synodu i nie jest wcale oficjalnym językiem Kościoła – tym jest łacina – gdyby jednak dokument sporządzono po łacinie, języku martwym, niektóre sformułowania by byłby zbyt ewidentne i nie dałoby się ich przegłosować. Skoro wszystko sprowadza się do tajemnic włoskiego języka, warto zauważyć, że język ten też wiele mówi i o Synodzie, i o biskupach.

 

Anco gli apostoli ebbero un Giuda

 

Fakt, że ostateczny dokument z Synodu, Relazione Finale, zredagowany został przez komisję synodalną i przedstawiony pod głosowanie biskupom (a nawet świeckim z prawem głosu) w języku włoskim, był bagatelizowany przez wszystkich, podkreślano bowiem, że uczestnicy będą wysłuchiwać tłumaczenia symultanicznego. Punkt po punkcie, przed głosowaniem, tłumacz odczytywał biskupom treść dokumentu w ich rodzimym języku, a punktów było 94. Głosujący nie mieli dostępu do przetłumaczonego tekstu pisanego. 

 

Zdumiewające, a jednak ten sposób potraktowania biskupów w najważniejszej sprawie, dla której przyjechali do Rzymu i dla której w ogóle przez trzy tygodnie codziennie się spotykali, czyli przygotowania ostatecznego dokumentu z obrad Synodu, zupełnie, jak się wydaje, uczestników nie zraził – na spotkaniu z dziennikarzami w ostatnich dniach obrad podkreślano przede wszystkim, jak było wspaniale i jak wszyscy byli wysłuchani, z jakim szacunkiem były traktowane ich głosy! Bo – jak zaznaczył kard. Gérald Lacroix z Quebecu na konferencji prasowej dzień przed głosowaniem – tekst z Synodu nie ma przecież większego znaczenia, wszystko zależy od papieża. 

 

Dobrze, że nie myślimy jednakowo, zapewnił przy okazji kardynał (od min.32), pytany, czy to się godzi, aby biskupi tak różnili się w rozumieniu nauki Kościoła. Skrajnie odmienne zdania o przykazaniach stały się zaletą? Więcej wyjaśnia raczej włoskie powiedzenie, że i wśród apostołów trafił się Judasz. Tym bardziej że na tym nie koniec zgorszenia, bo pytany o sytuację osób homoseksualnych, kard. Lacroix zapewnił (do min. 54), że choć Synod zajmował się przecież rodziną, to Kościół jest otwarty na tę kwestię. A kard. Peter Turkson z Ghany dodał, że kto uważa tę kwestię za tabu w Afryce, powinien zobaczyć, jak jest traktowana w Rosji!

 

Tym samym hierarcha Kościoła włączył się w prowadzony na całym Zachodzie atak na Rosję za zakazywanie homoseksualnych parad i gejowskiej propagandy. Czy zatem Kościół już nie naucza, iż czyny homoseksualne są ciężkim grzechem, wołającym o pomstę do nieba? Kard. Turkson dodał, że nawet psychologowie kiedyś uważali homoseksualizm za chorobę, dopiero niedawno zmienili zdanie, jakby sugerując, że podobnie jest w Kościele...

 

Un poco di vero fa creder tutta la bugia

 

Dzień po dniu organizowane były dla prasy konferencje, wiadomo, że w Watykanie obecny był sztab tłumaczy (o których kwalifikacjach, odnośnie ich czytania punkt po punkcie ostatecznego dokumentu pod głosowanie, ks. Federico Lombardi wypowiadał się w samych superlatywach), a jednak tekst, dla którego cały Synod się odbywał, pozostał spisany jedynie po włosku – w mediach są tylko tłumaczenia zrobione przez dziennikarzy. Jedno z nich – na język angielski – dostępne jest na znanym blogu Rorate-Caeli.  

 

Pocieszeniem – względnym, bo tylko dlatego że obawiano się już nawet uznania przez biskupów związków gejów, co najlepiej pokazuje, w jakim stanie jest dziś Kościół – jest, że o związkach homoseksualnych biskupi nie mówią, jednak, w punkcie 76, wskazują, że osoby o tych skłonnościach nie mogą być dyskryminowane, że ze strony Kościoła powinny być szanowane, że należy im się „towarzyszenie”. W biskupim dokumencie brakuje jakiejkolwiek w tym kontekście wzmianki o grzechu, nie ma żadnego wezwania do nawrócenia. I wygląda na to, że księża są wezwani do bycia towarzyszami gejów.

 

W punktach odnoszących się do kwestii przystępowania do sakramentów przez rozwiedzionych w nowych związkach (czyli nr 84-86), znajduje się jak można sądzić możliwość dopuszczenia osób żyjących w grzechu ciężkim do Komunii świętej. W punkcie 85 przywołuje się nauczanie Jana Pawła II z encykliki Familiaris Consortio, potwierdzające naukę katolicką, ale cytat jest okrojony tak, by pominąć wyraźnie zapisany przez tego papieża zakaz udzielenia Komunii świętej po zawarciu nowego związku.

 

Gdzie Jan Paweł II mówi: „Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński.”, Synod stwierdza: „Jest zatem obowiązkiem księży towarzyszenie stronom (…) badanie sumienia. Rozwiedzeni w nowych związkach powinni zbadać, jak się zachowali w momencie kryzysu małżeństwa; czy starali się porozumieć; jaka jest sytuacja porzuconego partnera” (tak, „partnera”, sic!). Przysłowie włoskie mówi: odrobina prawdy pozwala na ukrycie wielkiego kłamstwa.

 

Natomiast w punkcie 86 dokumentu Synodu pada stwierdzenie: „Rozmowa z księdzem, na wewnętrznym forum, składa się na sformułowanie prawidłowego osądu, jakie powody uniemożliwiają pełniejszy udział w życiu Kościoła oraz kroków, które mogą do tego udziału doprowadzić”. Ponieważ nigdzie nie pada wezwanie do nawrócenia, jest tu nawiązanie do punktu 123 z Instrumentum Laboris, by wprowadzić „proces wyjaśniania i nowego kierunku, po doświadczonej porażce w związku, w którym towarzyszyć im będzie kapłan. Proces ten powinien doprowadzić osobę do uczciwego osądzenia swego stanu, podczas gdy kapłan również sam może podjąć decyzję i skorzystać z władzy wiązania i rozwiązywania odpowiednio do sytuacji”. Czyli, by kapłan zdecydował o dopuszczeniu do Komunii świętej.

 

A causa perduta, parole assai

 

Najlepszym dowodem, jak niejasny i dwuznaczny jest dokument synodalny jest fakt, że obie strony – zarówno opowiadająca się za Komunią świętą dla rozwiedzionych, za docenianiem homoseksualizmu, jak i strona temu przeciwna – ogłosiły zwycięstwo! Kardynał Walter Kasper, przedstawiciel opcji Komunii świętej dla rozwiedzionych, cieszy się, że jego propozycja została przyjęta i wszystko jest możliwe w Kościele, gdy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący polskiego episkopatu, który dał się poznać jako przeciwnik sakramentów dla osób w grzechach ciężkich – uważa, że Synod pokazał, że nauka Kościoła jest niezmienna...

 

25 października 2015 r., abp Gądecki podał w komunikacie, że zaproszenie do aktywnego życia w Kościele „kierujemy także do osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, które – choć nie przystępują do Komunii Świętej – nie są wykluczone z Kościoła”. A kard. Kasper, w wywiadzie dla „il Giornale”, opublikowanym 26 października 2015 r., pod znamiennym tytułem zresztą: „Ostia ai divorziati se pentiti e i gay non sono famiglia” („Komunia św. dla skruszonych rozwiedzionych, ale geje nie są rodziną”), wskazał, że Synod pozostawił możliwość udzielania Komunii św. rozwiedzionym, że biskupi rekomendowali to papieżowi, a teraz czekają na stanowisko Franciszka. 

 

Kto chce zrozumieć zagadkę możliwości występowania opcji wzajemnie się wykluczających, jak widać, niepotrzebnie sięga po opinie biskupów, więcej mówi włoskie przysłowie: że wiele słów pokrywa straconą sprawę. A innymi słowy wykłada to znany żydowski szmonces: przed sądem rabinackim toczy się sprawa rozwodowa. Żona narzeka na męża, a rabbi, sędzia, oświadcza jej: masz rację. Potem zeznaje mąż i też wiesza psy na żonie. Na to rabbi mówi mu: masz rację. Wtedy wtrąca się jeden ze świadków. Jak to? I ona ma rację, i on ma rację? Na to rabbi: I ty masz rację!

 

Rację bowiem mogą mieć tylko ci, którzy mówią, że strony, głoszące wzajemnie wykluczające się opinie, nie mogą mieć racji – jedna z nich musi się mylić. Kto tego nie rozumie, ten nie rozumie więcej niż warzywo – wywiódł przed wielu, wielu laty Arystoteles. Kto więc ma rację? Jeśli Kościół nie potwierdził swej wcześniejszej nauki o nawróceniu i porzuceniu grzechu ciężkiego jako warunku przystąpienia do sakramentów świętych, jeśli skupił się raczej na otwartości, to bez względu na to, jak wiele mówił o tym, że ceni rodzinę, jak wiele razy wspomniał uznane prawdy doktryny katolickiej, stworzył możliwość udzielania Komunii świętej osobom w grzechach ciężkich. A co na to papież...

 

Vicino alia chiesa, lontau da Dio

 

W najbliższych miesiącach powstanie adhortacja papieska odnosząca się do prac Synodu. Już dziś jednak można założyć, że Franciszek przychyli się do zdania kard. Kaspera: każdy przypadek rozwiedzionych w nowych związkach rozważyć trzeba osobno; nie można do wszystkich stosować jednej reguły, czyli tej, że grzech ciężki uniemożliwia przyjmowanie Komunii św.. Papież bowiem, w przemówieniu na zakończenie Synodu, wyraźnie dał do zrozumienia, jakie stanowisko jest mu bliskie. 

 

Swoją mowę Franciszek rozpoczął od podziękowań obu skompromitowanym duchownym – kard. Lorenzo Baldisseriemu, zamieszanemu w skandal niszczenia publikacji o katolickiej doktrynie oraz abp. Bruno Forte, autorowi najbardziej skandalicznych słów w historii Kościoła z 13 października 2014 r. – o wartościach homoseksualizmu, by gładko, już na wstępie, ujawnić, co myśli o tych, którzy szanują naukę Kościoła – wspomniał bowiem, że choć nie znaleziono rozwiązań wszystkich trudności (czyli dotychczasowa nauka Kościoła o rodzinie – ta Chrystusowa, nie daje tych rozwiązań), to przyjrzano się im „i skonfrontowano się z nimi bez lęku i bez chowania głowy w piasek”.

 

Tchórzami nazwał więc papież osoby, które nie zgadzają się na dostosowanie doktryny do współczesnych czasów. Osoby, które mimo trudności, jakich doświadczają w związku, a nawet wyroków, jakie na nie spadają za sprzeciw wobec nowych pomysłów na rodzinę, czyli osoby, które wykazują się prawdziwą odwagą, nazwane zostały przez papieża tchórzami! Nie koniec papieskich obelg na tym – papież dopiero przemówienie zaczynał. I, można powiedzieć, przechodził sam siebie, coraz śmielej ujawniając odwrotność myślenia i swoją pozycję – w centrum Kościoła, a z daleka od Boga: „Ewangelia pozostaje dla Kościoła żywym źródłem wiecznej nowości, przeciw każdemu, kto chce ją “zdoktrynizować” w martwe kamienie do rzucania w innych”. Dokładnie tam, gdzie w Ewangelii Pan ratuje rozwiązłą kobietę od kary ukamienowania, zalecając jej nawrócenie, Synod proponuje docenienie grzechu osób rozwiązłych, a papież insynuuje, że wzywanie do nawrócenia jest rzucaniem w ludzi kamieniami.

 

Odwrotności papieskiej nie było jednak końca: „Oznacza również, że obnażono zamknięte serca, które często ukrywają się nawet za nauczaniem Kościoła, albo za dobrymi intencjami, aby zasiąść na katedrze Mojżesza i sądzić, czasami z poczuciem wyższości i z powierzchownością, trudne przypadki i rodziny zranione”. Mojżesz wydał prawo rozwodowe, które zniósł Chrystus, wprowadzając swe prawo doskonałe, bo Boże, a Franciszek zachęca do zmiany prawa Chrystusowego, insynuując, że jest nieludzkie. Dalej zaproponował jeszcze odejście od katolickiego Kościoła: „I – pomijając kwestie dogmatyczne jasno zdefiniowane przez Magisterium Kościoła – widzieliśmy również, że to, co wydaje się normalne dla biskupa jednego kontynentu, jest oceniane jako dziwne, prawie jako skandaliczne – prawie! – przez biskupa z innego kontynentu”.

 

Wreszcie pouczał, na czym dziś polega rola Kościoła: „To oznacza pokonywanie nieustannej pokusy starszego brata (por. Łk 15,25-32) i zazdrosnych robotników (por. Mt 20, 1-16)”. Chodzi bowiem o to, by jak w Ewangelii o synu marnotrawnym, brat, który został przy ojcu, nie oburzał się, gdy ten sprzedaje wszystko, zabiera jego majętność, ale szedł „towarzyszyć” temu, który wszystko roztrwoni z nierządnicami. Nie tak szło w Ewangelii? Ale papież uważa, że tak iść powinno. I na zakończenie papież dodał, że doktryny bronią naprawdę ci, którzy chcą ją zmienić: „doświadczenie Synodu pozwoliło nam lepiej zrozumieć, że prawdziwymi obrońcami doktryny nie są ci, którzy bronią litery, ale ducha; nie idei, ale człowieka; nie formuł, ale darmowości miłości Boga i jego wybaczenia”. Chyba więc nie będzie dla nikogo niespodzianką, gdy w imię Franciszkowego Przykazania Miłości, w którym nie ma miłości do Boga, jest tylko podkreślanie człowieka, Kościół w swej pysznej dziś śmiałości posunie się do znoszenia przykazań Bożych. Ale powiadają – tym razem w Polsce – pycha kroczy tuż przed upadkiem.

 

Polecane również:

 

Fot. DigitalVision/Thinkstock

ślubne wiadomości - spis treści:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Kto chce być zdrowy, powinien zadbać o małżeństwo

Kto chce być zdrowy, powinien zadbać o małżeństwo

Nie można być szczęśliwym osobno w związku i małżeństwie – można być tylko szczęśliwym razem, bo szczęście żony poprawia zdrowie jej męża – i odwrotnie, i wzajemnie.  

Jak PiS i Kaczyński uratowali Kościół odrzucając ratowanie dzieci

Jak PiS i Kaczyński uratowali Kościół odrzucając ratowanie dzieci

Aborcja jako hołd dla Kościoła katolickiego w Polsce? Nie można zakazać mordowania dzieci, bo zabijanie pomaga pozycji Kościoła katolickiego... Według prezesa Kaczyńskiego.  

Najnowszy gatunek kobiety: z mordą

Najnowszy gatunek kobiety: z mordą

Zwolennicy ewolucji uważają, że człowiek pochodzi od małpy – może on tak, ale kobieta chyba pochodzi od krowy. Przynajmniej ona sama zdaje się tak uważać.  

Ślubosfera: bo nie jest dobrze być singlem

Ślubosfera: bo nie jest dobrze być singlem

Kolejne badania dowodzą, że to nie jest wszystko jedno, jak się żyje – bo samotność dosłownie skraca życie. Lepiej więc nawet mieć problemy sercowe, niż problemy z sercem.  

Przyłącz się i podpisz się: akcja obrony życia została otwarta dla każdego

Przyłącz się i podpisz się: akcja obrony życia została otwarta dla każdego

Materiały do zbierania podpisów w obronie życia zostały udostępnione w internecie – nie tylko mieszkańcy Warszawy i wielkich miast, ale każdy może pomóc ratować dzieci. Bo obrona życia jest jedyną...

Wytrwałość i modlitwa najważniejsze w obronie dzieci nienarodzonych

Wytrwałość i modlitwa najważniejsze w obronie dzieci nienarodzonych

Współczesna walka o prawa dzieci do życia jest jak walka o zniesienie niewolnictwa czy zniszczenie nazizmu, bo jest staraniem o zachowanie cywilizacji chrześcijańskiej – kilka wniosków dla rodzin z angielskiego...

Drogie konie, jak was żal! (I jak was nie żal, drogie dzieci.)

Drogie konie, jak was żal! (I jak was nie żal, drogie dzieci.)

Żal pięknych padłych koni ze stadniny w Janowie Podlaskim. Żałują ich nawet politycy i prowadzą energiczne akcje. Ci sami politycy, którzy wygrali wybory pod hasłem wspierania rodzin i płacenia za...

Wyższe wymagania niedobre dla małżeństwa?

Wyższe wymagania niedobre dla małżeństwa?

Czy można być zadowolonym z gorszego małżeństwa? I czy może być coś złego w stawianiu wysokich wymagań w małżeństwie? Owszem: istnieje metoda na zwiększenie satysfakcji z małżeństwa i jest ryzyko...

Czy wypada się jeszcze cieszyć w Święta Wielkanocne

Czy wypada się jeszcze cieszyć w Święta Wielkanocne

Wojny, zamachy, morderstwa dzieci i obojętność polityków oraz zdrada tych, którzy mieli bronić potrzebujących – wszystko w Wielkim Tygodniu przedświątecznym. Jak więc cieszyć się z miłości i rodziny w Święta...

Co każdy może zrobić, by pomóc dzieciom nienarodzonym

Co każdy może zrobić, by pomóc dzieciom nienarodzonym

Myślisz, że nic nie można zrobić, by zakończył się koszmar aborcji? Że trzeba czekać na polityków, że zajmą się sprawą, jak tylko przestaną się kłócić o stołki? Zobacz, jak wiele...

Co trzeba mieć, by zrobić karierę? I czy można mieć dom jeszcze?

Co trzeba mieć, by zrobić karierę? I czy można mieć dom jeszcze?

Jeśli chcesz jako kobieta zrobić karierę, warto wiedzieć, jakie są businesswomen – czyli jakie cechy charakteru są do kariery potrzebne. I czy można zrobić karierę i mieć dobre małżeństwo i...

Panie poproszą panów... o rękę

Panie poproszą panów... o rękę

Większości mężczyzn i niemal połowie kobiet podoba się rozwiązanie, by to kobiety prosiły mężczyzn o rękę – na razie w Anglii, bo tam walczy się z pojęciem ról kobiecych i...

5 rzeczy, które musisz zrobić dla dobra małżeństwa

5 rzeczy, które musisz zrobić dla dobra małżeństwa

W Wielkim Poście, w ramach przygotowań do ślubu czy też przygotowań do okrągłej ślubu rocznicy i także po prostu na co dzień – zestaw postanowień, które warto podjąć dla dobra...

Relacja ze ślubnych targów – czyli dlaczego warto wybrać się przed ślubem na targi

Relacja ze ślubnych targów – czyli dlaczego warto wybrać się przed ślubem na targi

Krakowskie Targi Młodej Pary za nami, impreza cieszyła się powodzeniem – a ci, którzy się na targi udali cieszyli się z tego, co udało im się w ramach przygotowań do...

Na nowo i nową drogę życia

Na nowo i nową drogę życia

Podejmujesz postanowienia – z okazji ślubu, z okazji nowej drogi życia, wciąż na nowo z okazji roku nowego? Sprawdź, komu i dlaczego udaje się zrealizować marzenia i jakie marzenie na...

Sylwester last minute

Sylwester last minute

Pomysłów kilka na wieczór sylwestrowy w związku, w małżeństwie i rodzinie – Sylwester last minute...  

Z rodziną najlepiej na zdjęciach... czy na święta?

Z rodziną najlepiej na zdjęciach... czy na święta?

Święta z rodziną nie kojarzą się najlepiej? Jeśli masz obawy przedświąteczne, poznaj krótką listę najważniejszych powodów, dla których święta z rodziną na pewno będą piękne...  

Zapraszamy na Targi Młodej Pary do Krakowa

Zapraszamy na Targi Młodej Pary do Krakowa

Setki wystawców i tysiące odwiedzających, pokazy mody ślubnej, konkursy i warsztaty – Targi Młodej Pary w Krakowie mają być największym wydarzeniem targowym na terenie Małopolski. Na targach ślubnych narzeczeni mogą...

Targi Ślubne Wedding, Warszawa

Targi Ślubne Wedding, Warszawa

Pokazy mody, prezentacje usług weselnych, a także oryginalnych ślubnych atrakcji, dla narzeczonych, którzy planują ślub nawet ekstrawagancki – Targi Ślubne Wedding, odbędą się w ostatni listopadowy weekend, 28 i 29...

Zamachy w Paryżu i kobiety, które nienawidzą Kościoła

Zamachy w Paryżu i kobiety, które nienawidzą Kościoła

W piątkowy wieczór bawili się do piosenki o całowaniu diabła, gdy zaatakowali terroryści islamscy – zamachy w paryskim Bataclanie nie są pozbawione symboliki. Kultura laicka nie chce ich zauważyć, jak...

Kobieta i kariera – jakie szanse ma ten związek?

Kobieta i kariera – jakie szanse ma ten związek?

Gdy praca jest najważniejsza, zostaniesz sama – historie kobiet, które najwyżej ceniły pracę, obrazują przejście na emeryturę jako moment ciężkiej traumy. Doświadczenia pierwszego pokolenia kobiet, które żyły według haseł rewolucji...

Synod tydzień III: jeszcze dwa synody i biskupki założą rodziny

Synod tydzień III: jeszcze dwa synody i biskupki założą rodziny

O Synodzie Biskupów o rodzinie krążą już dowcipy. Nie ma dostępu do oficjalnego dokumentu przegłosowanego przez biskupów, ale wszyscy ogłosili się zwycięzcami – tak obrońcy doktryny, jak i pragnący jej...

Synod tydzień II: sentymentalny koniec Kościoła katolickiego

Synod tydzień II: sentymentalny koniec Kościoła katolickiego

W drugim tygodniu obrad Synodu Biskupów o rodzinie: abp Gądecki ujawnia fałsz prowadzonych dyskusji; biskupi nie reagują na profanację Eucharystii; a papież Franciszek, ponownie, proponuje koniec Kościoła katolickiego.  

Synod tydzień I: cenzura, herezje i miłosierne rozwody kościelne

Synod tydzień I: cenzura, herezje i miłosierne rozwody kościelne

Synod Biskupów o rodzinie w Rzymie stał się areną prawdziwej walki: abp Gądecki i Kościół Polski ostrzega przed herezją, kard. Gerhard Muller, z Kongregacji Nauki Wiary prosi Franciszka o opamiętanie,...

Synod w Rzymie, rodzina na zakręcie, drogi prowadzące donikąd

Synod w Rzymie, rodzina na zakręcie, drogi prowadzące donikąd

Co wydarzy się na Synodzie Biskupów o rodzinie w Rzymie? A jakie znaczenie mają dyskusje kapłanów? Jeśli nawet Kościół zdecyduje, że Komunię mogą przyjmować osoby rozwiedzione w nowych związkach oraz...

Imigranci, czyli ludzie jako koszt będący zyskiem

Imigranci, czyli ludzie jako koszt będący zyskiem

Dziecko jest kosztem, rodzina jest kosztem i kosztem jest imigrant? Dane ekonomiczne i opracowania badaczy wskazują jednak, że człowiek jest dobrem i bogactwem, a przypływ imigrantów jest korzystny dla gospodarki.  

Dlaczego warto wziąć ślub? Odpowiadają czytelnicy

Dlaczego warto wziąć ślub? Odpowiadają czytelnicy

Bo wszyscy marzymy o miłości, a w małżeństwie otrzymamy jeszcze i przyjaźń, i będzie nie tylko pięknie, ale i normalnie – czyli rozwiązanie konkursu „Podręcznik szczęśliwej żony”.  

Uchodźcy, czyli ostatni test z chrześcijańskiej miłości

Uchodźcy, czyli ostatni test z chrześcijańskiej miłości

Związki bez zobowiązań, które nie szokują, obojętność wobec kolejnych – nieudanych – prób zakazu aborcji, płeć dowolnie definiowana – czy coś jeszcze zostało z kultury chrześcijańskiej? Polskie postawy wobec uchodźców...

Dlaczego związki rozpadają się przez kobiety?

Dlaczego związki rozpadają się przez kobiety?

To kobiety, w zdecydowanej większości, wnoszą o rozwód, to także one, nieco częściej niż mężczyźni, mówią o rozstaniu w związkach nieformalnych – czy dlatego że już nie mogą czy też...

Klub szczęśliwych żon – szczęśliwe małżeństwo jest możliwe!

Klub szczęśliwych żon – szczęśliwe małżeństwo jest możliwe!

Pragniesz mieć szczęśliwe małżeństwo? Ale kto dziś wierzy, że jest to możliwe? Fawn Weaver wierzy. Odkrywa historie par szczęśliwych i w książce zbiera najważniejsze zasady udanego związku. Oto poradnik dla...

Najlepszy czas na ślub

Najlepszy czas na ślub

W jakim wieku wziąć ślub, by małżeństwo było trwałe? Amerykanie odkryli związek między wiekiem małżonków i trwałością związku – trwalsze są związki zawierane nieco później w młodości, ale im później...

Piękna i bestia – czyli miłość wcale nie jest ślepa

Piękna i bestia – czyli miłość wcale nie jest ślepa

Sprawdzono, dlaczego osoby atrakcyjne wiążą się z mniej ładnymi – i dowiedziono, że małżeństwo osoby pięknej i nieładnej będzie szczęśliwe. Oraz, że szczęścia nie daje mieszkanie razem przed ślubem...  

W Ameryce małżeństwo należy się każdemu jak psu zupa

W Ameryce małżeństwo należy się każdemu jak psu zupa

Amerykański Sąd Najwyższy nakazał wszystkim stanom udzielanie ślubu parom homoseksualnym, bo dziś „każdy ma prawo do małżeństwa”. Zachęceni więc zostali poligamiści i wszelkie związki inne...  

Serwisy i aplikacje randkowe, romansowe, zdradowe...

Serwisy i aplikacje randkowe, romansowe, zdradowe...

Jak serwisy i aplikacje randkowe stają się miejscem spotkań dla przygodnego seksu. I dlaczego może to być wina korzystających z nich kobiet – oraz czy mogą temu jeszcze zaradzić.  

Związki partnerskie – nie w Sejmie. I nie w Polsce?

Związki partnerskie – nie w Sejmie. I nie w Polsce?

Sejm – głosami PiS, PSL, ZP, a także części posłów niezrzeszonych i PO – nie zgodził się na debatowanie nad projektem ustawy SLD o związkach partnerskich. Związki partnerskie są odrzucane...

Czerwony dywan, wysokie obcasy i dress code na ślubnym kobiercu

Czerwony dywan, wysokie obcasy i dress code na ślubnym kobiercu

Festiwal w Cannes krytykowany przez półnagie kobiety, że muszą mieć buty na obcasach, więc zapatrzone w celebrytki panny młode nieco zagubione – czy są jeszcze zasady odpowiedniego ubrania obowiązujące nowożeńców...

Wybory a sprawa kobiet. Oraz ich mężczyzn.

Wybory a sprawa kobiet. Oraz ich mężczyzn.

Jak zagłosować w wyborach i poprzeć swoje plany małżeńskie i rodzinne – zrealizować marzenia o rodzinie i mieć swobodę wyboru, czy pozostać w domu czy pracować poza nim, albo nawet...

Od czego zależy szczęście w małżeństwie

Od czego zależy szczęście w małżeństwie

Co to za różnica, czy buduje się związek, małżeństwo i rodzinę na wartościach i na wierze czy też wierzy się, że za wszystko wystarczy mu miłość?  

Wiosna miłości małżeńskiej

Wiosna miłości małżeńskiej

Gdy miłość innych kwitnie, jak drzewa i krzewy na wiosnę, dlaczego nie każda, szczególnie dlaczego nie małżeńska? I co można zrobić, by miłość małżeńska zakwitła raz jeszcze od nowa.  

In vitro w Polsce

In vitro w Polsce

Żeby można było zabić nawet 5 z 6 własnych dzieci oraz by wszyscy finansowali sztuczne tworzenie i selekcjonowanie dzieci, także ci, którzy są przeciw – posłowie przyjęli, a prezydent popiera...

Zgodne małżeństwo i rodzina – na święta, od święta...

Zgodne małżeństwo i rodzina – na święta, od święta...

Spory, narzekania, zniechęcenie – trzy etapy życia w małżeństwie? Niekoniecznie. Alternatywa: zgoda w małżeństwie i rodzinie, istnieje... choć może dla odważnych jedynie.  

List antyrozwodowy

List antyrozwodowy

Piszę, by odpowiedzieć, czy warto się rozwodzić. Bo są dowody na to, że da się uratować małżeństwo, a rozwód nie rozwiązuje problemów, ale tworzy wiele nowych.  

Seksodus: czyli o mężczyznach, którzy nie chcą kobiet

Seksodus: czyli o mężczyznach, którzy nie chcą kobiet

Ze złości, z rozpaczy, z wyrachowania – są mężczyźni, którzy, choć pragną mieć rodzinę, unikają kontaktu z kobietami. Na Zachodzie ruch mężczyzn stroniących od kobiet ma już nawet swoją nazwę.  

Feminizm nie jest dla kobiety

Feminizm nie jest dla kobiety

Praca ponad siły, problemy w małżeństwie i pusty dom bez dzieci, w zamian za podarowany samej sobie kwiatek na dzień kobiet. Czego naprawdę pragną kobiety...?  

„Bóg nie umarł”, czyli filmy, które pomagają kochać

„Bóg nie umarł”, czyli filmy, które pomagają kochać

„Bóg nie umarł” i kilka innych filmów, które warto zobaczyć, szczególnie w Wielkim Poście, gdy jest czas na pytania o istnienie Boga, jak i o sens miłości wiecznej, ślubu i...

Wielki Post i małżeństwo

Wielki Post i małżeństwo

Jak sprawić, by Wielki Post stał się prawdziwym prezentem dla par, które pragną poprawić, a nawet naprawić swoje małżeństwo.  

Podarunki, promocje i pomysły walentynkowe

Podarunki, promocje i pomysły walentynkowe

Czekoladowe masaże, weekendowa hotelowa oferta dla dwojga, zaręczynowe promocje, kwiatowe rabaty – z okazji świętego Walentego przegląd pomysłów dla zakochanych, dla zaręczonych i dla tych, którzy już są po ślubie.  

Małżeństwa, Kościół i tajna audiencja transseksualna

Małżeństwa, Kościół i tajna audiencja transseksualna

Para żyjących ze sobą kobiet na tajnej audiencji papieskiej i powszechne popieranie par tej samej płci w świecie świeckim – czy skoro życie w grzechu staje się powszechne, tak Kościół...

Dlaczego atrakcyjna żona tworzy lepsze małżeństwo

Dlaczego atrakcyjna żona tworzy lepsze małżeństwo

Czas przełomu sprzyja rozwodom. Najczęstszy zarzut wobec mężczyzny, który jest nie w porządku: znalazł kochankę, bo żona jest nieatrakcyjna i zajmuje się tylko domem. A może to raczej ona jest...

O dobrych prezentach dla narzeczonej i dla żony, dla narzeczonego i dla męża

O dobrych prezentach dla narzeczonej i dla żony, dla narzeczonego i dla męża

Kilka pomysłów na odpowiedni prezent dla żony od męża i narzeczonych – dla siebie wzajemnie.  

Prawdziwy obraz nowoczesnej rodziny

Prawdziwy obraz nowoczesnej rodziny

Związki bez zobowiązań, związki po rozwodzie czy związki odmienne nie są tak tęczowo kolorowe, jak mają się wydawać – mogą być nawet przepisem na biedę.  

Lepsza połówka stoi za małżonka sukcesem zawodowym

Lepsza połówka stoi za małżonka sukcesem zawodowym

Związek z odpowiednią osobą wspomaga sukces zawodowy zarówno mężczyzny jak i kobiety. A jednak bardziej jeszcze, gdy w domu pracuje tylko jedna osoba.  

Dom czy kariera... limitowana?

Dom czy kariera... limitowana?

Powód, by kobiety nie wybierały kariery zamiast domu? Według badań mają mniejsze szanse na awanse, w negocjacjach z kobietami łatwiej się kłamie, kobiety częściej są oszukiwane...  

Jak wyjść za mąż

Jak wyjść za mąż

Wyjść za mąż w ogóle – czy też raczej w ogóle nie wyjść? Oraz jak wyjść za mąż dobrze i czy małżeństwo może wyjść na dobre...  

Miłość, która szybko odchodzi

Miłość, która szybko odchodzi

Że kochać trzeba szybko, bo czasu jest mało, nie tylko brzmi tak ładnie, ale przede wszystkim tak prawdziwie...  

Moje życie kiedy indziej

Moje życie kiedy indziej

Coraz więcej kobiet pragnie dobrego małżeństwa i dużej rodziny, wyżej ceni dom niż karierę... jednak dopiero po 40., gdy może być za późno.  

Jak oburza a jak powinien oburzać los 200 porwanych Nigeryjek

Jak oburza a jak powinien oburzać los 200 porwanych Nigeryjek

Demonstracje, akcje, petycje i społecznościowe poparcie dla uwolnienia ponad 200 porwanych w Nigerii dziewczynek, które mają być zmuszone do małżeństwa i sprzedane – bardzo cenne i bardzo niewystarczające.  

Indywidualny partner idealny

Indywidualny partner idealny

Nie warto pragnąć związku z mężczyzną najbardziej popularnym ani najpiękniejszą kobietą, ale poszukać idealnego męża i żony idealnej – indywidualnie.  

Miłość od Święta

Miłość od Święta

Święta nie są tylko okazją do odpoczynku, albo przymusowej bezczynności, ale czasem dzielenia się miłością – szczególnie w małżeństwie i rodzinie. I szczególnie w czasie kryzysu.  

Małżeństwo i niespełnione oczekiwania

Małżeństwo i niespełnione oczekiwania

Gdy małżeństwo nie spełnia oczekiwań, to może być wina nie tyle małżonka, co oczekiwań. Bo niektóre wymagania spełnia nie tyle małżeństwo, co przyjaźń.  

Zadowolony mąż – na szczęście w małżeństwie

Zadowolony mąż – na szczęście w małżeństwie

Zadowolenie ze związku, poczucie satysfakcji z małżeństwa – według ostatnich odkryć amerykańskich – zależy przede wszystkim od mężczyzny – przyznają same kobiety.  

Ile powinna – i czy powinna? – zarabiać kobieta pracująca w domu?

Ile powinna – i czy powinna? – zarabiać kobieta pracująca w domu?

Według ekonomicznych kalkulacji praca w domu dawałaby kobiecie poważne wynagrodzenie. Ale staranie się o wypłatę za pracę w domu mogłoby się kobiecie wcale nie opłacać...  

O partnerskim małżeństwie. Na (nie)szczęście?

O partnerskim małżeństwie. Na (nie)szczęście?

Gdy mężczyzna wykona połowę kobiecych obowiązków domowych, czy przyniesie to szczęście kobiecie? I czy jej da szczęście wykonanie obowiązków męskich?  

O pożytkach i sposobie na świętego Walentego

O pożytkach i sposobie na świętego Walentego

Dlaczego warto – a niekiedy nawet trzeba – świętować zakochanie i miłość 14 lutego. I jak warto – oraz jak wypada – przed i po ślubie obchodzić dzień świętego Walentego.  

UE narzuci Polsce „tęczowe rodziny”?

UE narzuci Polsce „tęczowe rodziny”?

Parlament Europejski pracuje nad rezolucją postulującą przyznanie przywilejów osobom homoseksualnym w kwestii małżeństwa, adopcji dzieci i edukacji. A jedynym sposobem na uniknięcie posądzenia o homofobiczną nienawiść jest podpisanie sprzeciwu.  

Amerykańska nowenna za życiem. Z zaproszeniem.

Amerykańska nowenna za życiem. Z zaproszeniem.

Za matki, ojców, rodzeństwo, dziadków - biskupi amerykańscy proszą o modlitwę za życiem w dniach 18 – 26 stycznia 2014 r. – by skończyła się w Ameryce hańba aborcji. I...

Noworoczne postanowienia dla dobra rodziny i małżeństwa

Noworoczne postanowienia dla dobra rodziny i małżeństwa

O dobrych postanowieniach, które można wypełnić i o równie dobrych, których jednak wypełnić się nie da.  

Najważniejsze postanowienie noworoczne. I miłosne

Najważniejsze postanowienie noworoczne. I miłosne

Zamiast listy dobrych postanowień na nowy rok jak na nową drogę, postanowienie tylko jedno, ale takie, które każda para, przed czy po ślubie, powinna podjąć...  

(Świąteczny) sekret dobrych małżeństw

(Świąteczny) sekret dobrych małżeństw

Szczodrość, życzliwość i chęć obdarowywania – postawy świąteczne, oby nie tylko odświętne – są podstawą dobrych relacji małżeńskich.  

Bylebyś nie wzięła ślubu i nie miała zaraz dzieci!

Bylebyś nie wzięła ślubu i nie miała zaraz dzieci!

Mieszkanie bez ślubu i branie pigułek od zaraz i bez problemu to realizacja marzeń dzisiejszej młodzieży czy raczej starszych pokoleń?  

Jak (nie)ważna jest komunikacja w związku

Jak (nie)ważna jest komunikacja w związku

Niespodziewanie okazuje się, że dobra komunikacja nie gwarantuje dobrego związku, a może nawet świadczyć o jego kryzysie...  

Twitt z miłosnym wyznaniem i sms na rozstanie

Twitt z miłosnym wyznaniem i sms na rozstanie

Skoro rzeczywistość wirtualna jest stałym elementem realnej, coraz więcej par łączy się przez portale społecznościowe, a rozstaje przez sms.  

Nie ma brzydkich panien młodych

Nie ma brzydkich panien młodych

Z faktu, że każda kobieta na ślubnym kobiercu jest piękna, wynika nauka dla wszystkich kobiet: od najmłodszych po wiekowe.  

Małżeństwo przedłuża życie

Małżeństwo przedłuża życie

Małżeństwo, lepiej niż zaawansowane leczenie, pomaga osobom chorym na najcięższe choroby i znacznie przedłuża im życie.

Jak się nie kłócić

Jak się nie kłócić

Jeśli warto wiedzieć, jak się kłócić, to tym bardziej że nie zawsze warto się kłócić. I że można się nauczyć życia w zgodzie w małżeństwie, z rodziną, z otoczeniem.  

Zmiana płci i zamęt w małżeństwie

Zmiana płci i zamęt w małżeństwie

Polscy posłowie oraz polski rząd pracują nad prawem ułatwiającym zmianę płci, finansującym ją z podatków i umożliwiającym śluby dwóch panów.  

Sekrety małżeńskie

Sekrety małżeńskie

Tajemnice, które powinny zostać poznane, bo dają wiedzę niezbędną dla wszystkich małżeństw – par idealnych i kryzysowych, nowożeńców i dostojnych jubilatów...  

Ślubosfera ma urodziny nr 2.

Ślubosfera ma urodziny nr 2.

Z okazji drugiej rocznicy Ślubosfery świętujemy sukces pewnego zamieszania i zamieszczamy wyjaśnienia na temat przeznaczenia...  

Małżeńskie sekrety: #3 małżeńskie mity męskie

Małżeńskie sekrety: #3 małżeńskie mity męskie

I jeszcze kilka problemów małżeńskich, przez które cierpią żony, ale którym – być może – wcale nie są winni mężowie...  

Małżeńskie sekrety: #2 – mąż też człowiek

Małżeńskie sekrety: #2 – mąż też człowiek

Dla kobiet, które uważają, że mają małżeńskie problemy: być może nie zauważają już w mężu człowieka...  

Małżeńskie sekrety: #1 – emocjonalna studnia bez dna

Małżeńskie sekrety: #1 – emocjonalna studnia bez dna

Nawet najbardziej kochające się małżeństwa mają swoje problemy – oto więc pierwszy sposób na poprawę w związku, gdy wydaje się, że druga strona nie liczy się z uczuciami...  

Małżeństwo jest najważniejsze

Małżeństwo jest najważniejsze

Zupełnie niespodziewanie okazało się powszechnie, że małżeństwo jest najważniejsze na świecie.  

Ostatnie doniesienia w sprawie polskiej pary młodej

Ostatnie doniesienia w sprawie polskiej pary młodej

Coraz dłuższe zaręczyny, coraz śmielsze marzenia, a może raczej ślub i wesele coraz bardziej w sferze marzeń? Obraz współczesnej polskiej pary młodej w „Ogólnopolskim Raporcie Ślubnym”, coraz bardziej zastanawiający.  

Dlaczego wcale nie jest dobrze, by człowiek był sam

Dlaczego wcale nie jest dobrze, by człowiek był sam

Teoretycznie osoby samotne mają takie same szanse, jak zamężne i żonate, by żyć długo i w dobrym zdrowiu, ale w praktyce singlom jest jednak gorzej, właśnie przez samotność.  

Jak zmienić małżeństwo na lepsze

Jak zmienić małżeństwo na lepsze

Jak wskazują doświadczenia rozwodników, którym udało się zbudować dobre małżeństwo drugie, powodzenie związku zależy od pracy nad sobą – sposób wart wykorzystania, by zbudować dobre małżeństwo pierwsze.  

Postanowienia noworoczne na nową drogę życia

Postanowienia noworoczne na nową drogę życia

O kilku złych nawykach, jakie warto porzucić, tak przy okazji, aby zadbać o związek i poprawić małżeństwo.  

Nowy Rok dla Nowo Żeńców

Nowy Rok dla Nowo Żeńców

Nowy Rok, Nowa Droga Życia, wszystkie momenty przełomowe są okazją i oby stały się początkiem zmiany, nie tylko stanu cywilnego, ale – przede wszystkim – na lepsze.  

Czy to dobrze, by państwo zajęło się dzieckiem?

Czy to dobrze, by państwo zajęło się dzieckiem?

Konferencje i kongresy organizowane dla dobra dzieci, instytucje i urzędnicy zaangażowani w obronę dzieci także, przed rodzicami – czy to im dobrze służy?  

Dlaczego małżeństwa się rozpadają?

Dlaczego małżeństwa się rozpadają?

Małżeństwa rozpadają się najczęściej z powodów raczej błahych – ale skoro powodują rozpad związku, wiedza o nich raczej nie jest błaha...  

Kobieta a sprawa homomałżeństw

Kobieta a sprawa homomałżeństw

Wygrana Baracka Obamy w Ameryce zbiegła się z poparciem dla małżeństw homoseksualnych – szczególnie ze strony kobiet, co szczególnie paradoksalne...  

Czy się różnią kobiety i mężczyźni? I czy potrzebnie?

Czy się różnią kobiety i mężczyźni? I czy potrzebnie?

U nas mówią jeszcze, że kobieta i mężczyzna różnią się pięknie. A we Francji już mówią, bardzo uczenie, że to nie różnice są, ale „konstrukcje społeczne” i że płeć można...

Ślub teraz – gdy nie stać na wesele

Ślub teraz – gdy nie stać na wesele

Dlaczego lepiej wziąć ślub, nawet gdy na niego nie stać, niż czekać, gdy narzeczonych na ślub i wesele stać będzie.  

Pigułka na problemy finansowe

Pigułka na problemy finansowe

Kobiety przyjmują pigułkę antykoncepcyjną przede wszystkim z przyczyn finansowych – wynika z amerykańskich badań – więc można się obawiać, że kryzys gospodarczy zwiększy jej popularność…  

Mężczyzna jako kobieta przyszłości...

Mężczyzna jako kobieta przyszłości...

Na zdjęciu obok przedstawiona została zawartość damskiej torebki przyszłości – to jest najnowsza moda prosto z Francji!  

Nie będzie się liczyć uroda kobiety ani majątek mężczyzny…

Nie będzie się liczyć uroda kobiety ani majątek mężczyzny…

Wraz ze zmianami pozycji społecznej kobiet i mężczyzn, zmieniają się też preferencje męsko-damskie – utrzymują badacze.  

Pół świata w obronie rodziny

Pół świata w obronie rodziny

Obrona rodziny, jakiej nigdy nie było: w dniach 12 – 26 sierpnia 2012 r., peregrynuje po niemal całej Polsce ikona Matki Bożej Częstochowskiej.  

Zaręczyny bez zobowiązań

Zaręczyny bez zobowiązań

Zaręczeni, ale ślubu nie planują – takich par jest niemało, nawet je już filmują – coś nowego wymyśliły, a może sposób jest najstarszy na świecie?  

Metody drobne na małżeństwo dobre!

Metody drobne na małżeństwo dobre!

Pewne drobne i proste sposoby mają wielki wpływ na zbudowanie dobrego małżeństwa – przekonaj się, jak wiele w zawiązku zależy od całkiem niewielkich rzeczy...  

Ślubosfera: urodziny nr 1.

Ślubosfera: urodziny nr 1.

Ślubosfera ma już rok. Zobaczcie, jak i dlaczego tak się staramy i cieszcie się z nami naszymi pierwszymi urodzinami!    

Kto sprzeciwia się związkom partnerskim

Kto sprzeciwia się związkom partnerskim

Dlaczego ustawa o związkach partnerskich, w tym homoseksualnych, dająca im prawa, jakie mają małżeństwa, jest problemem – nawet gdy uwag do niej nie mają niektórzy katolicy…  

Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij.

Rozumiem.